งานเรา

ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายเป็นหนึ่งในปัญหาที่ คสช. ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยในบรรดากฎหมายหลายร้อยฉบับที่ คสช. ผลักดันให้เกิดขึ้นมีจำนวนไม่น้อยกว่า 17 ฉบับที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
25 มกราคม 2562 สนช. มีวาระการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกตามมาตรา 70 ของพ.ร.ป. พรรคการเมืองฯ
Since January 5, 2019, the Twitter hashtag #SaveRahaf took over the social media after it was widely reported that an 18-year-old Saudi woman, was arrested and detained at Suvarnabhumi Airport by the Thai immigration authorities.
ไอลอว์สรุปเสวนา "เลือกตั้ง 62 ? : ศาสตร์และศิลป์ของการเลือกตั้งและอภินิหารทางการเมือง" ที่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวิทยากร คือ สิริพรรณ นกสวน สวัสดี จาก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สติธร ธนานิธิโชติ จาก สถาบันพระปกเกล้า และ ประจักษ์ ก้องกีรติ จาก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11 มกราคม 2561 กกต. ได้ออกระเบียบ กกต. ว่าด้วย วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยมีใจความสำคัญคือ ห้ามนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้อง ห้ามใช้ดารา-ศิลปิน ช่วยหาเสียง และที่สำคัญคือ ห้ามใช้ถ้อยคำที่ "รุนแรง" "ก้าวร้าว" "หยาบคาย" หรือ "ปลุกระดม" ซึ่งมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับ
ที่ผ่านมา คสช. เลื่อนการเลือกตั้งมาแล้วอย่างน้อย 5 ครั้ง  วันเลือกตั้งวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ที่คสช.เคยประกาศไว้ก็ดูเหมือนว่าจะถูกขยายออกไปอีก หลังมีการประกาศเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกออกมา แต่วันเลือกตั้งยังต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี 2560 และกฎหมายเลือกตั้งที่กำหนดเงื่อนไขวันเลือกตั้งไว้อย่างน้อย 5 ข้อด้วยกัน 
ใกล้เข้าสู่การเลือกตั้งกันเข้ามาทุกที หลังจากห่างหายไปนานหลายปี จนบางคนอาจลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเวลาเข้าคูหาเลือกตั้งนั้นเป็นอย่างไร ไอลอว์เลยชวนทุกคนมาเตรียมความพร้อมกันสักเล็กน้อยก่อนเลือกตั้งว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องรู้ก่อนจะเข้าคูหาไปใช้สิทธิกัน 
#SaveRahaf
แม้ว่า Rahaf Mohammed Alqunun สาวชาวซาอุดิอาระเบีย จะมีประเทศที่สามรับเธอให้เข้าไปลี้ภัยแล้ว แต่เรื่องของเธอช่วยทำให้สังคมไทยได้ทบทวนบทบาทของรัฐที่มีต่อผู้ลี้ภัยว่า ต้องดำเนินการตามแนวทางหลักสิทธิมนุษยชน หรือยึดตามหลักต่างตอบแทนโดยส่งผู้ลี้ภัยกลับตามคำร้องขอของมิตรประเทศ
วันเลือกตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2562 ดูไม่แน่นอน หลังคสช. อธิบายว่า ไม่ควรมีกิจกรรมทางการเมืองมาทับซ้อนกับกิจกรรมของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แล้ววันเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญและไม่ทับซ้อนกับงานพิธีมีวันเป็นใดได้บ้าง ไอลอว์พบ 2 ช่วงเวลา ช่วงแรก "24 ก.พ./ 3 มี.ค./ 10 มี.ค." ทำอย่างเร็วได้รัฐบาลใหม่ก่อนงานพิธีเริ่ม ช่วงสอง "24 มี.ค. / 31 มี.ค. / 7 เมษา” ทำอย่างช้าได้รัฐบาลใหม่หลังงานพิธี   
It's not easy to postpone election for NCPO
วันเลือกตั้งที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กำหนดไว้ว่า เป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 มีแนวโน้มจะถูกเลื่อนออกไปอีกเป็นครั้งที่ 5 แต่การเลื่อนเลือกตั้งครั้งนี้ของ คสช. อาจไม่ง่ายเหมือนสี่ครั้งก่อนหน้านี้ เพราะในจังหวะนี้ต้องเจอกับเงื่อนไขและแรงกดดันต่างๆ ที่ไม่เคยเจอมาก่อน