น้ำใส

TypePostAuthorRepliesLast updated
newsบริบทสังคมไทยไม่เหมาะกับกฎหมายชุมนุมสาธารณะ iLaw12 years 19 สัปดาห์ ago
คิดยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหาร poll274 years 40 สัปดาห์ ago
คิดโรงเรียนรัฐหยุดละเมิดสิทธิ ยอมให้นักเรียนเลือกทรงผมได้เอง poll84 years 45 สัปดาห์ ago
คิดยกเลิกโทษประหารชีวิต poll25 years 15 สัปดาห์ ago
คิดแก้บทลงโทษกฏหมาย ข่มขืน เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าเบาเกินไป Peoples_Voice225 years 17 สัปดาห์ ago
Pollสวัสดิการเรียนฟรีโดยรัฐ น่าจะให้เรียนฟรีถึงระดับใด iLaw95 years 20 สัปดาห์ ago
คิดนักเรียนตั้งครรภ์ ก็มีสิทธิเรียนหนังสือได้ ห้ามให้ออก poll115 years 46 สัปดาห์ ago
คิดยกเลิกมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา ว่าด้วยความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ poll105 years 49 สัปดาห์ ago
คิดปฏิรูปการศึกษาไทย poll66 years 16 สัปดาห์ ago
คิดอยากแก้ มาตรา 1 ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ smallmagazine46 years 27 สัปดาห์ ago
คิดแก้พ.ร.บ.ภาพยนตร์ ยกเลิกเรท "ส่งเสริมการเรียนรู้" และการเซ็นเซอร์ girlfriday116 years 28 สัปดาห์ ago
คิดพุทธศาสนา นายสุคนธ์ สว่างแจ้ง116 years 31 สัปดาห์ ago
คิดยกเลิกคำนำหน้านามว่า "นางสาว" poll86 years 46 สัปดาห์ ago
คิดนายกรัฐมนตรี มาจากการเลือกตั้งทางตรง poll17 years 8 สัปดาห์ ago
คิดไม่ยอมให้รัฐแอบดูการใช้อินเทอร์เน็ตของเรา ต่อต้านการ sniff chungking57 years 15 สัปดาห์ ago
คิดห้ามรถจอดแล้วไม่ดับเครื่องยนต์นานเกิน 5 นาที whisperinghealer97 years 18 สัปดาห์ ago
คิดจัดทำ WI ของระบบราชการ nangare37 years 37 สัปดาห์ ago
คิดยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาค poll57 years 43 สัปดาห์ ago
คิดให้การรัฐประหารเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย poll37 years 47 สัปดาห์ ago
คิดปฏิรูป โครงสร้าง ข้าราชการ kingtoni37 years 49 สัปดาห์ ago
Ruleเห็นว่าอำนาจพิเศษของเจ้าหน้าที่รัฐ ในพื้นที่ที่มีการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง เพียงพอกับการป้องกัน ปราบปราม ภัยที่อาจคุกคามหรือไม่ หรือมากเกินไปจนอาจกระทบสิทธิของปัจเจกชนหรือไม่ และมีข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไร iLaw38 years 2 วัน ago
คิดยกเลิกการเอาผิดกับผู้ค้าประเวณี poll28 years 1 สัปดาห์ ago
คิดใช้พลังงานสะอาด และหามาตรการลดมลภาวะ poll18 years 1 สัปดาห์ ago
คิดแก้พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) chungking38 years 1 สัปดาห์ ago
คิดมีการวางมาตรการความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ poll18 years 1 สัปดาห์ ago