สรุปร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ และคำถามพ่วง
  สรุปรวมเนื้อหาสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ ในหลากหลายประเด็น รวมทั้งคำถามพ่วง เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงประชามติ ในวันที่ 7
  คำสั่งหัวหน้าฉบับที่ 3/2558 กับ 13/2559: ปัญหาอำนาจนอกระบบที่ตรวจสอบถ่วงดุลไม่ได
  10 เม.ย. 59
  คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 13/2559 คือ ยาแรงตัวใหม่ที่ คสช. ใช้เพื่อจัดการคนทำความผิด โดยให้ทหารเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่จับกุม สอบสวน ดำเนินคดี แต่ทว่า ผลลัพธ์ของการใช้ยาแรงที่ผ่านมา อาทิ กฎอัยการศึก หรือคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558 ก็ดี สิ่งเหล่านี้กลับไม่ได้ให้ผลลัพธ์ดีอย่างที่คิดเสมอไป
  Amend Additional Question
  23 ส.ค. 59
  แม้ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และคำถามพ่วง จะผ่านความเห็นชอบแล้ว แต่ยังเหลือขั้นตอนแก้ร่างรัฐธรรมนูญกับคำถามพ่วงให้สอดคล้องกัน การแก้ไขเพิ่มเติมที่ดูเหมือนจะง่ายถึงตอนนี้ไม่แน่แล้ว เมื่อสนช. พยายามขยายความคำถามพ่วงเพื่อให้ส.ว.ชุดแรกจากคสช. มีสิทธิเสนอชื่อนายกฯ ได้ด้วย 
  stop rape
  21 ส.ค. 59
  เมื่อมีข่าวคดีข่มขืนสะเทือนขวัญ ดีเบตเรื่อง ข่มขืน=ประหารชีวิต ก็จะดังกลับขึ้นมาในสังคมเป็นระยะๆ ฝ่ายหนึ่งมองผ่านมุมของเหยื่อ ฝ่ายหนึ่งมองผ่านมุมของผู้ต้องหาและสิทธิมนุษยชน ข้อสรุปเหตุผลพื้นฐานของแต่ละฝ่ายอาจช่วยให้เข้าใจข้อถกเถียงที่ยังดำเนินต่อไปอย่างไม่มีจุดจบนี้มากขึ้น 
  guideline to amend the draft
  18 ส.ค. 59
  เมื่อร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงที่ให้ส.ว.สามารถเลือกนายกฯ ผ่านการออกเสียงประชามติ ส่งผลให้กรธ.ต้องแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับคำถามพ่วง ซึ่งขนาดนี้มีการพูดถึงแนวทางการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญถึงสี่แนวทาง
  "ปฏิบัติการตบปากด้วยกฎหมาย" เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
  18 ส.ค. 59
  "การตบ" เป็นการกระทำแบบหนึ่งที่เราอาจจะพบเห็นได้ในหนัง ละคร หรือแม้แต่ชีวิตจริง แต่ทว่า ยังมีการตบบางประเภทที่รุนแรงกว่าการทำร้ายเนื้อตัวร่างกายและอาจจะต้องใช้สายตาสังเกตให้ลึกกว่าปกติ นั้นก็คือ สแลป(SLAPP) หรือการตบปากด้วยกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
  referendum
  18 ส.ค. 59
  iLaw collects information during the whole process of referndum and found at least 10 reasons that shows the 7 August referendum is not fair and any government cannot use the result of the referendum as demonstrating their legitimacy.
  16 ส.ค. 59
  รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุด ที่เพิ่งผ่านการลงประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559  มีประเด็นเกี่ยวกับ “สิทธิพลเมืองว่าด้วยเรื่องข้อมูล” ที่ต้องใส่ใจให้ความสำคัญ แต่ดูเหมือนจะยังไม่มีใครกล่าวถึงกันมากนัก