yingcheep

TypePostAuthorRepliesLast updated
Pollถ้าเลือกได้นโยบายประชานิยมอันไหนที่ถูกใจที่สุด (เลือกไ้ด้้ข้อเดียว) iLaw511 years 16 สัปดาห์ ago
Pollการเมืองไทยจะเป็นอย่างไรหลังการยุบสภา iLaw111 years 20 สัปดาห์ ago
คิดโทรศัพท์กับสูบบุหรี่บนรถยนต์ต่างกันหรือไม่? rutcreate711 years 22 สัปดาห์ ago
คิดพุทธศาสนา นายสุคนธ์ สว่างแจ้ง1111 years 23 สัปดาห์ ago
Pollเจ็ดอรหันต์ที่เป็นกรรมการสรรหา ส.ว. คุณคิดอย่างไร (รู้จักเจ็ดอรหันต์ด้านใน) iLaw411 years 23 สัปดาห์ ago
คิดจัดระเบียบสื่อโฆษณาแฝงในฟรีทีวี... โชเนน711 years 23 สัปดาห์ ago
Ruleตำแหน่งแห่งที่ของบทบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับเกียรติยศและชื่อเสียงของ พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ iLaw111 years 26 สัปดาห์ ago
Ruleผู้มีอำนาจกล่าวโทษ iLaw111 years 26 สัปดาห์ ago
Pollควรทำอย่างไร กับ Taxi ที่จอดคาป้ายรถประจำทาง ? jayjay411 years 28 สัปดาห์ ago
Pollตั้งชื่อหนัง "หอแต๋วแตก แหกชิมิ " ทำภาษาไทยวิบัติ? iLaw511 years 36 สัปดาห์ ago
Pollควรทำอย่างไรกับกรณีคลิปศาลรัฐธรรมนูญ iLaw911 years 38 สัปดาห์ ago
คิดยกเลิกคำนำหน้านามว่า "นางสาว" poll811 years 38 สัปดาห์ ago
Pollพรรคประชาธิปัตย์จะรอดคดียุบพรรคอีกคดีหรือไ่ม่ yingcheep011 years 40 สัปดาห์ ago
Ruleการสอนเพศศึกษา และการใ้ห้คำปรึกษาเรื่องเพศ iLaw112 years 2 สัปดาห์ ago
คิดอยากให้มีกฎหมายการชุมนุมในที่สาธารณะ neung512 years 2 สัปดาห์ ago
Ruleคณะกรรมการคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ iLaw212 years 2 สัปดาห์ ago
Ruleเห็นด้วยหรือไม่ว่าในคดีที่จำเลยพิสูจน์ได้ว่าถูกซ้อมหรือทรมานโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควรให้ศาลพิพากษายกฟ้องได้เลย โดยไม่ต้องพิจารณาความผิดของจำเลย iLaw312 years 3 สัปดาห์ ago
Ruleลดอคติต่อผู้ประกอบการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ iLaw612 years 6 สัปดาห์ ago
คิดเสนอให้แก้ เจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญ ให้เป็นเจตนารมณ์ ฉบับความสามัคคี silaonradio212 years 7 สัปดาห์ ago
คิดห้ามรถจอดแล้วไม่ดับเครื่องยนต์นานเกิน 5 นาที whisperinghealer912 years 10 สัปดาห์ ago
Ruleประเทศไทยมีความจำเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อเพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นกรณีพิเศษในสถานการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อรัฐหรือไม่ iLaw512 years 14 สัปดาห์ ago
Pollในช่วงเวลาคับขัน หากผู้ก่อการร้าย ปกปิดข้อมูลที่เป็นภัยต่อส่วนรวม จะยอมรับการซ้อมทรมานเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลได้หรือไม่ iLaw1212 years 15 สัปดาห์ ago
คิดการผูกขาดทางการค้า khunkt312 years 26 สัปดาห์ ago
คิดโค กระบือ nana1112 years 26 สัปดาห์ ago
คิดก.ม.สมคบคิดก่อคดีความมั่นคงต่อชาติหรือเศรษฐกิจ arkra212 years 32 สัปดาห์ ago