สรุปร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ และคำถามพ่วง
  สรุปรวมเนื้อหาสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ ในหลากหลายประเด็น รวมทั้งคำถามพ่วง เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงประชามติ ในวันที่ 7
  three years NCPO
  20 พ.ค. 60
  รายงานเนื่องในวาระ คสช. อายุครบสามปี ชี้ให้เห็นว่า เวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยภายใต้ การออกคำสั่งตาม มาตรา 44, การออกกฎหมาย, การเขียนรัฐธรรมนูญ, การปิดกั้นความคิดเห็น โดย คสช. ได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมือง สังคม และการตรวจสอบอำนาจรัฐไปอย่างไรบ้าง 
  Sripai
  24 พ.ค. 60
  ศรีไพร นนทรีย์ และกรชนก ธนคูณ สองนักสหภาพแรงงาน เล่าผลกระทบจากการรัฐประหารต่อผู้ใช้แรงงานว่า มีการปลดคนงาน ค่าจ้างไม่มีการปรับขึ้น แก้ไขระเบียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คสช.ตั้งบอร์ดประกันสังคมเอง รวมทั้งการจัดตั้งเขตเศษฐกิจพิเศษ
  article 77
  23 พ.ค. 60
  คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ เรื่อง “แนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 2560 โดยหลักเกณฑ์นี้ให้หน่วยงานรัฐนำไปปฏิบัติก่อนนำเสนอร่างกฎหมายต่อครม.
  three years NCPO
  20 พ.ค. 60
  Report on the third anniversary of NCPO showed that how the NCPO has changed poliitcal, social and check and balance culture with special power of Section 44, legislative power of NLA, Constitution drafting process and freedom of expression repression. 
  Money
  11 พ.ค. 60
  ค่าเงินเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แค่ค่าปรับที่กฎหมายเขียนไว้ไม่ได้ปรับตามสักที สนช. เลยถือโอกาสยกเครื่องกฎหมายอาญาทีเดียวทั้งฉบับ เพิ่มค่าปรับขึ้น 10 เท่าทุกฐานความผิด แถมพิเศษ ความผิดฐานเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต เพิ่มค่าปรับขั้นต่ำ 50 เท่า 
  Meechai
  8 พ.ค. 60
  หลายคนอาจจะอ่านรัฐธรรมนูญ 2560 แล้วต้องกุมขมับหลายตลบ ส่วนหนึ่งก็เพราะมันอ่านยากเองจริงๆ แต่อีกส่วนหนึ่งก็เพราะคนเขียนตั้งใจใช้ "เทคนิค" เขียนให้ยุ่งยาก สร้างขั้นตอนซับซ้อน ใช้คำใหญ่โต เหมือนจะเปิดกว้าง แต่จริงๆ สุดท้าย "ซ่อนแอบ" กลไกรวบอำนาจให้ตัวเอง
  censorship
  5 พ.ค. 60
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยแพร่ร่างกฎหมายลำดับรองตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2560 ทั้งหมดห้าฉบับ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ประกาศ เรื่อง "ขั้นตอนการแจ้งเตือน