เกาะกระแส

นักเรียนควรมีบทบาทร่วมเสนอกฎระเบียบเกี่ยวกับทรงผมหรือไม่

ควร เพราะช่วยทำให้เยาวชนรักษาสิทธิและลดการปลูกฝังอำนาจนิยม
60% (130 votes)
ควร เพราะกฎระเบียบบังคับทรงผม ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ
26% (56 votes)
ไม่ควร เพราะมันเป็นกฎ
2% (4 votes)
ไม่ควร เพราะอาจทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
12% (25 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 215 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

เยาวชนมีสิทธิขอตรวจเชื้อเอชไอวีได้โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้ปกครอง

สนับสนุน เพราะเยาวชนก็ต้องการรักษาความลับ และช่วยลดกำแพงความกลัวพ่อแม่ดุ
31% (21 votes)
สนับสนุนบางส่วน แต่หากผลตรวจมีอาการติดเชื้อ ควรแจ้งให้ทราบ
60% (41 votes)
ไม่สนับสนุน เพราะยังเด็กเกินไป
9% (6 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 68 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

ความปลอดภัยจากนั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้างที่ไม่ใช่ป้ายเหลืองหรือไม่มีเสื้อวิน

ปลอดภัย ใครขี่ก็เหมือนกัน
0% (0 votes)
ไม่ปลอดภัย มันจะพาไปไหนก็ไม่รู้
0% (0 votes)
ไม่ปลอดภัย เกิดอุบัติเหตุเอาผิดใครไม่ได้
0% (0 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 0 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

ความปลอดภัยจากนั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้างที่ไม่ใช่ป้ายเหลืองหรือไม่มีเสื้อวิน

ปลอดภัย ใครขี่ก็เหมือนกัน
0% (0 votes)
ไม่ปลอดภัย มันจะพาไปไหนก็ไม่รู้
0% (0 votes)
ไม่ปลอดภัย เกิดอุบัติเหตุเอาผิดใครไม่ได้
0% (0 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 0 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

นิสิตนักศึกษาข้ามเพศ แต่งเครื่องแบบของมหาวิทยาัลัยไม่ตรงกับเพศกำเนิดได้หรือไม่

ได้ เป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
39% (74 votes)
ไม่ได้ เป็นการไม่ให้เกียรติสถาบันการศึกษา
15% (28 votes)
ได้ เฉพาะในวันปกติ แต่ในงานพิธีการต้องแต่งให้ถูกต้อง
45% (85 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 188 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

คิดว่าเหตุระเบิดที่สุขุมวิท 71 คนร้ายมีวัตถุประสงค์อะไร

กลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติ หวังผลทางการเมืองระดับสากล
42% (21 votes)
กลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติ จ้องทำลายประเทศไทยโดยตรง
4% (2 votes)
กลุ่มก่อการร้ายในไทย หวังผลทางการเมืองในไทย
12% (6 votes)
เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายอดนภาคใต้
4% (2 votes)
มือระเบิดเอกชน หวังผลเรื่องส่วนตัว
16% (8 votes)
อาจจะไม่ใช่กลุ่มก่อการร้ายก็ได้ เพราะไม่มีความสามารถเลย
22% (11 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 50 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

มาตรการห้ามมิให้ทำกิจกรรมเรื่องกฎหมายหมิ่นฯ (ม.112) ในมหาวิทยาลัย

ควรสั่งห้าม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจากกลุ่มใด ข้อเสนอใด
20% (57 votes)
ควรสั่งห้ามเฉพาะกิจกรรมที่เสนอให้แก้ไขหรือยกเลิกมาตรา 112
10% (27 votes)
เป็นมาตรการที่ไม่เหมาะสม เพราะสถาบันการศึกษาต้องเปิดเสรีภาพ และเปิดพื้นที่ให้ตั้งคำถามและถกเถียง
70% (199 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 283 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

พ่อของเด็กชายปลาบู่ที่ออกมาทำนายเรื่องเขื่อนจะแตกในคืนปีใหม่ แต่ไม่แตก ควรมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่

ผิด เพราะหลอกลวงทำให้ประชาชนตื่นตกใจ
15% (57 votes)
ผิด แต่ไม่ต้องลงโทษก็ได้ เพราะไม่ได้ทำให้ใครเสียหาย
7% (27 votes)
ไม่ผิด ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง
2% (9 votes)
ไม่ผิด เพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล แสดงออกได้
75% (281 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 374 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

เพื่อลดการใช้ม.112 กลั่นแกล้งกัน ควรให้หน่วยงานหรือบุคคลใดมีอำนาจกลั่นกรองพิจารณาว่าจะฟ้องคดี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองก็เพียงพอ (ปัจจุบันมีแล้ว)
6% (18 votes)
สำนักราชเลขาธิการ (ตามข้อเสนอนิติราษฎร์)
63% (203 votes)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
6% (20 votes)
ตั้งคณะกรรมการอิสระโดยมีตัวแทนจากหลายฝ่าย
16% (51 votes)
ประธานรัฐสภา
0% (0 votes)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
1% (4 votes)
อัยการสูงสุด
5% (17 votes)
อื่นๆ (โปรดระบุ)
3% (10 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 323 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

หากพบสัตว์ที่เจ็บป่วย และสัตวแพทย์เห็นว่าการให้มีชีวิตอยู่ต่อไปจะได้รับความทุกข์ทรมาน จะฆ่าได้หรือไม่

ฆ่าได้ ให้ตายอย่างสงบดีกว่า
40% (130 votes)
ฆ่าไม่ได้ เพราะเราไม่สามารถตัดสินการมีชีวิตแทนสัตว์ได้
60% (195 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 325 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต