สิทธิมนุษยชน

  • ในสังคมเรา ทุกวันนี้ ปัญหาผู้ที่ติดเชื้อ เอชไอวี เป็นปัญหาหนึ่งที่ทุกคนควรร่วมแก้ไข การติดเชื้อ เอชไอวี ไม่ได้หมายความว่า บุคคลนั้นๆ จะเป็นผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ซึ่งในปัจจุบันการแพทย์ก็พัฒนไปมาก ทำให้ผู้ที่ติดเชื้อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ...
  • ถ้าจำเลยในคดีพิสูจน์ได้ว่าในชั้นสอบสวนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจซ้อมมาก่อน ไม่ว่าจะเพื่อบังคับให้รับสารภาพ หรือเพื่อให้ได้ข้อมูล หรือเพื่อการใด ให้ศาลยกฟ้องจำเลยในคดีความผิดนั้นเลย โดยไม่ต้องพิจารณาต่อว่าจำเลยผิดหรือไม่เพื่อให้ตำรวจ ...
  • พนักงานต้องได้รับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว จากนายจ้างหรือองค์กรที่สังกัด เช่น นายจ้างไม่มีสิทธิเปิดจดหมายส่วนตัวของพนักงาน ไม่มีสิทธิติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ส่วนตัว เช่น ห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ...
  • เห็นบอกว่าโทรศัพท์บนรถทำให้เสีย 1 มือควบคุมรถ + เสียสมาธิในการขับรถ แล้วเวลาคนสูบบุหรี่บนรถ ก็เสีย 1 มือในการควบคุมรถเช่นเดียวกันไม่พอครับ คนส่วนใหญ่ที่สูบบุหรี่บนรถขณะขับจะเปิดกระจกรถ เอามือวางพาดประตู แล้วเคาะๆ เพื่อเอาขี้บุหรี่ออก คิดดูนะครับ ...
  • SEXUAL HARASSMENT ล่วงเกินทางเพศSexual Harassment is NOT about Sex is about Power and Abuse of Powerการล่วงเกินทางเพศ เกิดขึ้นได้ทั้งเพศตรงกันข้ามและเพศเดียวกัน อาจจะแบ่งเป็นข้อใหญ่ๆได้ ๓ ข้อ ในเรื่องของเพศSexism คือการแสดงออก ...
  • การประกอบอาชีพขอทานถือเป็นรูปแบบชีวิตรูปแบบหนึ่งซึ่งบุคคลทุกคนย่อมมีเสรีภาพอย่างบริบูรณ์ที่จะเลือกดำเนินรูปแบบชีวิตตามที่ตนประสงค์ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีข ...
  • พ.ร.บ.อัปลักษณ์ที่เร่งเรียบผลัดดันก่อนรัฐบาลค.ม.ช.หมดอำนาจจากคนไม่กี่คนที่มีแนวคิดเผด็จการโดยไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างแท้จริง..จะเห็นว่าระบบเรตติ้งที่วางกัน1ปีไม่ได้พัฒนาหลักการของระบบเซ็นเซอร์ให้เป็นสากลแต่กลับมีการริดรอนสิทธิประชาชนมา ...
  • ยกเลิกกฎอัยการศึก และ พ.ร.บ.ความมั่นคงแห่งชาตินี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้ติดตามความเห็นน่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ ...
  • ประชาชนมีสิทธิเลือกที่จะไม่ถูกยัดเยียดข้อมูลข่าวสารและการบังคับพฤติกรรม อาทิ ยกเลิกการใช้หอกระจายข่าว ลำโพงสุเหร่า การยืนฟังเพลงสรรเสริญฯ ก่อนภาพยนตร์ฉาย ...
  • กฎหมายควบคุมการถืออาวุธของตำรวจ คือ ตำรวจจราจรไม่จำเป็นต้องพกอาวุธนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ ...