เกาะกระแส

ที่มาของสมาชิกรัฐสภา ทั้งส.ส. และส.ว.

บางส่วนมาจากการเลือกตั้ง บางส่วนมาจากการสรรหา
6% (1 vote)
ส.ส.ทั้งหมดมาจากการเลือกตั้ง ส.ว. บางส่วนมาจากการเลือกตั้ง บางส่วนมาจากการสรรหา
25% (4 votes)
ทุกคนต้องมาจากการเลือกตั้ง
69% (11 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 16 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

ยกเลิกการตัดสินโทษประหารชีวิต

เห็นด้วย
38% (89 votes)
ไม่เห็นด้วย
62% (145 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 234 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต