สิทธิมนุษยชน

  • ยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้ติดตามความเห็นน่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ ข้อเสนอจากอินเทอร์เน็ต ...
  • ห้ามตำรวจ-ทหารตั้งด่านตรวจในทุกกรณีอย่างเด็ดขาด เพราะชอบรีดไถเงินมากกว่าการป้องปรามหรือเฝ้าระวังเหตุนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ ...
  • ยกเลิกกฏหมายที่กีดกันสิทธิเสรีภาพของคนพิการ เช่น ห้ามเป็นผู้พิพากษา และมีกฏหมายที่เอาผิดต่อคนที่ละเมิดสิทธิพื้นฐานของคนพิการอย่างจริงจัง โดยเฉพาะเอาผิดกับรัฐ ทั้งบุคคลและองค์กรที่ละเมิดสิทธินี้ เช่น ...
  • เพิ่มโทษผู้ที่ข่มขืนผู้อื่นนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้ติดตามความเห็นน่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ ...
  • โรงเรียนของรัฐบาลควรให้นักเรียนไว้ผมทรงใดก็ได้ตามใจชอบนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้ติดตามความเห็นน่าสนใจอื่นๆ ...
  • มีระบบการชดเชยความเสียหายให้ประชาชนที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรัฐ (ให้จ่ายทุกรายตามที่เป็นจริง จ่ายย้อนหลังในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับทื่ 1)นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ ...
  • ยกเลิกกฎหมายที่เอาผิดกับผู้ค้าประเวณีนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้ติดตามความเห็นน่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ ...
  • กฎหมายเปิดช่องที่เอื้อให้ชุมชนมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ ป่า แร่ ฯลฯนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ ...
  • ยกเลิกการใช้คำว่า 'นางสาว' ให้ใช้คำว่า 'นาง' เหมือนกันหมดทุกคน หรือกำหนดให้เลือกได้ เช่นสามารถเลือกใช้คำนำหน้าชื่อว่า 'คุณ'นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ ...
  • ยกเลิกมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานหมิ่นเบื้องสูง เพื่อให้การปกครองในระบอบกษัตริย์ มาจากความเคารพรักอย่างแท้จริง ไม่ใช่ด้วยความกลัวในอำนาจของกฎหมายนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ ...