ค่ายรูดซิป(เ)ปิดปาก 4 ตอน The Untold Uthaitopia
  ติดตามรายละเอียด ค่ายรูดซิป(เ)ปิดปาก 4 ตอน The Untold Uthaitopia สนใจรีบสมัครภายใน 15 ตุลาคม 2559   
  9 ส.ค. 59
  เมื่อร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ ก็เปรียบเสมือนการ "เซ็นเช็คเปล่า" ให้กับรัฐบาล คสช. และ กรธ. เพื่อเขียนกฎกติกาต่างๆ ที่ต้องใช้ประกอบรัฐธรรมนูญ อย่างเช่น กฎหมายพรรคการเมือง ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายการปฏิรูป ฯลฯ ดังนั้น ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจตัวจริงควรต้องจับตาและมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ให้ได้มากที่สุด
  26 ก.ย. 59
  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จัดเวทีวิชาการเกี่ยวกับางประมวลกฎหมายยาเสพติด อย่างไรก็ดี ในเวทีได้ข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันว่า การแก้ปัญหายาเสพติดต้องเริ่มจากปรับมุมมองต่อผู้ที่เสพยาเสียใหม่ จากอาชญากรก็ควรจะเป็นผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาบำบัดฟื้นฟู และให้คงโทษไว้เฉพาะผู้ที่ผลิตหรือครอบครองเพื่อการค้า
  20 ก.ย. 59
  พ.ร.บ.ประชามติฯ เป็นอีกหนึ่งกฎหมายที่สร้างปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมไทยขึ้นในช่วงหลาเดือนที่ผ่านมา เพราะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันกฎหมายขาดความรอบคอบ ไม่ได้ร่างกฎหมายไปในทางที่ตีกรอบการใช้อำนาจรัฐและคุ้มครองประชาชน ทำให้ผลที่ตามมามีผู้บริสุทธิ์ได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้
  11 ก.ย. 59
  สองปีมานี้ รัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ใช้คำว่า’ เพื่อผลประโชน์ของชาติ' บ้านเมืองไปแล้วกี่มากน้อย อยากชวนผู้อ่านทำความรู้จักกับต้นตอวาทะกรรมผลประโชน์ของชาติ ที่ฝ่ายรัฐนำมาอ้างบ่อยในระยะหลังนี้เสียก่อน 
  โปสเตอร์ค่ายรูดซิป(เ)ปิดปาก 4
  9 ก.ย. 59
  "ร่วมทดลองกับความจริงและอีกหลายสิ่ง..ที่ไม่เคยถูกบอก" ค่ายรูดซิป(เ)ปิดปาก 4ตอน The Untold Uthaitopia12-13-14-15 พฤศจิกายน 2559ในอ้อมกอดแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี
  Bulling among Thai LGBT student
  8 ก.ย. 59
  รายงานการวิจัยเผยให้เห็นว่านักเรียน 'LGBT' มากกว่าครึ่งเคยถูกรังแกเพราะว่าเป็น 'LGBT' และ 1 ใน 4 ของนักเรียนที่ถูกมองว่าเป็น 'LGBT' ก็ถูกรังแกด้วยสาเหตุเดียวกัน 
  prisoner walk
  8 ก.ย. 59
  หลายคนอาจจะไม่รู้ว่า ในคดีที่บุคคลได้รับโทษเพราะว่ากระบวนการพิจารณาคดีไม่เป็นธรรม เช่น พยานหลักฐานเท็จ หรือมีพยานหลักฐานใหม่ปรากฏขึ้นภายหลัง ก็ยังมีช่องทางทวงคืนความเป็นธรรมได้ตามกฎหมายรื้อฟื้นคดีอาญาขึ่นพิจารณาใหม่ เพียงแต่ว่า ที่ผ่านมาใช้ได้ผลจริงน้อยมาก