น้ำใส

TypePostAuthorRepliesLast updated
newsบริบทสังคมไทยไม่เหมาะกับกฎหมายชุมนุมสาธารณะ iLaw13 years 9 สัปดาห์ ago
คิดยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหาร poll275 years 30 สัปดาห์ ago
คิดโรงเรียนรัฐหยุดละเมิดสิทธิ ยอมให้นักเรียนเลือกทรงผมได้เอง poll85 years 36 สัปดาห์ ago
คิดยกเลิกโทษประหารชีวิต poll26 years 6 สัปดาห์ ago
คิดแก้บทลงโทษกฏหมาย ข่มขืน เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าเบาเกินไป Peoples_Voice226 years 8 สัปดาห์ ago
Pollสวัสดิการเรียนฟรีโดยรัฐ น่าจะให้เรียนฟรีถึงระดับใด iLaw96 years 11 สัปดาห์ ago
คิดนักเรียนตั้งครรภ์ ก็มีสิทธิเรียนหนังสือได้ ห้ามให้ออก poll116 years 36 สัปดาห์ ago
คิดยกเลิกมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา ว่าด้วยความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ poll106 years 40 สัปดาห์ ago
คิดปฏิรูปการศึกษาไทย poll67 years 6 สัปดาห์ ago
คิดอยากแก้ มาตรา 1 ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ smallmagazine47 years 17 สัปดาห์ ago
คิดแก้พ.ร.บ.ภาพยนตร์ ยกเลิกเรท "ส่งเสริมการเรียนรู้" และการเซ็นเซอร์ girlfriday117 years 19 สัปดาห์ ago
คิดพุทธศาสนา นายสุคนธ์ สว่างแจ้ง117 years 22 สัปดาห์ ago
คิดยกเลิกคำนำหน้านามว่า "นางสาว" poll87 years 36 สัปดาห์ ago
คิดนายกรัฐมนตรี มาจากการเลือกตั้งทางตรง poll17 years 51 สัปดาห์ ago
คิดไม่ยอมให้รัฐแอบดูการใช้อินเทอร์เน็ตของเรา ต่อต้านการ sniff chungking58 years 5 สัปดาห์ ago
คิดห้ามรถจอดแล้วไม่ดับเครื่องยนต์นานเกิน 5 นาที whisperinghealer98 years 9 สัปดาห์ ago
คิดจัดทำ WI ของระบบราชการ nangare38 years 28 สัปดาห์ ago
คิดยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาค poll58 years 34 สัปดาห์ ago
คิดให้การรัฐประหารเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย poll38 years 38 สัปดาห์ ago
คิดปฏิรูป โครงสร้าง ข้าราชการ kingtoni38 years 40 สัปดาห์ ago
Ruleเห็นว่าอำนาจพิเศษของเจ้าหน้าที่รัฐ ในพื้นที่ที่มีการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง เพียงพอกับการป้องกัน ปราบปราม ภัยที่อาจคุกคามหรือไม่ หรือมากเกินไปจนอาจกระทบสิทธิของปัจเจกชนหรือไม่ และมีข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไร iLaw38 years 43 สัปดาห์ ago
คิดยกเลิกการเอาผิดกับผู้ค้าประเวณี poll28 years 44 สัปดาห์ ago
คิดใช้พลังงานสะอาด และหามาตรการลดมลภาวะ poll18 years 44 สัปดาห์ ago
คิดแก้พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) chungking38 years 44 สัปดาห์ ago
คิดมีการวางมาตรการความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ poll18 years 44 สัปดาห์ ago