13 ก.ย. 61
วันที่ 13 ก.ย. 2561 ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. บังคับใช้ มีอย่างน้อยแปดประเด็นที่ควรรู้เกี่ยว ส.ว. เช่น ส.ว.มาจากการแต่งตั้ง ผบ.ทุกเหล่าทัพ เป็น ส.ว.โดยตำแหน่ง และ ส.ว. แต่งตั้งชุดนี้ยังมีบทบาทและอำนาจอีกมากในการเมืองไทยหลังเลือกตั้ง
16 ต.ค. 61
14 ตุลาคม 2561 เครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรม และมีผลในทางปฏิบัติ (Free, Fair & Fruitful Election) หรือ FFFE จัดเสวนาในหัวข้อ “การเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมกับอนาคตสังคมและการเมืองไทย: มุมมองจากภาคประชาสังคม” ซึ่งประกอบไปด้วยนักวิชาการ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม
FFFE Network
14 ต.ค. 61
14 ต.ค. 2561 ภาคประชาชนและพรรคการเมือง ในนาม “เครือข่ายประชาชนที่ต้องการการเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรม และมีผลในทางปฏิบัติ” ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ขอให้พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมเพื่อรับฟังและเสนอนโยบายกับประชาชนได้
NCPO Election
13 ต.ค. 61
การเลือกตั้งในปี 2562 ภายใต้กติกาที่ คสช. ร่างขึ้น บีบรัดให้พรรคการเมืองพบกับความยากลำบาก เมื่อรวมกับองค์ประกอบอื่นๆ เช่น กกต., ประกาศ คสช., อำนาจ ม.44 ฯลฯ ก็แทบจะเห็นได้ว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ถูกออกแบบเพื่อให้เป็น “การเลือกตั้งตามแบบของ คสช. โดย คสช. เพื่อ คสช.”  
11 ต.ค. 61
สถานการณ์ทางการเมืองไทยที่กล่าวได้ว่ากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ แต่ก่อนที่เราจะเดินไปสู่อนาคต เราอาจเรียนรู้จากอดีตของความรุ่งเรือง การต่อสู้ทางอำนาจ และการล่มสลาย ได้ด้วยการทบทวนสายธารแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนาน เช่นเดียวกับงานเสวนาวิชาการ "
10 ต.ค. 61
จำนวน ส.ส. เขต หรือ ส.ส. ของแต่ละจังหวัดได้เปิดเผยออกมาแล้ว พบว่า มี 23 จังหวัดที่มีจำนวน ส.ส. ลดลงจากการเลือกตั้งปี 2554 และถ้าแบ่งตามภูมิภาค ภาคอีสานมีจำนวน ส.ส. ลดลงมากที่สุดถึง 10 คน ซึ่งจำนวน ส.ส. ที่ลดลงในการเลือกตั้งที่จะถึงในปี 2562 กระทบต่อสองพรรคใหญ่อย่าง พรรคเพื่อไทย
Opening FFFE Network
9 ต.ค. 61
ภาคประชาชนกว่า 10 องค์กร ร่วมแถลงเปิดตัวเครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรม และมีผลในทางปฏิบัติ (Free, Fair & Fruitful Election) หรือ FFFE เพื่อรณรงค์ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรม และมีความหมาย โดยจะมีกิจกรรมสาธารณะต่างๆ เป็นระยะไปจนถึงการเลือกตั้ง