national reform steering assembly
  26 ก.ค. 60
  หลายคนอาจจะเคยได้ยินผลงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปหรือสปท. มาบ้าง ไม่ว่าจะเป็น “กฎหมายตีทะเบียนสื่อ” หรือข้อเสนอเล่นเฟซบุ๊กต้องใช้สแกนลายนิ้วมือ ใบหน้า หรือเลขบัตรประชาชน แต่น้อยคนนักที่จะรู้จักหน้าค่าตาของนักปฏิรูปในสภาแห่งนี้ว่า พวกเขาเป็นใครมาจากไหน แล้วพวกเขาปฏิรูปสังคมไทยด้วยเงินภาษีประชาชนอย่างไรบ้างตลอดการทำงาน 1 ปี 10 เดือน
  Thai Marine Act
  26 ก.ค. 60
  สนช.ผ่านพ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ และบังคับใช้ 23 ก.พ.2560 ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนและชุมชุนที่มีวิถีชีวิตทั้งทางทะเล และลำน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้คสช.ต้องใช้ม. 44 โดยกำหนดให้ชะลอการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้บางมาตราออกไป 
  CCA
  25 ก.ค. 60
  22 กรกฎาคม 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคำสั่งของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการทำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์และการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์" และประกาศเรื่องอื่นๆ อีก รวม 5 ฉบับ
  Letter Submission
  24 ก.ค. 60
  ขณะที่ภาครัฐกำลังเดินหน้าแก้ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ด้านภาคประชาชนก็ห่วง ระบบ EIA ที่เดิมล้มเหลวอยู่จะถูกแก้ให้ถอยหลัง ไม่ก้าวหน้า แถมจะยัดคำสั่งตามมาตรา 44 ที่ให้ประมูลก่อน EIA ผ่าน เข้ามาอยู่ในร่างพ.ร.บ.นี้อีก จึงออกแถลงการณ์คัดค้าน
  Hike for the Rights
  20 ก.ค. 60
  ไอลอว์ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจในประเด็นสิทธิเสรีภาพ-ความยุติธรรม หรือ สนใจเรื่องการสื่อสารกับสังคม มาเรียนรู้ไปกับเราที่ค่ายรูดซิป(เ)ปิดปาก5.0  Hike for the Rights เขาใหญ่ เราใหญ่กว่า ระหว่างวันที่ 21- 24 กันยายน 2560 ท่ามอวลไอโอโซนเขาใหญ่ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
  20 ก.ค. 60
  13 กรกฎาคม 2560 สนช. มีมติเห็นชอบกฎหมายลูก กกต.  ด้วยคะแนนเสียงท้วมท้น ภายหลังมีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญร่วม 3 ฝ่าย เพราะ กกต. ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายลูกที่สนช. ได้เห็นชอบไปก่อนหน้านี้ แต่ทว่า สนช. ก็ไม่ได้ปรับแก้ตามที่ กกต. ให้ความเห็นไว้แต่อย่างใด ทั้งนี้ ประเด็นกฎหมายที่กกต.
  19 ก.ค. 60
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็น ภาพฝันของแผนการพัฒนาประเทศ ที่จะกำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ" หรือตามคติพจน์ "มั่นคง มั่งคั่ง