prison history
  19 พ.ย. 58
  การควบคุมตัวนักโทษคดีความมั่นคงในสถานที่พิเศษ เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วในประวัติศาสตร์ไทย เช่น ที่ทัณฑสถานเกาะตะรุเตา "แดนพิเศษ" ในเรือนจำบางขวาง หรือเรือนจำพิเศษหลักสี่ ก่อนที่ในยุคปัจจุบันจะประกาศให้ค่ายทหาร มทบ.11 เป็นที่ตั้งของเรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี
  15 ก.ย. 60
  การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของรัฐบาลพม่าที่กระทำต่อชาวโรฮิงญาส่งผลให้เกิดการอพยพของชาวโรฮิงญาจำนวนหลายแสนคน โดยที่รัฐบาลพม่ายังไม่มีท่าทีที่จะทุเลาหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว หลายฝ่ายจึงพยายามเสนอหนทางในการแก้ไขปัญหานี้ เช่น นักวิชาการและภาคประชาสังคม เป็นต้น
  Thailand's Strategy without Public Participation
  13 ก.ย. 60
  จากสำรวจดูผู้ที่จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติฉบับตั้งต้น หรือ ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 2558 ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนสนิทใกล้ชิดหรือคุ้นเคยกับรัฐบาลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ กระบวนการรับฟังความคิดเห็นยังเป็นไปอย่างจำกัด เนื่องจากผู้ที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นนั้นล้วนแต่เป็นผู้แทนหน่วยราชการ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
  No Public Participation in Police Reform Forum
  12 ก.ย. 60
  6 กันยายน 2560 ไอลอว์ไปสังเกตการณ์เวทีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจ โดยการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เรียกว่า 'ระยะแรก' ซึ่งเป็นการรับฟังเพื่อจัดทำรายงานข้อเสนอปฏิรูป โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนองค์กรอิสระ นักวิชาการ สื่อมวลชน องค์กรภาคประชาชนสังคม
  National Strategic Plans
  12 ก.ย. 60
  ผ่านมา 122 วัน ไอลอว์ยื่นคำร้องของดูร่างยุทธศาสตร์ชาติฉบับเต็ม สภาพัฒน์ฯ ต่อมาวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ก็มีหนังสือจากสภาพัฒน์ฯ ส่งมาถึงไอลอว์ หนังสือดังกล่าวเป็นการตอบกลับและส่งเอกสารจำนวนหนึ่ง ซึ่งไอลอว์ยื่นขอดู
  National Strategic Committee
  10 ก.ย. 60
  จากการสำรวจที่มาและหน้าตาของบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติผู้ที่เข้ามาออกแบบและควบคุมอนาคตประเทศไทยอีก 20 ปี พบว่า ส่วนใหญ่คือชายแก่วัยเกษียณจากกองทัพ นายทุนธุรกิจขนาดใหญ่ ร่วมด้วยกับบุคคลที่มีอิทธิพลในวงการอุดมศึกษาและองค์กรภาคประชาสังคม
  organic law on the election commission
  6 ก.ย. 60
  ก่อนจะไปสู่การเลือกตั้ง สิ่งสำคัญก็คือ การสำรวจดูว่า ใครกันที่จะมาทำเป็นหน้าที่กรรมการ ทั้งนี้ จากการสำรวจ พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พบว่า ขนาดของ กกต.ใหญ่ขึ้น เพราะจำนวนกรรมการกกต.ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม นอกจากนี้ กฎหมายยังเพิ่มกลไกใหม่ๆ เข้าไปอีก อย่างเช่น ผู้ตรวจการเลือกตั้ง