Articles

Scala theater
กลุ่มผู้ชื่นชอบศิลปวัฒนธรรมเขียนจดหมายถึงจุฬาขอให้ทบทวนแผนการสร้างตึกสูงทับโรงหนังลิโด้-สกาล่า เรียกร้องให้จัดทำพื้นที่สร้างสรรค์ด้านศิลปะ พร้อมเปิดขอรายชื่อจากผู้สนับสนุน 
Environmental justice
หลายฝ่ายรุมวิพากษ์ร่างพ.ร.บ.การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม และ ร่างพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม ทำอย่างไรจะลงโทษผู้กระทำผิดรายใหญ่ หาวิธีเยียวยา รักษาสิ่งแวดล้อมได้จริง
Ji
คุยกับสองหนุ่มไฟแรงจากกลุ่มอินเซาธ์ (Insouth) ผู้ผลิตและส่งออกแคมเปญ “โป้งคว่ำ” SAY NO EMERGENCY DECREE ท่ามกลางความกลัว แรงต้าน ทหาร และเสียงระเบิดกลางเมืองปัตตานี 
fire
ปัญหาหมอกควันจากการเผามาเยือนภาคเหนือทุกฤดูแล้ง การแก้ปัญหามีแต่ทำแบบเฉพาะหน้าพอปีหน้าปัญหาเดิมๆ ก็กลับมาอีก Breath Campaign ออกจดหมายเปิดผนึกถึงผู้เกี่ยวข้องและขอให้ทุกคนช่วยลงชื่อสนับสนุน
Pen
“ไม่ไปเลือกตั้ง เสนอกฎหมายได้หรือไม่” ตรวจสอบกฎหมายตัดสิทธิการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ใครอาจถูกตัดสิทธิได้บ้างและจะนับเอาวันไหนเป็นเกณฑ์
Environmental justice
เปิดร่ืางกฎหมายสองฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม และ ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม ฉบับรับฟังความคิดเห็น เชิญชวนทุกคนเสนอแนะ ติชม ได้แล้ว
Tham
นักวิจัยเสนอ แก้พ.ร.บ.การพนัน เพิ่มโทษเจ้ามือ แยกออกจากผู้เล่นให้ชัด พร้อมคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการพนัน - แก้พ.ร.บ.คอมฯ ให้มีอำนาจบล็อกเว็บการพนันได้
konthaihaijon
ผอ.สถานีช่อง 11 สั่งแขวนรายการ "ฅนไทยหายจน" ในเทปที่นำเสนอเกี่ยวกับชีวิตโคโยตี้ ระบุทำไมต้องเอาชีวิตคนกลางคืนมาเสนอ
Syringe Single Use Only
แนวคิดเรื่องแจกเข็มฉีดยาให้ผู้ใช้ยาเสพติด อาจฟังดูเหมือนสนับสนุนให้คนใช้ยามากขึ้น เรื่อง “เข็มสะอาด” จึงเป็นหัวข้อที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง กระทั่งสหรัฐอเมริกายังส่งสัญญาณน่าเป็นห่วงว่า จะไม่ยอมให้ใช้งบประมาณไปกับเรื่องนี้อีกแล้ว
submitting
ภาคประชาชนนำรายชื่อ 11,219 ชื่อยื่นต่อสภา เสนอร่างพ.ร.บ.องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับภาคประชาชน พร้อมยืนยันใช้สิทธิประชาชนเสนอไม่ต้องการให้ ส.ส.เสนอให้