Hike for the Rights
  20 ก.ค. 60
  ไอลอว์ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจในประเด็นสิทธิเสรีภาพ-ความยุติธรรม หรือ สนใจเรื่องการสื่อสารกับสังคม มาเรียนรู้ไปกับเราที่ค่ายรูดซิป(เ)ปิดปาก5.0  Hike for the Rights เขาใหญ่ เราใหญ่กว่า ระหว่างวันที่ 21- 24 กันยายน 2560 ท่ามอวลไอโอโซนเขาใหญ่ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
  National Reform Commitee
  19 ส.ค. 60
  ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ โดยการแต่งตั้งดังกล่าวเป็นไปตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ที่ิเพิ่งประกาศใช้ ซึ่งรายชื่อของคณะกรรมการชุดดังกล่าว ปรากฎว่า หลายคนเคยทำงานในสภาปฏิรูปมาแล้วถึงสองสมัย
  18 ส.ค. 60
  การดำเนินงานปกป้องและติดตามสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนถือว่ามีความล้มเหลว ขัดกับหลักการปารีส และ ร่าง พ.ร.ป. กสม. ฉบับใหม่ เสี่ยงทำให้ กสม. ไทยถูกลดระดับสถานกาพสถาบันสิทธิมนุษชนแห่งชาติเหลือเพียงระดับ C ภาคประชาสังคมเสนอแนะให้มีการเลือกตั้งให้เร็วก่อนที่จะเซ็ทซีโร่ กสม.
  pointing finger
  9 ส.ค. 60
  รัฐธรรมนูญ 2560 กำหนดให้ รัฐมีหน้าที่จัดทำมาตรการและกลไกเพื่อป้องกันทุจริต รวมทั้งกลไกส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านหรือชี้เบาะแสโดยได้รับความคุ้มครอง แต่จากร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ชี้เบาะแสฯ กลับพบข้อกังวลหลายประการว่า จะให้ผลตรงข้าม ทำให้คนช่วยชี้เบาะแสยากขึ้น 
  8 ส.ค. 60
  23 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 -16.00 น. ที่เวทีสตรีนิยม มีการนำเสนอผลงานนักศึกษาภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม ประกอบ หุตสิงห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลากหลายเรื่องราว หนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่อง "ประสบการณ์ตรงความรุนแรงทางเพศที่พริตตี้อย่างดิฉันเผชิญมา"
  Following ollowing The National Strategic Plan
  4 ส.ค. 60
  ยุทธศาสตร์ชาติที่เหมือนจะร่างกันขึ้นในอนาคต ที่จริงมีการจัดทำขึ้นไว้ก่อนแล้ว เป็นการร่างกันอย่างเงียบๆ โดยไม่บอกประชาชน คำถามคือ ใครเป็นคนร่าง? เขาร่างอะไรให้เรา? โดยที่เราไม่มีโอกาสรับรู้รับทราบ และมีส่วนร่วมกับอนาคตที่จะต้องผูกมัดพวกเราไปอีก 20 ปี
  rice field
  1 ส.ค. 60
  หลายปีที่ผ่านมา กิจการเหมืองแร่ ปิโตรเลียม พลังงานกังหันลม ไม่สามารถทำในที่ดิน ส.ป.ก. ได้เนื่องจากติดคำสั่งศาลปกครองที่ให้ใช้ที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อการเกษตรเท่านั้น ทำให้กิจการในหลายพื้นที่ต้องหยุดชะงัก คสช. จึงแก้ไขปัญหาติดขัดเช่นนี้ ด้วยอำนาจพิเศษ ม.44