รอบอาทิตย์

 • NLA Weekly (7 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2561) : สนช. ตั้งกมธ.ตรวจสอบประวัติฯ 7 ว่าที่กกต.
  ในสัปดาห์ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบประกาศให้ร่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธนาคารแห่งประเทศไทยฯ และ ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองศูนย์ป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียฯ ใช้เป็นกฎหมาย รวมถึง มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ธนาคารเพื่อการส่งออกฯ ขณะเดียวกัน สนช. ขยายเวลาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับส่วนรวม ไปอีก 90 วัน ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 4 แล้ว นอกจากนี้ สนช. ได้แต่งตั้ง คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ว่าที่ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทั้ง 7 คน
 • NLA Weekly (30 เมษายน - 6 พฤษภาคม)
  NLA Weekly (30 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2561) : ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติร่างกฎหมาย สว. 23 พฤษภาคม นี้
  ความเคลื่อนไหวสัปดาห์นี้ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งนัดลงมติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561  นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. จำนวน 5 คน แล้ว โดยจะจัดทำรายงานเสนอรายชื่อดังกล่าวไปยังประธาน สนช. โดยรวมกับอีก 2 รายชื่อ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกมา เพื่อให้ที่ประชุม สนช. แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอ ส่วนในสัปดาห์หน้า วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุม สนช. จะรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และจะเห็นชอบ ร่าง .พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย และร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย เป็นกฎหมาย
 • กสทช., มาตรา 44, ปมคลิปเสียง
  NLA Weekly (22-29 เมษายน 2561): คสช. ใช้ ม.44 ระงับการสรรหา กสทช. ชุดใหม่ ด้าน สนช. เร่งสอบปมคลิบเสียงพาดพิงนายกฯ มีใบสั่งคว่ำสรรหากสทช.
  ความเคลื่อนไหวสัปดาห์นี้อยู่ที่กรณีการสรรหากสทช. ที่สืบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้ว หลัง สนช. มีมติคว่ำรายชื่อกสทช.ชุดใหม่ ยกชุด ทั้งนี้ คสช. ได้มีคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 7/2561 ออกมาเพื่อระงับการสรรหา กสทช. ชุดใหม่ รวมไปถึงคุุ้มครองการลงมติคว่ำของสนช. อีกด้วย ส่วน สนช. เองก็แข็งขันกับการสอบปมคลิบเสียงพาดพิงนายกฯ มีใบสั่งคว่ำการสรรหากสทช.
 • NLA Weekly (16 – 22 เม.ย.61): สนช. ลงมติลับคว่ำการสรรหา กสทช. ยกชุด
  รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ไฮไลท์อยู่ที่ สนช. ประชุมลับและลงมติล้มกระดานว่าที่ กสทช. ทั้ง 14 คน ซึ่งต่อมามีคลิปเสียงหลุดออกมา ตอนหนึ่งว่า “ ท่านนายกฯ ไม่แฮปปี้กับ 14 รายชื่อนี้ ” ซึ่ง พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภาสนช. ชี้แจงว่า  ไม่ใช่คลิปที่เกิดในที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญตรวจสอบประวัติฯ และสนช. เตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีคลิปเสียงนี้แล้ว 
 • NLA Weekly (9 – 15 เม.ย.61): ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้อง สนช. ตีความร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่
  สัปดาห์ที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับร้องคำร้องสองเรื่อง คือ 1) รับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่องให้วินิจฉัยคำสั่ง คสช. ที่ 53/2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ป.พรรคการเมือง ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และ 2) รับคำร้องของสมาชิก สนช. เรื่องให้วินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ว่ามีข้อความขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
 • NLA Weekly (31 มีนาคม - 6 เมษายน 2561): สนช. เห็นชอบ ร่างกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ให้งบเป็นทุนประเดิม 1,000 ล้านบาท
  รอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจคือ สนช.ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยร่างกฎหมายกำหนดระยะแรกให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเป็นทุนประเดิม 1,000 ล้านบาท และได้มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฯ ไว้พิจารณา
 • NLA Weekly (24 - 30 มีนาคม 2561): รัฐบาลทุ่มงบ 1.3 แสนล้าน ดันการปฏิรูป หลัง สนช. รับทราบแผนปฏิรูปประเทศแล้ว
  รอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุผลิกผันแบบ 360 องศา หลังสนช. ล่ารายชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งที่ตอนแรกมีข่าวคราวว่าจะให้เป็นหน้าที่นายกฯ ในการพิจารณายื่นศาลตีความ นอกจากนี้ สภายังมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้กฎหมายธนาคารอิสลาม และรับทราบแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เดินหน้าการปฏิรูปภายใต้งบ 1.3 แสนล้านบาท
 • NLA weekly (17 - 23 มี.ค. 2561): คสช. ปลด 'สมชัย' / สนช.อนุมัติงบ 1.5 แสนล้านให้รัฐบาลภายใน 4 ชั่วโมง
  รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้า คสช. ใช้อำนาจมาตรา 44 ออกคำสั่ง หัวหน้า คสช.ที่ 4/2561 ให้ สมชัย ศรีสุทธิยากร ยุติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านสนช. มีการพิจาณาเรื่องสำคัญหลายอย่างได้แก่ การพิจารณาและลงมติเห็นชอบ 3 วาระรวด ในร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอวงเงิน 1.5 แสนล้านบาท ภายในเวลา 4 ชั่วโมงครึ่ง 
 • NLA weekly (10 - 17 มี.ค.2561): สนช.เตรียมยื่นศาล รธน. วินิจฉัยเฉพาะร่างกฎหมายลูก ส.ว.
  สัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องสำคัญคือ สนช. มีมติส่งร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยที่มา ส.ว. ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ตามข้อเสนอของประธาน กรธ. นอกจากนี้ยังมีการพิจารณากฎหมายอีกสองฉบับคือ รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย ไว้พิจารณา และเห็นชอบประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ เป็นกฎหมาย ขณะที่สัปดาห์หน้า สนช. จะรับหลักการร่างกฎหมายสองฉบับคือ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และร่าง พ.ร.บ.เงินทดแทน
 • NLA Weekly (3-9 March 2561)
  NLA Weekly (3-9 มี.ค. 2561) : สนช. ผ่านร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. – ส.ว. ตามที่ปรับแก้
  รอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำคัญ ได้แก่ การผ่านร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. – ส.ว. ตามที่กรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายปรับแก้ และกระแสที่ สนช.จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ร่าง พ.ร.ป.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. ในเรื่องการสมัคร ส.ว. 2 ประเภทที่อาจจะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ