วุฒิสภา. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง