4 เม.ย. 61
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ มรดกที่ คสช. สร้างไว้ให้กับสังคม ไอลอว์ติดตามกระบวนการ เนื้อหา และรวบรวมบทวิเคราะห์ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ให้ติดตามกัน 
19 ก.ค. 61
หลังการเลือกตั้งใกล้เช้ามา สิ่งที่ทุกคนเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดคือ ใครจะเป็นผู้ท้าขิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ มีพรรคการเมืองอย่างน้อย 9 พรรค ที่เปิดตัวแสดงจุดยืนเป็นกองหนุนให้กับ พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป
Consistory Act
17 ก.ค. 61
ในสมัยของ สนช. สภาแต่งตั้งจาก คสช. พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ได้รับการแก้ไขถึงสองครั้ง และกระบวนการพิจารณาทั้งสองครั้งก็ใช้เวลาเห็นชอบเป็นกฎหมายภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ในด้านเนื้อหาสาระการแก้ไขเพิ่มเติมสองครั้งมีสาระสำคัญคือการเพิ่มอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งผู้บริหารคณะสงฆ์
Human Right Roadmap
17 ก.ค. 61
กสม. จัดงานเสวนาเรื่อง “โรดแมป : สิทธิมนุษยชนบนเส้นทางประชาธิปไตย” วิทยากรประกอบไปด้วยนักวิชาการด้านกฎหมาย นักการเมือง และประธาน กสม. โดยแต่ละคนกล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยของประเทศไทยปัจจุบันในมุมต่างๆ และเห็นคล้ายกันว่ายังคงมีปัญหาอยู่มาก 
NLA members
16 ก.ค. 61
สมาชิก สนช. และ ครม. มาจากการแต่งตั้งใครก็ได้ในตอนแรก แต่เมื่อรัฐธรรมนูญ 2560 บังคับใช้ คุณสมบัติของผู้ใช้อำนาจก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญด้วย ทำให้สมาชิก สนช. และ ครม. มีเรื่องต้องถูกตรวจสอบมากขึ้น แต่ยังยกเว้นให้เป็นข้าราชการไปด้วย นั่งในสภาไปพร้อมกันได้
sunai
16 ก.ค. 61
งานถอดบทเรียนสิทธิมนุษยชนตลอด 4 ปี ภายใต้ คสช. ชี้หลักนิติธรรมล่มสลาย เผยตัวเลขผู้ถูกดำเนินคดีกว่า 1,138 คน สุนัย ผาสุก ย้ำ คำสัญญาของ คสช. ไร้ความหมาย เรียกร้องนานาชาติกดดัน และจับตาการเลือกตั้งครั้งหน้าให้เป็นไปโดยโปร่งใส 
15 ก.ค. 61
14 กรกฎาคม 2561 องค์กรสิทธิมนุษยชนและภาคประชาสังคมรวมตัวกันจัดงานเสวนา "วิสามัญฆาตกรรมและปริศนาความยุติธรรมทางอาญาที่ยังไม่เกิด" เพื่อถอดบทเรียนการวิสามัญฆาตกรรมของ "ชัยภูมิ ป่าแส นักกิจกรรมเยาวชนชาติพันธุ์ลาหู่ และ "อะเบ แซ่หมู่" ชาวชาติพันธุ์ลีซู ที่ตายอย่างปริศนา