สรุปร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ และคำถามพ่วง
  สรุปรวมเนื้อหาสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ ในหลากหลายประเด็น รวมทั้งคำถามพ่วง เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงประชามติ ในวันที่ 7
  ก่อนท้องฟ้าจะสดใส: พล.อ.ปรีชา โดดประชุม ไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่า ใครกำลังออกกฎหมาย
  21 ก.พ. 60
  เมื่อพิจารณา สนช.จะพบว่ามีปัญหาความชอบธรรมด้านคุณสมบัติของสมาชิก และยังมีปัญหากระบวนการพิจารณากฎหมายที่อาจจะไม่รอบคอบ  ดังนั้น หากจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ อาจไม่ใช่เพียงแค่การให้สมาชิก สนช. 7 คนที่ถูกเปิดเผยข้อมูลว่า ขาดประชุมบ่อย ลาออกจากการเป็นสมาชิกเท่านั้น 
  Letter from NLA
  17 ก.พ. 60
  หลังไอลอว์เผยแพร่ บทความเรื่อง “เจ็ด สนช. ที่ขาดประชุมบ่อยจนอาจสิ้นสภาพ” ทำให้เกิดการตั้งคำถามต่อการทำงานของ สนช.อย่างกว้างขวาง ต่อมา 15 ก.พ. 2560 ทาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จมายังไอลอว์ โดยมีสองประเด็น 
  special power table
  16 ก.พ. 60
  หัวหน้า คสช.ออกคำสั่ง 5/2560 กำหนดพื้นวัดพระธรรมกาย และพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่ควบคุม ดูเปรียบเทียบคำสั่งหัวหน้าคสช. 3/2558 คำสั่งหัวหน้าคสช. 5/2560 และกฎอัยการศึก เพื่อให้เห็นภาพความเหมือนและความแตกต่างของกฎหมายแต่ละฉบับ
  Criminal Court
  7 ก.พ. 60
  ไอลอว์ ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ระบุปัจจุบันรัฐอ้างกฎหมายปิดกั้นเสรีภาพของประชาชน ศาลจึงเป็นสถาบันแห่งเดียวที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร จึงขอให้ศาลดำเนินกระบวนการให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายในคดีของ ไผ่ดาวดิน
  ใครออกกฎหมาย? 6: จากรัฐประหาร 49-57 สนช.สืบทอดอำนาจ หน้าเดิมได้แต่งตั้งซ้ำ
  5 ก.พ. 60
  สมาชิก สนช. ปี 2557 มีอย่างน้อย 36 คน ที่ไม่ได้เข้าสู่ตำแหน่งนิติบัญญัติโดยการแต่งตั้งเป็นครั้งแรก แต่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นสนช. ปี 2549, ส.ว. ปี 2551 และ ส.ว. ปี 2554 มาก่อนแล้ว บ้างท่านอยู่ในสภาโดยการแต่งตั้งต่อเนื่องมานับทศวรรษ 
  ใครออกกฎหมาย? 5: ข้าราชการยึดอำนาจออกกฎหมาย ร่างเอง-โหวตเอง-ได้ประโยชน์เอง
  5 ก.พ. 60
  สมาชิก สนช. จำนวน 89% เคยเป็นข้าราชการ หรือทำงานในหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ สองปีกว่าของการออกกฎหมายมีกฎหมายจำนวนมากให้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมกับราชการ และมีเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนมากเข้าควบคุมกระบวนการการออกกฎหมายตั้งแต่ตั้นจนจบ 
  5 ก.พ. 60
  ไอลอว์ ค้นหาข้อมูลการแสดงตนเพื่อลงลงมติของสมาชิก สนช. จำนวน 8 คน โดยเลือกรอบระยะเวลา 2 รอบ (180 วัน) ของปี 2559 ว่าลงมติเกินกว่าหนึ่งในสามของแต่ละรอบระยะเวลาหรือไม่ พบว่า มีถึง 7 คน ที่ลงมติไม่เกินกว่าหนึ่งในสามของการลงมติในแต่ละรอบ