#พรบคอม #พรบคอม14(1) สื่อมวลชน เวทีเสวนา ข้อมูลเท็จ ข้อกล่าวหา คดีไทยพีบีเอส คดีภูเก็ตหวาน ศีลธรรมอันดี ความมั่นคงของชาติ คณะกรรมการ9คน การใช้อำนาจ เจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชน ปั่นป่วน วุ่นวาย ความมั่นคงของมนุษย์ ข่าว