เกาะกระแส

ประชาชนอยากได้อะไรเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความสุข
17% (42 votes)
มาตรการเยียวยาผลกระทบจากน้ำท่วมที่เป็นธรรม ทั่วถึง
16% (39 votes)
ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ปริญญาตรี 15,000 ตามที่สัญญา
17% (41 votes)
เอาทักษิณกลับประเทศไทย
5% (12 votes)
ยกเลิก/แก้ไข มาตรา 112
22% (55 votes)
ปลอ่ยนักโทษคดีการเมืองทั้งหมด
11% (28 votes)
ยกเลิกประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินและกฎอัยการศึกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
10% (25 votes)
อื่นๆ (โปรดระบุในคอมเม้นต์)
2% (5 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 247 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

กรณีเสก โลโซ โพสต์รูปเสพยาขณะอยู่ต่างประเทศลงเน็ต คิดว่าควรมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่

ไม่น่าจะผิดเลย ลำพังภาพถ่ายบอกไม่ได้ทันทีว่า เป็นการเสพยาที่ผิดกฎหมาย
40% (17 votes)
ไม่น่าจะผิดเลย เพราะเสพยานอกประเทศ นอกเขตบังคับของกฎหมายไทย
16% (7 votes)
ควรจะผิดฐานเสพยา เพราะเสกเป็นคนไทย เสพยาเสพติดต้องได้รับโทษ
9% (4 votes)
ไม่ผิดกม.ยาเสพติด เพราะอยู่นอกเขตบังคับ แต่คนโพสต์รูปควรผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เพราะรูปเสพยา ขัดต่อศีลธรรมอันดีของคนไทย
12% (5 votes)
ควรจะผิดฐานเสพยา และควรจะผิดตามพ.ร.บ.คอมด้วย
23% (10 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 43 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

คิดว่าเหตุลอบวางระเบิด 3 จุด ในกทม. มีวัตถุประสงค์อะไร

สั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาลชุดปัจจุบัน
34% (23 votes)
เป็นการส่งสัญญาณระหว่างทหารด้วยกัน
6% (4 votes)
ก่อความไม่สงบ จากขบวนการแบ่งแยกดินแดนภาคใต้
1% (1 vote)
ฝีมือขบวนการล้มเจ้า
3% (2 votes)
สร้างสถานการณ์ เพื่อแย่งพื้นที่ข่าว โดยผู้มีอำนาจในปัจจุบัน
54% (36 votes)
รู้สึกไม่พอใจกับการจัดการปัญหาน้ำท่วม
0% (0 votes)
อื่นๆ (โปรดระบุในคอมเม้นต์)
1% (1 vote)
คนโหวตทั้งหมด: 67 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

ให้กฎหมายที่เสนอโดยการเข้าชื่อของประชาชน ไม่ต้องผ่านรัฐสภา แต่ต้องผ่านความเห็นชอบโดยการทำประชามติทั้งประเทศ

เห็นด้วย
78% (65 votes)
ไม่เห็นด้วย
22% (18 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 83 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

คิดอย่างไรจากข่าวประชุมลับพรฎ.อภัยโทษ

เป็นประเพณีไทยอยู่แล้วที่มีอภัยโทษในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี
17% (56 votes)
การขออภัยโทษขัดกับหลักการกฎหมาย
13% (44 votes)
ประชุมลับ ต้องการงุบงิบ ล็อคสเป็คเพื่อทักษิณ (กำหนดอายุ เกิน60ปี โทษไม่เกิน3ปี)
42% (141 votes)
เห็นด้วยหากเป็นการอภัยโทษให้ทักษิณ
5% (17 votes)
อยากให้นักโทษคดีการเมืองคดีอื่นๆ ได้รับอภัยโทษด้วย
23% (79 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 337 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

*ลด* ภาษีบุคคลและนิติบุคคลที่ถูกน้ำท่วม

เห็นด้วย
78% (112 votes)
ไม่เห็นด้วย
22% (32 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 144 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

*เก็บเพิ่ม* ภาษีเงินได้บุคคลและนิติบุคคลไม่ถูกน้ำท่วม

เห็นด้วย
33% (42 votes)
ไม่เห็นด้วย
67% (85 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 127 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

ทำอย่างไรระบบขนส่งมวลชนไทยจึงจะพัฒนา?

จัดตั้งองค์กรอิสระ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
53% (9 votes)
ร้องเรียนผ่านสื่อประเภทต่างๆ
0% (0 votes)
จัดกิจกรรม สายรถเมล์ดีเด่น เป็นกำลังใจให้ พนง.
0% (0 votes)
สนง.ใหญ่ ขสมก. น่าจะมีบทบาทมากกว่านี้
29% (5 votes)
เฉยๆ เถอะ เรียกร้อง ร้องเรียน ไปก็เท่านั้นแหละ
12% (2 votes)
อื่นๆ (ระบุในคอมเมนท์)
6% (1 vote)
คนโหวตทั้งหมด: 17 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

คุณคิดว่าเหตุผลอะไรเด็ก 7 ขวบต้องไปทำบัตรประชาชน (เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

เพื่อที่จะได้เข้าร้าน Games Online ได้สะดวก
13% (22 votes)
เพื่อหาทางคอรัปชั่นเงินค่าบัตร Smart Card เข้ากระเป๋าบางคน
44% (73 votes)
เพื่อที่จะอนุรักษ์ให้คนรุ่นเก่าถือบัตรเหลืองต่อไป (ไปทีไรหมดทุกที)
8% (13 votes)
เพื่อที่จะสร้างผลงานให้โลกจารึกซักครั้งก่อนหมดสมัย (Thailand Only)
28% (46 votes)
อื่นๆ (ระบุในคอมเมนท์)
8% (13 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 167 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

ยอมให้น้ำท่วมกรุงเทพมหานครได้ไหม

ยอมได้ ต้องแบกรับเท่าๆกัน
50% (69 votes)
ยอมไม่ได้ เป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญ ต้องปกป้อง
7% (9 votes)
ยอมไม่ได้ เป็นเขตที่อยู่อาศัย ประชากรหนาแน่นที่สุด
1% (1 vote)
ยอมไม่ได้ จะได้ยังมีคนที่สามารถช่วยเหลือพื้นที่อื่นได้
4% (6 votes)
ไม่อยากให้ท่วม แต่ถ้าสุดวิสัย ก็ต้องให้ท่วมน้อยที่สุด
38% (52 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 137 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว