การเมือง

 • ปฏิรูปกองทัพ โดย 1) ลดงบประมาณของกองทัพ เพราะประเทศไทยไม่ได้อยู่ในสภาวะสงคราม ไม่จำเป็นต้องนำงบประมาณจำนวนมากไปใช้สำหรับการส่งเสริมแสนยานุภาพของกองทัพ 2) ย้ายค่ายทหารออกจากเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อใช้พื้นที่ดังกล่าวสำหรับสร้างสวนสาธารณะ ...
 • สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งตัวแทนจากองค์กรวิชาชีพที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ ...
 • กำหนดความรู้ขั้นต่ำของ ส.ส.เป็น ปริญญาตรีนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้ติดตามความเห็นน่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ ...
 • เปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณของรัฐทุกประเภท นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้ติดตามความเห็นน่าสนใจอื่นๆ ...
 • สมาชิกรัฐสภาทั้งหมด ทั้งสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ต้องมาจากการเลือกตั้งนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ ...
 • ยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2550 นำรัฐธรมนูญ 2489 หรือรัฐธรรมนูญ 2540 กลับมาใช้นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ใน แบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ ...
 • กระบวนการยุติธรรมต้องสามารถตรวจสอบได้ แสดงความเห็นได้ และวิพากษ์วิจารณ์ได้ ทั้งนี้ต้องยกเลิกโทษหมิ่นศาล และหากมีการตัดสินที่ไม่เป็นธรรม บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมต้องรับโทษนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ใน แบบสำรวจของ ...
 • ลดอำนาจของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่ไปครอบงำองค์กรส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญของการกระจายอำนาจ กระจายอำนาจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น และปรับสมดุล ระหว่างอำนาจ งบประมาณของ อบต.ให้ทัดเทียมเทศบาล ...
 • ส่งชื่อเข้าร่วมเสนอกฎหมาย
  มีหลายหน่วยงานพยายามเสนอ ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ฉบับใหม่ สิ่งที่ต้องจับตาคือ จะมีเงื่อนไขใดบ้างในการลงนามเสนอกฎหมายของประชาชน เช่น ต้องแนบเอกสารอะไรบ้าง เพียงเลข 13 หลัก? ใช้สำเนาบัตรประชาชน? หรือต้องรวมถึงสำเนาทะเบียนบ้าน? ...
 • เพื่อให้มีการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นแท้จริง ควรยกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาคเสีย อาจยกเลิกผู้ว่าราชการจังหวัด หรือไม่ก็กำหนดให้ผู้ว่าต้องมาจากการเลือกตั้ง