Auntie Rubies

ข้อมูลผู้ใช้

เพศ
ภูมิลำเนา
ลักษณะการใช้ชีวิต
เหตุการณ์ร่วมสมัย
  • เหตุการณ์สึนามิจากแผ่นดินไหวบริเวณมหาสมุทรอินเดีย
  • พุ่มพวง ดวงจันทร์ เสียชีวิต
เป็นสมาชิกมาแล้ว
9 years 17 สัปดาห์