Did you know National Strategic Plan
4 เม.ย. 61
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ มรดกที่ คสช. สร้างไว้ให้กับสังคม ไอลอว์ติดตามกระบวนการ เนื้อหา และรวบรวมบทวิเคราะห์ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ให้ติดตามกัน 
the Court Role in Election
17 พ.ย. 61
การเลือกตั้งในปี 2562 ศาลต่างๆ จะเข้ามามีบทบาทเกี่ยวการเลือกตั้งในหลายส่วน ภายใต้กติกาที่ คสช. ที่ไม่เป็นธรรมกับพรรคการเมืองทำให้ศาลถูกคาดหวังจากทุกฝ่าย สำหรับบทบาทของศาลในการเลือกตั้งกระจายไปตาม พ.ร.ป. สองฉบับ คือ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และพ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. 
forestry
16 พ.ย. 61
ศูนย์กฎหมายสิทธิชุมชน แม่ฮ่องสอน เผยแพร่รายงานกระตุ้นเตือนปัญหาผลกระทบจากปฏิบัติการ “ทวงคืนผืนป่า” ภายใต้รัฐบาล คสช. ท่ามกลางบรรยากาศไปสู่การเลือกตั้ง หวัง ผู้ที่จะเป็นตัวแทนของคนชายขอบและพรรคการเมือง จะช่วยผลักดันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง 
General Income
14 พ.ย. 61
สนช. พิจารณาแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร ในประเด็นยกเลิกอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารของนายทหารยศจอมพล แก้ไขเป็นให้นายทหารยศพลเอกพิเศษ และให้นายทหารยศพลเอก ได้รับเงินเดือนเท่ากับนายทหารยศพลเอกพิเศษ ซึ่งจะได้รับเงินเดือน ต่ำสุดอยู่ที่ 56,117 และสูงสุดอยู่ที่ 76,604 บาท
Election 2562 : Deadline 26 November If New Political Party Want to Election
13 พ.ย. 61
ภายใต้การปกครองของคสช. ที่ห้ามพรรคการเมืองใหม่เกิดขึ้นเลยตลอดสี่ปี และเพิ่งประกาศให้เริ่มจดจัดตั้งพรรคได้ ทำให้พรรคใหม่มีระยะเวลาเตรียมตัวที่สั้นเกินไปบวกกับเงื่อนไขในการจัดตั้งพรรคที่ยากอาจจะทำให้พรรคหน้าใหม่จำนวนมากจัดตั้งไม่เสร็จสมบูรณ์ทันตามกรอบเวลาเพื่อที่จะลงเลือกตั้ง 
12 พ.ย. 61
8 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไข ป.วิอาญา ฉบับที่สมาชิก สนช. นำโดย มหรรณพ เดชวิทักษ์ เป็นผู้เสนอ โดยสมาชิก สนช. มีมติเห็นด้วยกับ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไข ป.วิอาญาฉบับนี้ ด้วยเสียง 188 เสียง
Election 2562 : What Problems Political Parties had to face before Election
9 พ.ย. 61
การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในต้นปี 2562 ตามโรดแมปรัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองทั้งใหม่เก่าก็ได้เตรียมความพร้อมกันไปบ้างแล้ว  แต่เพราะยังติดเงื่อนไขประกาศและคำสั่งคสช.​ อยู่ พรรคการเมืองจึงยังไม่มีอิสระในการทำกิจกรรมอย่างเต็มที่ และต้องเผชิญกับปัญหาอย่างน้อย 4 ปัญหา ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง