Articles

list of MPs accepting the coup's principle
เปิดผลลงมติ ไม่รับหลักการ #ปลดอาวุธคสช. พบฝ่ายรัฐบาลเท “ไม่เห็นด้วย” ส.ส.ประชาธิปัตย์ 4 คนสวนมติ สาทิตย์ วงศ์หนองเคย และแนน บุณย์ธิดา สมชัย ลงมติ “เห็นด้วย” ฝ่ายค้านที่ไปสนับสนุนรัฐบาลล้วน “หน้าเดิม” แต่ขาดลงมติเยอะเป็นผลให้เสียงเห็นด้วยมีแค่ 162
Abolish NCPO's Legacy
หลังการเลือกตั้ง 2562 มีความพยายามใช้เวทีรัฐสภาในการขจัดมรดก คสชซ หลายครั้งแต่ก็ประสบความล้มเหลว ที่ผ่านมีความพยายามทั้งหมดแปดครั้ง โดยสามวิธีการที่จะใช้เวทีรัฐสภาปลดอาวุธ คสช. แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ     
discrimination
ระเบียบของสภาทนายความ ยังคงกำหนดการแต่งกายของผู้ที่จะสอบใบอนุญาตว่าความต้องแต่งกายยึดตามเพศกำเนิด สำหรับผู้ที่มีเพศสภาพต่างจากเพศกำเนิด ยังต้องใช้ระบบขออนุญาตเพื่อให้สามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้ หากฝ่าฝืนจะถูกตัดคะแนนสอบ
justice for foreign migrant workers
มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) พร้อมตัวแทนแรงงาน ยื่นฟ้องศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยความเป็นธรรม จากกรณีที่กระทรวงแรงงานได้กำหนดเงื่อนไขของโครงการ “ม.33 เรารักกัน” ไว้เฉพาะผู้ประกันตนที่มี “สัญชาติไทย”
discrimination against foreign migrant workers
ผู้ตรวจการแผ่นดินระบุ โครงการ “ม.33เรารักกัน” ที่กำหนดคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเป็นบุคคลสัญชาติไทย มิได้เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมจากความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติ พร้อมยกเหตุผล “สัญชาติ” คนละความหมายกับ “เชื้อชาติ”
Senate commercial and industrial committee push for CPTPP admission
6 ตุลาคม 2564 คณะกรรมาธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม (กมธ.พาณิชย์ฯ) วุฒิสภา ส่งข้อเสนอให้กับนายกรัฐมนตรี เร่งรัดให้ไทยเริ่มกระบวนการขอเจรจาเข้าเป็นภาคีความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) 
constitutional court's decision civil code article 1448 is constitutional
2 ธ.ค. 2564 เว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 20/2564 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) มาตรา 1448 ที่รับรองการสมรสเฉพาะชาย-หญิง ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ชวนชำแหละเนื้อหาคำวินิจฉัยฉบับเต็ม ดูร่องรอยทัศนะคติของตุลาการที่มีต่อประชาชนเพศหลากหลาย
Twitter guidelines on Open Internet for policy makers
ทวิตเตอร์ออกรายงาน Protecting the Open Internet: Regulatory Principlesfor Policy Makers เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้กำหนดนโยบายในการออกข้อบังคับบนโลกอินเตอร์เน็ต ความท้าทายที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข ในขณะที่ก็ยังปกป้องหลัก Open Internet ที่เสรีและเปิดกว้างให้กับทุกคนเอาไว้
Talk with Viengrat on local election
ชวนคุยกับรองศาสตราจารย์เวียงรัฐ เนติโพธิ์ ถึงประเด็นสำคัญที่น่าจับตาในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะเกิดขึ้น การเลือกตั้ง อบต. ที่จะถึงนี้มีความสำคัญอย่างไร อะไรคือปัญหาของการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาของไทย และประชาชนจะร่วมกันพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้ดีขึ้นได้อย่างไร
Senate Talk
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 มีกำหนดการประชุมรัฐสภา พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ "รื้อระบอบประยุทธ์" หนึ่งในข้อเสนอ คือ การใช้ "สภาเดี่ยว" ยกเลิกส.ว. เป็นวันที่สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายน่าสนใจหลายคน ยังมีทั้งที่คัดค้านชัดเจน และคัดค้านแบบ "อ้อมๆ"​