Highlight >
election bill
20 ต.ค. 65
แม้ว่าร่างกฎหมายเลือกตั้ง จะผ่านรัฐสภามาแล้วแบบงงๆ แต่ดูเหมือนว่าเส้นทางของกฎหมายเลือกตั้ง จะยังไม่ถึงปลายทางได้ง่ายๆ เมื่อส.ส. และส.ว รวม 105 คน เข้าชื่อกันเสนอประธานรัฐสภา เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างกฎหมายเลือกตั้งฉบับนี้ ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
rehabilitate debt
4 ธ.ค. 65
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และอินโดนีเซีย ล้วนแต่มีกลไกที่ให้โอกาสลูกหนี้บุคคลธรรมดา “เริ่มชีวิตใหม่” โดยการฟื้นฟูสภาวะทางการเงินได้ ไม่ต้องถูกฟ้องล้มละลายทุกกรณี ซึ่งเป็นช่องทางที่กฎหมายไทยยังไม่มี ทำให้ลูกหนี้ไทยยังขาดโอกาส แต่สภาก็กำลังมีข้อเสนอเรื่องนี้
World Cup
1 ธ.ค. 65
การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกภายใต้คำสรรเสริญ พล.อ.ประวิตร ต้องสะดุดลง เมื่อผู้ที่รับชมผ่านทางอินเทอร์เน็ต ประสบกับปัญหา "จอดำ" ไม่สามารถรับชมได้ ซึ่งดูเหมือนจะขัดกับ “ประกาศ Must Carry” ของ กสทช. นำไปสู่การฟ้องร้องกันขณะที่บอลโลกก็แข่งต่อไปกำลังจะเข้าสู่รอบน็อคเอ้าท์
constitutional court news
30 พ.ย. 65
30 พฤศจิกายน 2565 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยว่า ร่างกฎหมายเลือกตั้งฯ ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ กระบวนการหลังจากนี้ นายกฯ นำร่างขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศเป็นกฎหมาย
DE announcement
24 พ.ย. 65
กระทรวงดีอี คุมโลกออนไลน์เข้มงวดขึ้น ออกประกาศใหม่ เกี่ยวกับการนำข้อมูล "ออก" จากระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการต้องลบข้อมูลที่เป็นความผิดภายใน 24 ชั่วโมงหลังบุคคลทั่วไปร้องเรียน แต่กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจพบแล้วแจ้งให้ลบยังมีเวลาขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อหาที่แจ้งให้ลบ
Party Bill
23 พ.ย. 65
23 พ.ย. 2565 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ “เอกฉันท์” ร่างพ.ร.ป.พรรคการเมือง ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ จาหเหตุที่ 77 ส.ว. ส่งเรื่องมา หลังจากนี้นายกฯ นำร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
22 พ.ย. 65
ความยากของการแก้รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ไม่ได้จำกัดอยู่แค่มาตรา 256 เพราะในความเป็นจริง ตัว ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ว. ที่มาจากรัฐบาล ก็เป็นส่วนหนึ่งของการถ่วงเวลาในการแก้รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา