น้ำใส

TypePostAuthorRepliesLast updated
newsบริบทสังคมไทยไม่เหมาะกับกฎหมายชุมนุมสาธารณะ iLaw17 years 21 สัปดาห์ ago
คิดยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหาร poll279 years 42 สัปดาห์ ago
คิดโรงเรียนรัฐหยุดละเมิดสิทธิ ยอมให้นักเรียนเลือกทรงผมได้เอง poll89 years 47 สัปดาห์ ago
คิดยกเลิกโทษประหารชีวิต poll210 years 17 สัปดาห์ ago
คิดแก้บทลงโทษกฏหมาย ข่มขืน เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าเบาเกินไป Peoples_Voice2210 years 19 สัปดาห์ ago
Pollสวัสดิการเรียนฟรีโดยรัฐ น่าจะให้เรียนฟรีถึงระดับใด iLaw910 years 22 สัปดาห์ ago
คิดนักเรียนตั้งครรภ์ ก็มีสิทธิเรียนหนังสือได้ ห้ามให้ออก poll1110 years 47 สัปดาห์ ago
คิดยกเลิกมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา ว่าด้วยความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ poll1010 years 51 สัปดาห์ ago
คิดปฏิรูปการศึกษาไทย poll611 years 18 สัปดาห์ ago
คิดอยากแก้ มาตรา 1 ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ smallmagazine411 years 28 สัปดาห์ ago
คิดแก้พ.ร.บ.ภาพยนตร์ ยกเลิกเรท "ส่งเสริมการเรียนรู้" และการเซ็นเซอร์ girlfriday1111 years 30 สัปดาห์ ago
คิดพุทธศาสนา นายสุคนธ์ สว่างแจ้ง1111 years 33 สัปดาห์ ago
คิดยกเลิกคำนำหน้านามว่า "นางสาว" poll811 years 48 สัปดาห์ ago
คิดนายกรัฐมนตรี มาจากการเลือกตั้งทางตรง poll112 years 10 สัปดาห์ ago
คิดไม่ยอมให้รัฐแอบดูการใช้อินเทอร์เน็ตของเรา ต่อต้านการ sniff chungking512 years 16 สัปดาห์ ago
คิดห้ามรถจอดแล้วไม่ดับเครื่องยนต์นานเกิน 5 นาที whisperinghealer912 years 20 สัปดาห์ ago
คิดจัดทำ WI ของระบบราชการ nangare312 years 39 สัปดาห์ ago
คิดยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาค poll512 years 45 สัปดาห์ ago
คิดให้การรัฐประหารเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย poll312 years 49 สัปดาห์ ago
คิดปฏิรูป โครงสร้าง ข้าราชการ kingtoni312 years 51 สัปดาห์ ago
Ruleเห็นว่าอำนาจพิเศษของเจ้าหน้าที่รัฐ ในพื้นที่ที่มีการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง เพียงพอกับการป้องกัน ปราบปราม ภัยที่อาจคุกคามหรือไม่ หรือมากเกินไปจนอาจกระทบสิทธิของปัจเจกชนหรือไม่ และมีข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไร iLaw313 years 2 สัปดาห์ ago
คิดยกเลิกการเอาผิดกับผู้ค้าประเวณี poll213 years 2 สัปดาห์ ago
คิดใช้พลังงานสะอาด และหามาตรการลดมลภาวะ poll113 years 3 สัปดาห์ ago
คิดแก้พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) chungking313 years 3 สัปดาห์ ago
คิดมีการวางมาตรการความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ poll113 years 3 สัปดาห์ ago