อุดมชัย

ข้อมูลผู้ใช้

เพศ
ภูมิลำเนา
ลักษณะการใช้ชีวิต
เหตุการณ์ร่วมสมัย
  • สยามเปลี่ยนระบอบการปกครอง จากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นประชาธิปไตย
เป็นสมาชิกมาแล้ว
9 years 16 สัปดาห์