สื่อ

  • ปรับแก้กฏหมายสื่อวิทยุโทรทัศน์เพื่อยกเลิกการผูกขาดการเป็นเจ้าของสื่อของหน่วยงานทหาร อันนำไปสู่การผูกขาดของนายทุนนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ ...
    สื่อ
  • ยกเลิกการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ เปลี่ยนมาใช้ระบบเรตติ้ง โดยโครงสร้างในการตัดสินภาพยนตร์ให้ใช้หลักการพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ใน แบบสำรวจของ ...
    สื่อ
  • ใช้แค่การจัดเรทติ้งเพียงระบบเดียวก็พอแล้ว ยกเลิกการเซ็นเซอร์ไปเลย
    สื่อ