งานวิจัยผลกระทบจากพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 The Research on the Impact of the CCA 2007

 
(Scroll down for English Version)
 
งานวิจัยหัวข้อ “ผลกระทบจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และนโยบายของรัฐกับสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น” 
 
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
 
คณะวิจัย :  
 • นางสาวสาวตรี สุขศรี อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หัวหน้าคณะวิจัย)
 • พันตำรวจเอก ดร.ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ ผู้กำกับการกลุ่มงานกฎหมาย กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • นางสาวอรพิณ ยิ่งยงพัฒนา โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
งานวิจัยประกอบด้วย
 • บทที่หนึ่ง: การศึกษาสถิติที่เกี่ยวกับการบังคับใช้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 และสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว จากมุมมองเจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ให้บริการหรือดูและสื่อออนไลน์
 • บทที่สอง : การศึกษากฎหมาย แนวนโยบายแห่งรัฐ ปฏิกริยาภาคประชาชนต่อกรณีเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นในสื่อออนไลน์ เปรียบเทียบกับต่างประเทศ
 • บทที่สาม : กฎหมายเยอรมัน กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์
 • บทที่สี่ : กฎหมายสหรัฐอเมริกา กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์
 • บทที่ห้า : กฎหมายจีน กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์
 • บทที่หก : กฎหมายมาเลเซีย กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์
 • บทที่เจ็ด : วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายสี่ประเทศ
 • บทที่แปด : ข้อเสนอแนะ
 
หนังสืองานวิจัยฉบับเต็ม ตีพิมพ์สองภาษา (แปลภาษาอังกฤษเฉพาะบทที่ 1, 2, 7 และ 8) ความยาวรวม 712 หน้า
 
ร่วมสนับสนุนโดยสั่งซื้อหนังสือในราคา 420 บาท ผ่านทางช่องทางต่อไปนี้
สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางประชาไทสโตร์  (ฟรีค่าจัดส่ง)
 
หาซื้อได้ตามร้านหนังสือ ต่อไปนี้
 • ร้านหนังสือเดินทาง ผ่านฟ้า กรุงเทพฯ
 • ร้าน Book Republic จ.เชียงใหม่
 • ร้านเล่า จ.เชียงใหม่
 • ร้านเอกาลิเต้ จ.ลำปาง
สำหรับห้องสมุดสาธารณะ หรือสถาบันการศึกษาที่สนใจหนังสือ ติดต่อได้ที่ [email protected]
 
 
 
 
 
 
The Research on the Impacts of the Computer-related Crimes Act B.E. 2550 (CCA) and State Policies on the Right to Freedom of Expression
By Freedom of Expression Documentation Center, iLaw
 
Research Team
 • Sawatree Suksri (Director)
 • Siriphon Kusonsinwut
 • Orapin Yingyongpathana
 
This research is consitst of :
 • Chapter1 : Statistical Study and Survey of the Opinions of State Officials and Online Media Service Providers regarding Enforcememt of the Computer-related Crime Act 2007
 • Chapter2 : Comparative Study of the Laws, State Policy and Civil Reaction on Freedom of Expression in Online Media in Thailand and those of Other Countries
 • Chapter3 : Legal Comparison : Thailand, Germany, United States, China and Malaysia
 • Chapter4 : Recommendations
 
 
Please support our activities by purchase our paperback bi languages (Thai-English) report 420 Baht
 
Click here to purchase online via prachatai store
or avilable at the follows book stores
 • Passport Bookshop, Bangkok
 • Book Republic, Chiangmai
 • To Tell, Chiangmai
 • Egalite, Lampang
For public libray or academic institution who has interest please contact [email protected]
 
 
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
ComputerCrimeResearch.pdf3.88 MB