Articles

Administrative Court Logo
30 ต.ค. 55 ศาลปกครองพิพากษายกฟ้อง คดีที่นายจักรชัย โฉมทองดี ฟ้องประธานรัฐสภา กรณีที่สั่งไม่รับพิจารณาร่างพ.ร.บ.การจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ที่ประชาชนเข้าชื่อกันเสนอ ชี้รัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่จัดทำเป็นการเฉพาะแล้ว  
Methadone
เครือข่าย 12D จัดเสวนา 4 ปี เมทาโดนภายใต้หลักประกันสุขภาพ  พบยังมีปัญหาไม่สามารถนำเมทาโดนกลับบ้านได้ มาตรฐานความเข้มข้นไม่เท่ากัน ทุกอย่างขึ้นกับดุลพินิจผู้ให้บริการ ขณะที่ผอ.สถาบันธัญญารักษ์ย้ำ นำกลับบ้านได้แต่ต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
admincourt
ตุลาการผู้แถลงคดีศาลปกครองแถลงความเห็นว่าคำสั่งประธานรัฐสภา ที่ปฏิเสธไม่รับร่างพ.ร.บ.การจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ของภาคประชาชนนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้ว เพราะร่างกฎหมายนี้อยู่ในรัฐธรรมนูญหมวด 9 ว่าด้วยคณะรัฐมนตรี ประชาชนไม่มีสิทธิเสนอ
somyot
ศาลรัฐธรรมนูฐมีมติเอกฉันท์ มาตรา 112 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ระบุเป็นกฎหมายเพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี ตามหลักนิติธรรมที่เป็นศีลธรรมหรือจริยธรรมของกฎหมาย อัตราโทษเหมาะสมได้สัดส่วน และย้ำว่าการกระทำขัดม. 112 ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐได้จริง
udom
เรือนจำไทยใช้โซ่ตรวนกับนักโทษ บางแห่งใช้กับนักโทษประหาร นักโทษจำคุกตลอดชีวิต และนักโทษคดีความมั่นคง เพราะคดีมีโทษสูง ผู้ต้องขังน่าจะหลบหนีได้ กลุ่มทนายสามจังหวัดภาคใต้สะท้อนปัญหาสิทธิผู้ต้องขังในคดีความมั่นคง ถูกตรวนเท้าทันทีที่ก้าวเข้าห้องขัง
article61
ร่างพ.ร.บ.องค์กรอิสระผู้บริโภคฯ ในชั้นกรรมาธิการร่วมสองสภา กำลังเจออุปสรรค กลุ่มองค์กรผู้บริโภคห่วงว่าอาจเดินหน้าลำบาก ส่อแววถูกรื้อ เครือข่ายผู้บริโภคเปิดลงชื่อออนไลน์ร่วมดันเดินหน้าโดยเร็ว 
คปก.เปิดเวทีรับฟังความคิดเพื่อหาแนวทางพัฒนากฎหมายสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ นพ.บรรลุ ศิริพานิช เสนอว่า หากรัฐมีกฎหมายที่สนับสนุนให้เกิดชมรมผู้สูงอายุ จะช่วยแบ่งเบาปัญหาได้ เพราะชมรมจะทำให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลช่วยเหลือกัน อีกทั้งยังช่วยคลายเหงาคนแก่ได้ด้วย
Cut death penalty
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระดมความเห็นเพื่อเดินหน้าการยกเลิกโทษประหารชีวิต เสนอทางเลือก ให้ยกเลิกโดยสิ้นเชิง หรือคงกฎหมายไว้แต่ยกเลิกในทางปฏิบัติ ขณะที่ความเห็นจำนวนหนึ่งเสนอว่า สังคมไทยยังมีรูโหว่ ไม่ควรยกเลิกโทษประหารชีวิตในเวลานี้
LGBT
งานสัมมนา “เมื่อเพศกำหนดไม่ตรงกับเพศกำเนิด” เปิดใจ“นางสาว”ผู้เปลี่ยนคำนำหน้า แพทย์ยืนยันว่าเพศหลากหลายเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่ความผิดปกติ นักกฎหมายเสนอทบทวนพ.ร.บ.คำนำหน้านาม
Constitutional Court
อีกวิธีที่ประชาชนอาจใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมาย คือการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่ากฎหมายใดละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ และนาทีนี้กฎหมายควบคุมเสรีภาพการแสดงออก 3 ฉบับยังรอคำชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญอยู่