งานเรา

Death Penalty
ท่ามกลางบรรยากาศที่โทษประหารชีวิต ถูกนำกลับมาใช้ในทางปฏิบัติอีกครั้งในรอบเกือบสิบปี ทำให้สังคมไทยตื่นตัวถกเถียงกันเรื่องการประหารชีวิตกันอีกยกใหญ่ จึงชวนทำความรู้จักที่ทางของโทษประหารชีวิตในกฎหมายไทย เงื่อนไขและข้อยกเว้นในกรณีต่างๆ 
Kasit Piromya on Decentralization
หลายประเทศที่เป็นประชาธิปไตยการกระจายอำนาจประสบความสำเร็จ เพราะว่าได้โอนอำนาจต่างๆ ไม่ใช่แค่ในระดับส่วนกลางมาสู่ท้องถิ่น แต่ยังโอนอำนาจไปยังสมาคมวิชาชีพ โอนงานสังคมสงเคราะห์ให้กับองค์กรเอ็นจีโอ ซึ่งการโอนอำนาจไปส่วนต่างๆ คือการเชื่อมั่นว่าประชาชนจะสามารถจัดการตัวเองได้
เมื่อร่างยุทธศาสตร์ชาติ หรือ 'ยุทธศาสตร์คสช.' ถูกประกาศใช้ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติต้องจัดทำแผ่นแม่บทขึ้นมาเป็นแผนสำหรับการทำงานของหน่วยงานรัฐ และครอบคลุมไปถึงการจัดทำงบประมาณหรือการแถลงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คสช. ทั้งนี้ หากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐบาลชุดใดไม่ทำตาม จะถูกลงโทษตั้งแต่โทษเบาไปสู่โทษหนัก
forestation
คำสั่ง คสช. ที่ 64/2557 และ 66/2557 ให้อำนาจทหารเข้า "ทวงคืนผืนป่า" ใช้มาครบสี่ปีแล้ว เครือข่ายประชาชนถอดบทเรียน พบผลกระทบชาวบ้านถูกไล่ออกจากที่ดิน ถูกจับกุมดำเนินคดีอย่างมาก ผ่านมาสี่ปีปัญหายังไม่จบแต่ก็ทวงคืนผืนป่าไม่ได้ตามเป้า จึงเป็นนโยบายที่ล้มเหลว 
พ.ร.ป.พรรคการเมืองฯ ทำให้การที่ประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมีความสำคัญมาก เนื่องจาก สมาชิกพรรคการเมืองมีภารกิจต่อพรรคการเมืองหลายอย่าง เช่น เข้าร่วมประชุมเพื่อตั้งพรรค จัดตั้งสาขาพรรค และลงคะแนนคัดเลือกผู้สมัครส.ส.ขั้นต้น (primary vote) เป็นต้น  แต่ทว่าการจะเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะบุคคลที่จะเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคจำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดด้วย
หนังสือ สิทธิในการประท้วง: หลักการปกป้องสิทธิมนุษยชนในการประท้วง พ.ศ. 2559 (2016) ฉบับภาษาไทยจัดทำโดยองค์กรพัฒนาเอกชน ARTICLE 19 รวบรวมหลักการและสิทธิในการประท้วงจากกฎหมายระหว่างประเทศและสนธิสัญญาต่างๆ ที่รัฐบาลไทยได้ลงนามเข้าเป็นภาคีด้วย 
มาตรา 44
มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ถูกเปรียบเหมือนอำนาจเผด็จการล้นฟ้า หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 แก้ไขปัญหาและโยกย้ายข้าราชการต่างๆ มากมาย ทั้งเรื่องประมงผิดกฎหมาย สลากกินแบ่งรัฐบาล การสรรหาป.ป.ช. แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว และกระทรวงศึกษาธิการ 
มาตรา 44
มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ถูกเปรียบเหมือนอำนาจเผด็จการล้นฟ้า หัวหน้าคสช.ใช้อำนาจตามมาตรา 44 แก้ไขปัญหาและโยกย้ายข้าราชการต่างๆ มากมาย ทั้งเรื่องประมงผิดกฎหมาย สลากกินแบ่งรัฐบาล การสรรหาป.ป.ช. แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว และกระทรวงศึกษาธิการ โดยปี 2560 มีการออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ทั้งหมด 54 ฉบับ
จังหวะที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ลั่นวาจาในที่ประชุมว่า "ถ้างั้นตั้งแต่นาทีนี้ ผมตัดสินใจยึดอำนาจการปกครอง” ประเทศไทยก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของคสช. ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา แต่งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา วันหนึ่งคสช. ก็ต้องลงจากอำนาจ เราจึงอยากชวนทุกคนจินตนาการเก้าเรื่องที่อาจเกิดขึ้นเมื่อประเทศกลับสู่ประชาธิปไตย  
มาตรา 44
มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ถูกเปรียบเหมือนอำนาจเผด็จการล้นฟ้า หัวหน้าคสช.ใช้อำนาจตามมาตรา 44 แก้ไขปัญหาและโยกย้ายข้าราชการต่างๆ มากมาย ทั้งเรื่องประมงผิดกฎหมาย สลากกินแบ่งรัฐบาล การสรรหาป.ป.ช. แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว และกระทรวงศึกษาธิการ โดยปี 2559 มีการออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ทั้งหมด 78 ฉบับ