เกาะกระแส

การประกาศเคอร์ฟิวในสามจังหวัดชายแดนภาคเป็นมาตรการที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้หรือไม่

ได้เพราะทำให้ผู้ก่อการลงมือได้ยากขึ้น
14% (10 votes)
ได้เพราะเจ้าหน้าที่ทำงานได้ง่ายขึ้น
17% (12 votes)
ไม่ได้เพราะเป็นการลิดรอนสิทธิ ทำให้ความตึงเครียดระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มขึ้น
38% (27 votes)
ไม่ได้เพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
31% (22 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 71 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

ใครควรมีอำนาจในการเซ็นเซอร์ละครทีวี

หน่วยงานความมั่นคง เช่น สภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4% (6 votes)
กระทรวงวัฒนธรรม
10% (16 votes)
ตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาโดยเฉพาะ
17% (27 votes)
กสทช.
4% (7 votes)
เจ้าของสถานี (ตามกฎหมายปัจจุบัน)
13% (20 votes)
ให้มีสภาวิชาชีพกำกับดูแลกันเอง
17% (26 votes)
จัดตั้งสภาผู้ชม
28% (44 votes)
อื่นๆ ระบุในคอมเม้นต์
6% (10 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 156 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

แรงงานต่างชาติควรได้รับปรับค่าแรงเป็น 300 บาท เช่นเดียวกับแรงงานไทย

เห็นด้วย เพราะทำงานเท่ากัน คนเหมือนกันควรจะได้รับค่าแรงเท่ากัน
62% (48 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะผู้ประกอบการจะไม่มีทางเลือกในการลดต้นทุนจากการแบกรับค่าแรงที่สูงขึ้น
13% (10 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะจะทำให้แรงงานต่างชาติไหลทะลักเข้ามาแย่งงานคนไทย
26% (20 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 78 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

กระทรวงศึกษาธิการเล็งยกเลิกกฎทรงผม เด็กชายสั้นเกรียน-เด็กหญิงสั้นติ้งหู

เห็นด้วย เพราะทรงผมไม่เกี่ยวกับการเรียน จะสั้นเกรียนหรือสั้นติ่งหูก็ไม่ได้ทำให้เรียนดีขึ้น
77% (949 votes)
เห็นด้วย เพราะเป็นการละเมิดเสรีภาพ ถึงจะเป็นเด็กก็มีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของตัวเอง
13% (157 votes)
เห็นด้วย เพราะทรงผมตามกฎเดิมดูน่าเกลียด ทำให้เด็กเป็นทุกข์ ไม่มีความมั่นใจ
4% (44 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะกฎระเบียบดีอยู่แล้ว เป็นการฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัยและเคารพกฎเกณฑ์
6% (71 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะการมีทรงผมนักเรียนทำให้ผู้ใหญ่สอดส่องดูแลได้ง่ายกว่า
1% (15 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 1236 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

กฎหมายควรเข้ามาควบคุมการผลิตหนังดูหมิ่นศาสนา อย่างไร

กฎหมายไม่ต้องควบคุม เพราะเป็นเสรีภาพในการแสดงออกอย่างหนึ่ง
33% (11 votes)
ปกติแล้วเป็นเสรีภาพ แต่หากนำไปสู่ความขัดแย้งหรือความรุนแรงหนังก็ควรถูกแบน
45% (15 votes)
หนังดูหมิ่นศาสนาควรถูกแบน แต่คนทำไม่ต้องมีความผิด
9% (3 votes)
หนังดูหมิ่นศาสนาควรถูกแบน และคนทำควรมีความผิดด้วย
12% (4 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 33 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

ให้คนเลือกคำนำหน้าชื่อ นาย / นาง / นางสาว เองได้

ไม่เห็นด้วย เพราะจะทำให้เกิดความสับสนในการระบุว่าใครเป็นชายจริงหญิงแท้
30% (198 votes)
ไม่เห็นด้วย เว้นแต่มีใบรับรองแพทย์ว่าเพศที่ระบุในบัตรประชาชนไม่ตรงกับเพศที่แท้จริง
13% (87 votes)
เห็นด้วย เพราะคนมีเสรีภาพในการเลือกเพศให้ตัวเอง
46% (304 votes)
เห็นด้วย เพราะจะช่วยลดความยุ่งยากของคนที่แปลงเพศเมื่อติดต่อราชการหรือทำธุรกรรมต่างๆ
12% (77 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 666 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

โทษสูงสุดตามกฎหมายสำหรับผู้ก่ออาชญากรรมที่รับได้

ประหารชีวิต
53% (67 votes)
จำคุกตลอดชีวิต
21% (27 votes)
ทรมาน
1% (1 vote)
จำคุกสูงสุด 25 ปี
15% (19 votes)
ให้นักโทษเลือกระหว่างจำคุกตลอดชีวิตกับประหารชีวิต
9% (12 votes)
อื่นๆ (โปรดระบุในคอมเม้นต์)
1% (1 vote)
คนโหวตทั้งหมด: 127 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

ให้การทำงานสังคม เป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง แทนการเกณฑ์ทหาร

เห็นด้วย
69% (154 votes)
ไม่เห็นด้วย
31% (69 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 223 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

ตุลาการผู้ทำหน้าที่รักษาความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญ ควรมีที่มาอย่างไร

เสนอชื่อโดยศาลฎีกา,ศาลปกครองสูงสุด เห็นชอบโดยวุฒิสภา (ตามกฎหมายปัจจุบัน)
26% (12 votes)
คัดเลือกโดยส.ส., ส.ว., คณะรัฐมนตรี เพื่อให้เชื่อมโยงกับอำนาจประชาชน (ตามข้อเสนอคณะนิติราษฎร์)
33% (15 votes)
จับสลากเลือกจากประชาชนทั่วไป คล้ายระบบลูกขุน
7% (3 votes)
สอบแข่งขัน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
7% (3 votes)
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
20% (9 votes)
อื่นๆ (โปรดระบุในคอมเม้นต์)
9% (4 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 46 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

ท่านเห็นว่าองคฺ์กรของรัฐใดที่สมควรปรับปรุงมากที่สุด

อัยการสูงสุด
0% (0 votes)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0% (0 votes)
กระทรวงศึกษาธิการ
0% (0 votes)
กระทรวงต่างประเทศ
0% (0 votes)
กระทรวงกลาโหม
0% (0 votes)
กระทรวงมหาดไทย
0% (0 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 0 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว