สรุปร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ และคำถามพ่วง
  สรุปรวมเนื้อหาสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ ในหลากหลายประเด็น รวมทั้งคำถามพ่วง เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงประชามติ ในวันที่ 7
  three years NCPO
  20 พ.ค. 60
  รายงานเนื่องในวาระ คสช. อายุครบสามปี ชี้ให้เห็นว่า เวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยภายใต้ การออกคำสั่งตาม มาตรา 44, การออกกฎหมาย, การเขียนรัฐธรรมนูญ, การปิดกั้นความคิดเห็น โดย คสช. ได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมือง สังคม และการตรวจสอบอำนาจรัฐไปอย่างไรบ้าง 
  National Strategic Plan Committee
  21 มิ.ย. 60
  แม้ยังไม่เห็นเนื้อร่างยุทธศาสตร์ชาติ แต่ที่เป็นรูปธรรมแน่นอนแล้วคือ “คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ” ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร ซึ่งต่อจากนี้ไปคณะกรรมการชุดนี้จะเข้ามาทำหน้าที่ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับจริง และเมื่อร่างเสร็จก็จะมีบทบาทในการควบคุมและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลชุดต่อๆ ไป 
  UCL letter
  21 มิ.ย. 60
  องค์กรสิทธิมนุษยชน 86 แห่ง และคนทำงานภาคประชาสังคม 71 รายชื่อ ร่วมกันออกจดหมายเปิดผนึกถึงประธาน สนช. และ กรธ. เรื่องการออกพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอให้ยึดหลักการสนธิสัญญาปารีส ให้องค์กรมีความเป็นอิสระ เห็นด้วย "เซ็ตซีโร่"
  NLA spiked meeting
  16 มิ.ย. 60
  ผลสอบ 7 สนช. ไม่ผิดจริยธรรมเนื่องจากลาประชุมตามระเบียบ ขณะที่ สนช. มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับการประชุมฉบับใหม่ ไม่มีบทกำหนดให้สมาชิกต้องมาลงมติหรือไม่ รองประสนช.ยันแก้ตามรัฐธรรมนูญ 2560 
  P-move statement on Park Bill
  13 มิ.ย. 60
  แถลงการณ์ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และเครือข่ายองค์กรพันธมิตร เรื่องขอให้รัฐบาลชะลอการผลักดันร่าง พ.ร.บ. 4 ฉบับ และเปิดให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรา 77
  Seminar on Park bill by P-move
  13 มิ.ย. 60
  12 มิ.ย.2560 P-move พร้อมเครือข่ายภาคประชาชนพันธมิตร จัดเสวนาเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ และ ร่างพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า สะท้อนข้อบ่งพร่องของเนื้อหาและกระบวนของร่างกฎหมายทั้งสองฉบับ ในแง่มุมต่างๆ ดังนี้
  ์์National Strategy Plan
  12 มิ.ย. 60
  ร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำลังจะถูกเขียนขึ้นโดยรัฐบาล คสช. ในความฝันของ คสช. ยุทธศาสตร์ชาติที่ว่านี้จะถูกบังคับใช้กันไปนาน 20 ปี อย่างก็ไรก็ตามเชื่อได้ว่ายุทธศาสตร์ชาติของคสช.ร่างเสร็จเรียบร้อยจากมติครม.ที่ให้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 แต่ปัจจุบันยังไม่มีประชาชนได้เห็นเลย