อื่น ๆ

  • หากต้องการสอบถามการใช้งาน จะทำได้ตรงไหนครับ
  • อยากให้จัดทำ WI (work instruction) ของระบบราชการให้ระบุรายละเอียดลงไปเลยเหมือนเอกชน ยึดหลัก 5W1H ใคร อะไร ทำไม ที่ใหน เมื่อใหร่ อย่างไร กำหนดให้ชัดเจนไปเลย ทั้งมาตรการ การป้องกัน แก้ไข การลงโทษ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการโดยเท่าเทียม ...
  • การเป็นผู้ใช้กฎหมายและการเห็นการดำเนินธุรกิจของเหล่าบรรดานักธุรกิจและการเมืองหัวหมอทั้งหลายมักจะมีค่าส่วย เงินใต้โต๊ะซึ่งจะไม่สามารถตรวจสอบได้ในหลายๆครั้ง เพราะการจ่ายเงินด้วยเงินสดยังคงรูปแบบนี้ในธุรกรรมปัจจุบัน ดังนั้นจึงอยากเสนอให้ ...
  • logo
    3 ส่วนหลัก รอคุณเข้าไปมีส่วนร่วมคิด : เสนอความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเปลี่ยนสังคม ข้อความเล็กๆ จากคุณ ต่อไปอาจกลายเป็นกฎหมายที่ใช้ได้จริงออกแบบ : ออกแบบกฎเกณฑ์แก้ไขข้อเสนอ ที่น่าจะมีในร่างกฎหมายประชาชนลงนาม : อ่านร่างกฎหมายประชาชน หากพอใจ ...
  • social movement
    แน่นอนว่าหลายคนอาจจะไม่ชอบคำว่า ล็อบบี้ แต่จะโดยรู้หรือไม่รู้ตัวก็ตาม หลายครั้งหลายหน ภาคประชาชน นักกิจกรรม หรือการรวมตัวของประชาชน ได้ใช้วิธีการนี้ไปสู่เป้าหมาย บางกลุ่มอาจจะเลี่ยงไปใช้คำว่า การมีส่วนร่วม แต่การจัดองคาพยพสำหรับการ ผลักดันนโยบาย ...