hateth

ข้อมูลผู้ใช้

เพศ
ภูมิลำเนา
ลักษณะการใช้ชีวิต
เหตุการณ์ร่วมสมัย
  • เหตุการณ์สึนามิจากแผ่นดินไหวบริเวณมหาสมุทรอินเดีย
  • "ไทยทีวี ช่อง 4 บางขุนพรหม" ออกอากาศครั้งแรก
  • ฉลองรัตนโกสินทร์ 200 ปี
  • พุ่มพวง ดวงจันทร์ เสียชีวิต
  • รัชกาลที่ 8 สวรรคต
เป็นสมาชิกมาแล้ว
12 years 30 สัปดาห์