about

logo small

(for English please scroll down)

iLaw (อ่านว่า ไอ - ลอ) หรือ ชื่อทางการว่า โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน เป็นเว็บไซต์ที่อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมผลักดันการเปลี่ยนแปลงในสังคมด้วยการเสนอกฎหมาย ผ่านช่องทางการระดมชื่อให้ครบ 10,000 ชื่อ ซึ่งเป็นสิทธิการมีส่วนร่วมทางตรงตามรัฐธรรมนูญ 2550 

iLaw เปิดพื้นที่การรณรงค์และการมีส่วนร่วมมาทางเว็บไซต์ ilaw.or.th มาตั้งแต่ปี 2552 เปิดช่องทางให้คนมาเสนอกฎหมายที่อยากเห็นเกี่ยวกับอะไรก็ได้ ให้ผู้อ่านคนอื่นช่วยกันคิด ช่วยกันถกเถียง และทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่กำลังระดมรายชื่อให้ครบ 10,000 ชื่อ พร้อมแบบฟอร์มให้ผู้อ่านดาวน์โหลดมาลงชื่อกันได้ 

 

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ
 
ขณะเดียวกัน iLaw ก็มีเว็บไซต์ freedom.ilaw.or.th ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติคดีความ การละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นผลกระทบจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 รวมทั้งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และกฎหมายหมิ่นประมาทด้วย

 

บทบาทใหม่ในปี 2557

22 พฤษภาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ายึดอำนาจการปกครองของประเทศไทย ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ยกเลิกวุฒิสภา และตั้งตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์ ทำให้สิทธิในการมีส่วนร่วมทางตรงของประชาชนตามรัฐธรรมนูญหมดลงไป การออกกฎหมายหรือนโยบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยตรง หลักความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่ได้รับการรับรอง

ขณะเดียวกันสถานการณ์เสรีภาพการแสดงออก และสิทธิมนุษยชนของประชาชนชาวไทยก็เข้าขั้นวิกฤติ เมื่อมีการควบคุมสื่อสารมวลชนกระแสหลักอย่างใกล้ชิด ปิดสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สถานีโทรทัศน์ระบบเคเบิล และวิทยุชุมชนหลายแห่ง ประชาชนที่แสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยต่อการยึดอำนาจถูกจับกุม หรือถูกเรียกตัวไปสอบสวน

เมื่อหลักการอันเป็นเสาหลักของการทำงานตามวัตถุประสงค์เดิมถูกทำลายลง iLaw จึงไม่อาจทำงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกฎหมาย ผ่านช่องทางการเข้าชื่อกันให้ครบ 10,000 ชื่อได้อีกต่อไป

iLaw ใช้ประสบการณ์จากการติดตามคดีความด้านเสรีภาพการแสดงออก ติดตามและบันทึกข้อมูลการละเมิดดสิทธิมนุษยชน ภายหลังการรัฐประหารวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยแบ่งเป็น การเรียกให้บุคคลไปรายงานตัว การจับกุมบุคคล การค้นสถานที่ของเอกสาร การเรียกบุคคลไปทำความเข้าใจ การโยกย้ายข้าราชการ การปิดกั้นสื่อออนไลน์ การควบคุมสื่อสารมวลชน การตั้งข้อหาและดำเนินคดีกับบุคคล ฯลฯ

การทำงานของ iLaw เน้นการเก็บข้อมูลที่ยืนยันความน่าเชื่อถือและแหล่งที่มาได้ โดยอ้างอิงจากข่าวตามสื่อกระแสหลัก สื่อออนไลน์ และการสอบถามพูดคุยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมด แต่เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนที่ถูกบันทึกไว้ได้โดยทีมงาน

การบันทึกข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง และไม่มีเจตนาที่จะสร้างความแตกแยกระหว่างคู่ขัดแย้งทางการเมืองให้รุนแรงขึ้น แต่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้เกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางการเมือง เพื่อเป็นบทเรียนให้สังคมไทยได้เรียนรู้ร่วมกันต่อไป

คณะกรรมการ iLaw

โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม มีคณะกรรมการ ประกอบด้วย

 1. กรรณิการ์ กิจติเวชกุล เครือข่าย FTA Watch
 2. จอน อึ๊งภากรณ์ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (ประธานคณะกรรมการโครงการ)
 3. จันทร์จิรา จันทร์แผ้ว เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
 4. ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. เพ็ญวดี แสงจันทร์ มูลนิธิดวงประทีป
 6. ไพโรจน์ พลเพชร คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน

คณะทำงาน iLaw

ทีมงานประกอบด้วย

 • จอน อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการ, ungjon@ilaw.or.th
 • อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา ผู้จัดการ, orapin@ilaw.or.th
 • ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ฝ่ายกฎหมาย, yingcheep@ilaw.or.th

Credit

 • ระบบจัดการข้อมูลโดย Drupal
 • พัฒนาระบบโดย opendream
 • ออกแบบโดย anpanpon

...................................................................

 

Internet Dialogue on  Law Reform (iLaw)

Internet Dialogue on Law Reform or iLaw (i-Law) is a website that promoted the civil participation in social change by proposing  new laws or amending the existing laws which can be done through the gathering of 10,000 signatures of voters to submit the draft laws before the parliament for further debate and promulgation. This procedure was the right that was guaranteed by the Constitution of the Kingdom of Thailand 2550 BE (2007)
 
iLaw provided space for campaigning and supporting civil participation in law making process through its website since 2009. Anyone can propose the law ot idea on iLaw website while other can comments and debate. Website can also used as a platform to gather 10,000 signatures to proposed the laws, it also had a function to attached a petition form so anyone can download and sign.
 
The Freedom of Expression Documentation Center
iLaw established the website,freedom.ilaw.or.th to document cases concerning Freedom of Expression violation which mostly effected by the Computer-related Crime Act 2007, Article 112 of the Criminal Code (Lèse-Majesté law), the Public Broadcasting Service Act 2008 as well as Criminal Defamation law. This website targeted at those who are interested in the issue concerning Freedom of Expression as an online database.
 
The new roles in 2014
On 22 May 2014, The National Council for Peace and Order (NCPO), led by General Prayuth Chan-ocha staged the coup, revoked the Constitution, abolished the Senate and seized the administrative power as well as the legislative power. The revocation of the Constitution directly effected to civil and political rights, the right to propose the law was one among other rights that had been revoked.
 
At the same time, the situation of Freedom of Expression and Human Rights in Thailand were also in a great concern. The media were monitored closely by the junta, large number of TV stations as well as community radio stations were shutdown. Moreover, Individuals or groups who expressed their opinions or take a symbolic action against the coup were likely to become subject of arrest or summon.
 
After the coup, the key principles of iLaw that were Human Rights, Freedom of Expression and Civil Participation had been destroyed. iLaw, then could not work on the issue concerning civil participation in the law making anymore, not until the right was restored.
 
iLaw, is now following and recording the information concerning the violation of Human Rights after the 22 May 2014 coup. The form of violation are vary from the summoning of individuals, the arrest of individuals who protest against the coup as well as the searching of individual's residents without proper warrant. Techniques that iLaw used for documenting Human Rights violation that occurred as consequences of the coup were applied from experiences that used to document cases concerning Freedom of Expression.
 
iLaw collects only data that can be verified, sources of data were vary from main stream media, online media as well as the interview with stake holders such as the victim's relatives. It is also needed to note that the data which iLaw can collect is not absolute, some data may be missing.
 
The record of Human Rights violation were neither done to served political purposes nor to intensified the political conflict but rather as a knowledge management. Having learned about the violation of Human Rights caused by political conflict, the Thai society will be able to manage conflict in a peaceful manner.
 
 

The Commitee on the Internet Dialogue on Law Reform (iLaw), Thai Volunteer Service Foundation

 1. Ms. Chanchira Chanpaew, Human Rights Lawyers Association
 2. Mr. Jon Ung-Pakorn, Thai Volunteer Service Foundation (Director)
 3. Ms. Kannika Kijtivejjakul, FTA Watch
 4. Ms. Penwadee Sangchan, Duangprateep Foundation
 5. Mr. Piroj Polpetch, NGO Coordinating Committee on Development
 6. Dr. Prapas Pintobtang, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University

iLaw staffs

 1. Mr. Jon Ungphakorn, Director, ungjon@ilaw.or.th
 2. Ms. Orapin Yingyongpatthana, Manager, orapin@ilaw.or.th
 3. Mr. Yingcheep Atchanont, Advocacy and Campaign Officer, yingcheep@ilaw.or.th

Credit

 • Information Management by Drupal
 • System Development by opendream
 • Designed by anpanpon