ค่ายรูดซิป(เ)ปิดปาก 4 ตอน The Untold Uthaitopia
  ติดตามรายละเอียด ค่ายรูดซิป(เ)ปิดปาก 4 ตอน The Untold Uthaitopia สนใจรับสมัครภายใน 20 ตุลาคม 2559   
  9 ส.ค. 59
  เมื่อร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ ก็เปรียบเสมือนการ "เซ็นเช็คเปล่า" ให้กับรัฐบาล คสช. และ กรธ. เพื่อเขียนกฎกติกาต่างๆ ที่ต้องใช้ประกอบรัฐธรรมนูญ อย่างเช่น กฎหมายพรรคการเมือง ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายการปฏิรูป ฯลฯ ดังนั้น ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจตัวจริงควรต้องจับตาและมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ให้ได้มากที่สุด
  DTAC-True
  23 ต.ค. 59
  ฝ่ายกฎหมายของทั้ง True และ Dtac ต่างกังวลมาตรา 15 ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เนื่องจากนิยามของผู้ให้บริการกว้างมาก และกำหนดให้ผู้ให้บริการมีความผิดเท่ากับผู้กระทำ ข้อเสนอแก้ไขสร้างปัญหาความทับซ้อนของกฎหมาย พร้อมชี้ Single Gateway ยังไม่ล้มเลิกไปแต่จะกลับมาในรูปแบบใหม่ 
  assent to throne
  20 ต.ค. 59
  สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันสำคัญของประชาชนชาวไทย และอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านาน ไม่ว่าประเทศจะประสบปัญหาใดๆ แต่สถาบันฯไม่เคยห่างหายไปจากสังคม ขั้นตอนหนึ่งของการคงผู้อย่างต่อเนื่องก็คือ การสืบราชสันตติวงศ์ ที่ปรากฎใน กฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ และรัฐธรรมนูญ 2550 
  microphone
  9 ต.ค. 59
  กฎหมายการใช้เครื่องขยายเสียง ฉบับเก่าแก่ปี 2493 กำหนดไว้ว่า การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงต้องใช้ภาษาไทยเท่านั้น แถมยังกำหนดโทษไว้ถึงจำคุกด้วย ข้อยกเว้นก็มีบ้าง แต่จะรอดกฎหมายนี้ได้หรือไม่ อย่างไร ลองอ่านกันดู
  the National Security Council
  7 ต.ค. 59
  สนช.ผ่านร่างพ.ร.บ.สภาความมั่นคงแห่งชาติ สาระสำคัญคือการเพิ่มนิยามคำว่า "ความมั่นคง" การเพิ่มรมต.กระทรวงดิจิทัลและยุติธรรม เข้าไปในสภาความมั่นคงฯ และให้อำนาจหน้าที่ในการร่างนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคง ซึ่งต้องร่างตามกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี ของคสช.
  28 ก.ย. 59
  การยุติการตั้งครรภ์โดยการทำแท้งเถื่อน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ได้รับบาดเจ็บ และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย จากรายงานสถานการณ์ และสถิติการทำแท้งในประเทศไทย  พบว่ามีการทำแท้งประมาณปีละ 300,000 คน และผู้หญิงประมาณ 300 คน ต่อ 100,000 คน
  27 ก.ย. 59
  ตลอดสองปีหลังการรัฐประหาร เรือนจำมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือ ความยากลำบากของผู้ต้องขังหรือนักโทษในเรือนจำ ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กฎสิบชื่อจำกัดผู้มีสิทธิเยี่ยมอย่างเคร่งครัด การให้เจ้าหน้าที่รัฐมาสอดส่องดูการติดต่อระหว่างคนข้างในกับบุคคลภายนอกรวมทั้งทนายความ นอกจากนี้