รอบอาทิตย์

 • NLA Weekly (2-8 ธ.ค.60)
  NLA Weekly (2 ธ.ค. – 8 ธ.ค. 60): สนช. พิจารณาเห็นชอบรับร่างกฎหมาย 4 ฉบับ
  สนช. ได้มีมติรับร่างกฎหมายทั้งหมด 4 ฉบับ คือ ร่างพ.ร.บ.การถวายความปลอดภัย พ.ศ.... , ร่าง พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ. .... , ร่าง พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ....และ ร่าง พ.ร.บ. โอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะฯ 
 • NLA weekly(26 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60) สนช. รับหลักการร่าง กม.ลูกว่าด้วย ส.ส. และ ส.ว.
 • NLA Weekly (18-24 พ.ย.60)
  NLA Weekly (18-24 พ.ย.60) :สนช. พิจารณาร่างกฎหมายไป 5 ฉบับ พ.ร.ป.ศาลรัฐธรรมนูญผ่านวาระ 3 แล้ว
  สนช. พิจารณาร่างกฎหมายไปทั้งหมด 5 ฉบับ เห็นชอบเป็นกฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร และ ร่างพ.ร.ป.ศาลรัฐธรรมนูญฯ และการรับหลักการ 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ ร่างพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ และ ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 • NLA Weekly (11 - 17 พย. 60) : สนช. ผ่านร่าง พ.ร.บ. 2 ฉบับ พ.ร.บ.หนี้สาธารณะและพ.ร.บ.ผู้สูงอายุ ให้ใช้ภาษีบาปช่วยสงเคราะห์คนชรา
  สำหรับความเคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้ มีประเด็นที่น่าสนใจ ในการผ่านร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) 2 ฉบับ ของ สนช. โดยเฉพาะ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุนั้นมีสิ่งที่น่าสนใจคือ การนำเงินจากภาษีบาป ได้แก่ สุราและยาสูบ จำนวนร้อยละ 2 หรือไม่เกิน 4,000 ล้านบาทต่อปี นำส่งเข้ากองทุนเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย และอีกประเด็นที่น่าสนใจคือความคืบหน้าการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ที่ยกร่างเสร็จแล้วและจะให้ สนช. พิจารณาในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้
 • NLA Weekly 4 Nov - 10 Nov 2017
  NLA Weekly (4 - 10 พ.ย.60): กรธ.-ครม.-สนช. ปกป้อง 'พัชรวาท วงษ์สุวรรณ' กรณีนั่งเป็น กมธ.ร่างกฎหมาย ป.ป.ช. ด้าน อภิสิทธิ์ ชี้ ขัดหลักธรรมาภิบาล
  สำหรับความเคลื่อนไหวประจำสัปดาห์นี้ ประเด็นที่น่าสนใจคงหลีกหนีไม่พ้น กรณี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ การให้ 'พัชรวาท วงษ์สุวรรณ' นั่งเป็นกรรมาธิการร่างกฎหมายลูก ว่าด้วย ป.ป.ช. เพราะเกรงว่าจะขัดธรรมาภิบาล เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีผู้กล่าวหาเป็นคดีอยู่ใน ป.ป.ช. แต่ทว่า รองนายกฯ วิษณุ เครืองาม ประธาน กรธ. มีชัย ฤชุพันธ์ และ ประธานสนช. พรเพชร วิชิตชลชัย ต่างก็ออกมาปกป้องและมองว่าการนั่งเป็น กมธ. ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาแต่อย่างใด ทั้งนี้ คาดว่า กฎหมายลูกจาก กรธ. จะถูกส่งให้สนช. ทั้งหมดภายใน 28 พฤศจิกายนนี้ ขณะ สนช.เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ใช้เป็นกฎหมาย
 • NLA Weekly (28 ต.ค. – 3 พ.ย.60) คสช.ยังไม่ปลดล็อคพรรคการเมือง มีชัยขออย่างกังวล อาจปรับบทเฉพาะกาลในกฎหมายเลือกตั้ง
  สนช.มีมติรับหลักการร่างร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร และ ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขณะที่คสช. ออกคำสั่งตามมาตรา 44 จำนวนสองฉบับเกี่ยวข้องกับปัญหาการจัดการแรงงานข้ามชาติ 
 • NLA weekly (21-27 ต.ค. 60) หัวหน้า คสช. ฉวยโอกาสออก 4 คำสั่ง ใน 1 วัน ก่อนงานราชพิธี
   รอบอาทิตย์ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ออกประกาศคำสั่งทั้งหมด 4 ฉบับ ภายในวันเดียว แบ่งเป็นคำสั่งหัวหน้า คสช. 3 ฉบับ และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 1 ฉบับ ส่วนเรื่องอื่น ๆ พ.ร.ป. ป.ป.ช. จะสามารถเข้าสภาได้ในวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้  รอบอาทิตย์ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ออกประกาศคำสั่งทั้งหมด 4 ฉบับ ภายในวันเดียว แบ่งเป็นคำสั่งหัวหน้า คสช. 3 ฉบับ และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 1 ฉบับ ส่วนเรื่องอื่น ๆ พ.ร.ป. ป.ป.ช. จะสามารถเข้าสภาได้ในวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้ 
 • NLA weekly 14-20 ต.ค. 2560 : สนช. ผ่านกฎหมายลูกว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
  สัปดาห์นี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบวาระ 3 ประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ...ใช้เป็นกฎหมาย ส่วนความคืบหน้าการพิจารณาของร่างกฎหมายอื่น กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยว่า ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช. ) อยู่ระหว่างพิจารณาข้อท้วงติง ทั้งนี้จะส่งให้ สนช. ได้ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) นั้น และร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พิจารณาใกล้เสร็จแล้ว จะส่งให้สนช.ได้ในวันที่ 21 และ 28 พฤศจิกายน 2560 ตามลำดับ  
 • NLA weekly 7-13 October 2560
  NLA weekly 7-13 ต.ค.2560: เลือกตั้ง พ.ย.2561 สนช.-กรธ. ร่างกฎหมายลูกเสร็จตามโรดแมป
  ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.ประกาศเลือกตั้ง พ.ย.2561 ทุกฝ่ายมั่นใจเดินตามโรดแมป ขณะที่สัปดาห์หน้าวันที่ 19 ต.ค.2560 สนช.จะมีการประชุมพิจารณากฎหมายสามฉบับ 
 • NLA weekly 30 sep – 6 oct 2017
  NLA weekly 30 ก.ย. – 6 ต.ค. 2560 : กรธ. ขีดเส้นตาย ลั่นส่งกฎหมายลูกทัน 1 ธ.ค. 2560 ตามกรอบรัฐธรรมนูญ
  ภายหลังมีกระแสข่าวว่า อาจมีการคว่ำร่างกฎหมายเพื่อเลื่อนการเลือกตั้งออกไป แต่ กรธ. ยังมั่นใจ ร่างกฎหมายทันตามกรอบรัฐธรรมนูญในช่วงต้นเดือนธันวาคม แม้เหลือกฎหมายที่ยังร่างไม่เสร็จอีก 3 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายการเลือกตั้ง ป.ป.ช. และการได้มาซึ่ง ส.ว. ส่วน สนช. ยังยืนยันเร่งพิจารณากฎหมายลูกตามกรอบเวลา พร้อมทำหน้าที่พิจารณากฎหมายให้ดีที่สุด ย้ำไม่มีเจตนาดึงเวลาให้ล่าช้าแต่หากมีข้อโต้แย้งถือเป็นสิทธิขององค์กรที่เกี่ยวข้อง คาดการเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้นปลายปี 2561