sakrit2552

ข้อมูลผู้ใช้

เพศ
ชาย
ภูมิลำเนา
ภาคใต้
ลักษณะการใช้ชีวิต
สังคมเมือง (ภายในรัศมี 5 กม. 'มี' ร้านเซเว่น)
เหตุการณ์ร่วมสมัย
  • เหตุการณ์สึนามิจากแผ่นดินไหวบริเวณมหาสมุทรอินเดีย
  • ฉลองรัตนโกสินทร์ 200 ปี
  • "ประเทศสยาม" เปลี่ยนชื่อ เป็น "ประเทศไทย"
  • เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519
  • สยามเปลี่ยนระบอบการปกครอง จากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นประชาธิปไตย
เป็นสมาชิกมาแล้ว
12 years 1 สัปดาห์