Highlight >
 Going to 2022
4 ม.ค. 65
ในปี 2022 หรือ ปี 2565 นี้ หากรัฐบาลยังทำหน้าที่แก้ปัญหาที่สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคโควิด19 ได้ไม่ดีพอ สถานการณ์ทางการเมืองย่อมมีแนวโน้มที่จะร้อนแรงมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงอยากช่วยประชาชนจับจาวาระร้อนทางการเมืองอย่างน้อย 4 เรื่อง ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ 
18 ม.ค. 65
ปัญหาการกระทำความผิดอาญารุนแรงซ้ำ เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของสังคมไทย แม้จะมีมาตรการบางส่วนที่รับมือกับปัญหาดังกล่าว แต่ก็ยังไม่ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ครม. จึงเสนอร่างพ.ร.บ.ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯ ซึ่งกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดซ้ำ
Constitutional Amendment 2021: A Year in Review
6 ม.ค. 65
จากการติดตามความเคลื่อนไหวของสภาโดยไอลอว์ ความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญตลอดปี 2564 ยิ่งแสดงให้เห็นว่ากลไกการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) วางไว้นั้น “ยากลำบาก” เพียงใด ในปีนี้ มีเพียงหนึ่งร่างที่สามารถผ่านด่านวุฒิสภาจนสามารถแก้ไขได้สำเร็จ
Bangkok Major Election
25 ธ.ค. 64
แม้จะยังไม่มีประกาศวันเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฯ แต่ผู้ที่มีแผนจะย้ายทะเบียนบ้านจากจังหวัดอื่นมายังทะเบียนบ้านกรุงเทพฯ อาจต้องเตรียมพร้อมให้ดี เพราะกฎหมายกำหนดไว้ว่า หากใครมีชื่อในทะเบียนบ้านในกรุงเทพฯ ไม่ถึงหนึ่งปีก่อนวันเลือกตั้ง จะถือว่าไม่มีมีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฯ
foreign migrant workers
17 ธ.ค. 64
จากกรณีโครงการ “ม.33 เรารักกัน” ได้กำหนดเงื่อนไข “สัญชาติไทย” ในการรับเงินเยียวยา ส่งผลให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิรับเงินเยียวยาจากโครงการนี้ได้
list of MPs accepting the coup's principle
16 ธ.ค. 64
เปิดผลลงมติ ไม่รับหลักการ #ปลดอาวุธคสช. พบฝ่ายรัฐบาลเท “ไม่เห็นด้วย” ส.ส.ประชาธิปัตย์ 4 คนสวนมติ สาทิตย์ วงศ์หนองเคย และแนน บุณย์ธิดา สมชัย ลงมติ “เห็นด้วย” ฝ่ายค้านที่ไปสนับสนุนรัฐบาลล้วน “หน้าเดิม” แต่ขาดลงมติเยอะเป็นผลให้เสียงเห็นด้วยมีแค่ 162
Abolish NCPO's Legacy
16 ธ.ค. 64
หลังการเลือกตั้ง 2562 มีความพยายามใช้เวทีรัฐสภาในการขจัดมรดก คสชซ หลายครั้งแต่ก็ประสบความล้มเหลว ที่ผ่านมีความพยายามทั้งหมดแปดครั้ง โดยสามวิธีการที่จะใช้เวทีรัฐสภาปลดอาวุธ คสช. แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ