เกาะกระแส

อะไรจะเกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นผลจากการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับความพยายามที่จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่

การเปลี่ยนผู้นำรัฐบาล
0% (0 votes)
การรัฐประหาร
0% (0 votes)
การชุมนุมครั้งใหญ่ อันอาจนำไปสู่ความรุนแรง
29% (6 votes)
ไม่มีเหตุการณ์อะไรพิเศษเกิดขึ้น
14% (3 votes)
รัฐสภากลับมาพิจารณา ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อได้
57% (12 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 21 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

คิดว่าอะไรคือภัยคุกคามคนเดินเท้ามากที่สุด

รถที่ไม่จอดให้คนข้ามที่ทางข้าม
15% (11 votes)
กระทะทอดไก่/กล้วย/ทอดมันที่ล้ำเกินครึ่งของทางเท้า
36% (27 votes)
มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่วิ่งบนทางเท้า
24% (18 votes)
ป้ายหาเสียงในเทศกาลเลือกตั้ง
1% (1 vote)
ตลาดขายเสื้อผ้าขนาดใหญ่ที่กินพื้นที่เกือบทั้งทางเท้า
24% (18 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 75 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

คุณรับได้แค่ไหน กับมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งบนทางเท้า

ไม่เป็นไร แบ่งๆกันใช้พื้นที่ในชั่วโมงเร่งด่วน
0% (0 votes)
ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพราะทางเท้าควรจะเป็นที่ที่ให้ความปลอดภัยในการเดิน
0% (0 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 0 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

หากเกิด เชียงใหม่มหานคร ขึ้นมาจริงๆ คุณคิดว่า (เลือกตอบได้หลายข้อ)

จะเป็นผลดี เพราะ รายได้จากท้องถิ่นจะเป็นของท้องถิ่น เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายในจังหวัดมากขึ้น
52% (121 votes)
จะเป็นผลดี เพราะ เชียงใหม่จะพัฒนาได้รวดเร็วขึ้น ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น สร้างรายได้ให้จังหวัดเชียงใหม่และประเทศมากขึ้น
28% (64 votes)
จะส่งผลเสีย เพราะก่อให้เกิดความแตกแยกภายในประเทศ ความรู้สึกรับผิดชอบต่อส่วนกลางของคนเชียงใหม่จะลดลง
5% (11 votes)
จะส่งผลเสีย เพราะ เงินจะกระจุกอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ไม่กระจายไปช่วยเหลือจังหวัดที่ยากจน
7% (16 votes)
จะส่งผลเสีย เพราะ จังหวัดเชียงใหม่จะต้องปรับวิธีการบริหารใหม่ ซึ่งอาจไม่มีประสิทธิภาพ และเกิดการคอร์รัปชั่นมากขึ้น
9% (20 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 232 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

ถ้าชาวโรฮิงยาหนีการเข่นฆ่าจากบ้านในพม่ามาที่ชายแดนไทย

รัฐไทยควรรับเข้ามาในฐานะคนต่างด้าว ให้อยู่อาศัยในประเทศไทยได้
17% (11 votes)
รัฐไทยควรรับเข้ามาในฐานะผู้ลี้ภัย ให้อยู่อาศัยได้เพื่อเตรียมส่งไปประเทศที่สาม
22% (14 votes)
รัฐไทยควรช่วยเหลือโดย สร้างที่พักพิงชั่วคราวไว้บริเวณชายแดน และต้องส่งกลับเมื่อเหตุการณ์สงบ
27% (17 votes)
รัฐไทยควรดูแลชั่วคราว โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีในด้านสิทธิมนุษยชน
24% (15 votes)
รัฐไทยไม่ควรรับเขาเข้ามาในประเทศ เพราะอาจกระทบต่อความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
3% (2 votes)
รัฐไทยไม่ควรรับโรฮิงยาเข้ามาในประเทศ เพราะอาจกระทบความมั่นคง และเป็นภาระทางเศรษฐกิจ
6% (4 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 63 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

คุณคิดว่าสมควรที่จะมีบทกฎหมายลงโทษอย่างหนักสำหรับผู้ที่ซื้อและขายสุนัขหรือไม่

สมควร
0% (0 votes)
ไม่สมควร
0% (0 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 0 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่า หน้าที่อำนาจการสอบสวน (พงส.) น่าจะเป็นหน้าที่ของคนอื่นที่ไม่ใช่ตำรวจที่มีความสามารถเช่นเดียวกัน

เห็นด้วย เพราะอาจมีบุคลากรที่มีความรู้ความถนัดเฉพาะทางเหมาะสมกว่า
74% (118 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะคิดว่าตำรวจเหมาะสมที่สุดแล้ว
20% (32 votes)
อื่นๆ (ระบุใน comment)
6% (9 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 159 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

คุณคิดว่าการหมิ่นประมาทควรมีโทษทางอาญาหรือไม่

ควร กำหนดให้มีโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา (จ่ายค่าปรับด้วย ติดคุกด้วย)
45% (120 votes)
ไม่ควร กำหนดให้มีเฉพาะโทษทางแพ่งเท่านั้น (จ่ายค่าปรับเท่านั้น ไม่มีโทษจำคุก)
55% (149 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 269 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

ออกกฎห้ามกินเหล้าในโรงงาน / สถานประกอบการ

เห็นด้วย
84% (119 votes)
ไม่เห็นด้วย
16% (23 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 142 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

ทุนกู้ยืมการศึกษา ควรครอบคลุมแค่ไหน

ค่าเล่าเรียน
33% (43 votes)
ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ
67% (86 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 129 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต