18 ก.ย. 62
พรรคอนาคตใหม่เตรียมเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารในการประชุมสภาสมัยหน้า ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 อย่างน้อย 2 ฉบับ เปลี่ยนระบบ “เกณฑ์ทหาร” เป็นระบบ “สมัครใจ” ระบุชัดเจนว่าการฝึกทหารต้องยึดหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พร้อมให้เงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ ในช่วงฝึกและเมื่อฝึกเสร็จ  
18 ก.ย. 62
วันนี้ (18 กันยายน 2562) ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยเรื่องความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากดำรงตำแหน่งหัวหน้า คสช. ซึ่งถือเป็นเจ้าหน้ารัฐ ศาลวินิจฉัยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์ ในฐานะหัวหน้า คสช. ไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
18 ก.ย. 62
17 กันยายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562 โดยมีจุดน่าสนใจอยู่ที่ข้อที่ 10 ในข้อกำหนดดังกล่าว ที่นำบัญญัติเรื่องการ "ห้ามวิจารณ์ศาลโดยไม่สุจริต" มาบรรจุไว้ และข้อกำหนดฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ 30 วัน
universal pension
11 ก.ย. 62
ภาคประชาชนในนามเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ พยายามผลักดันร่างกฎหมาย "พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ" เพื่อยกระดับให้ประชาชนทุกคนเมื่ออายุถึง 60 ปี จะมีสิทธิได้รับบำนาญแห่งชาติอย่างเสมอภาคกัน และให้คณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยภาคประชาชนจากกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ผู้สูงอายุ เด็กและสตรี คนพิการ ฯลฯ
10 ก.ย. 62
7 กันยายน 2562 มีการแต่งตั้ง ‘พล.อ.อ. มานัต วงษ์วาทย์’ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนใหม แทนที่ พล.อ.อ. ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน และตามบทเฉพาะกาล (มาตรา 269) รัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ให้ ผบ. เหล่าทัพดำรงตำแหน่ง ส.ว. ทำให้ พล.อ.อ มานัต เป็น ส.ว. อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย 
ITIM
7 ก.ย. 62
พริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ‘ไอติม’ สำรวจข้อมูลพบว่า ประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกที่ใช้ระบบรัฐสภา มีอยู่ 31 ประเทศ ซึ่งแค่ 11 ประเทศเท่านั้นที่ยังมี ส.ว. ส่วนอีก 20 ประเทศไม่มี ส.ว. แล้ว และใน 11 ประเทศที่ยังใช้ ส.ว. อยู่ มีเพียง 2 ประเทศที่มาจากการแต่งตั้ง
Know that Billy isn't missing but the law has a loophole
5 ก.ย. 62
ดีเอสไอ แถลงต่อสาธารณะว่า บิลลี่ได้เสียชีวิตแล้ว ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งใน 86 ราย ที่ถูกบังคับให้สูญหายในรอบ 28 ปี และแม้ว่าไทยจะเป็นภาคีในอนุสัญญาเรื่องคนหาย แต่ยังไม่มีการออกกฎหมายมาคุ้มครองและปกป้องสิทธิของประชาชน มีแต่เพียงร่างพ.ร.บ.ที่เสนอและตกไปเท่านั้น