Articles

logo
เครือข่ายพลเมืองเน็ต, แอมเนสตี้ และไอลอว์ เปิดกิจกรรม MY Computer Law ชวนผู้ใช้เน็ตเขียนพ.ร.บ.คอมฉบับประชาชน ก่อนเดินหน้าเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เชื่อ "คนใช้เน็ตคิดเองได้"
animal
นักอักษรศาสตร์ ชี้ว่าเส้นแบ่งของฟรีสปีชกับเฮทสปีชอยู่ที่คำพูดเป็นการขู่ทำร้ายหรือไม่ นักนิเทศ ยังไม่สามารถหาคำตอบระหว่างสองคำนี้ได้ นักนิติศาสตร์ ชี้การแสดงความคิดเห็นถือเป็นหน้าที่ของพลเมือง
document
สัมมนา "อนาคตสังคมไทยโปร่งใส จากการใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ" เผยผลการศึกษาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร รวมถึง วงเสวนาผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวืชาการด้านนี้ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพ
112
การเมืองวันนี้ทำให้กฎหมายอาญามาตรา112 หรือ "กฎหมายหมิ่น" ตกเป็นเป้าถูกโจมตีอย่างหนัก งานชิ้นนี้รวมกระแสความเคลื่อนไหวในสังคม ว่ามีใคร กลุ่มใด ทำอะไรอยู่บ้าง
vote
หลายคนรู้แต่ว่าเมื่อไม่ได้ไปเลือกตั้งจะเสียสิทธิ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเสียสิทธิอะไร หรือบางครั้งก็มีความเชื่อว่าหากไม่ไปเลือกตั้งจะเสียสิทธิในการลงชื่อเสนอกฎหมาย เรื่องราวเหล่านี้เรามีคำตอบให้แล้ว
ผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทยร่วมกันระดมชื่อถึงประชาคมมหาวิทยาลัยมหาสาคามและสังคมไทย เรียกร้องให้ปฏิรูประบบการรับน้อง / ห้องเชียร์ โดยเห็นว่ากิจกรรมรับน้องมาจากระบบคิดแบบโซตัสหรือรุ่นพี่เป็นใหญ่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่สร้างสรรค์และเปิดโอกาสให้ใช้ความรุนแรงอย่างเสรีปลอดจากความรับผิดชอบ
semenar
งานเสวนาทางวิชาการการเมืองไทยกับพรรคการเมือง ในหัวข้อ “บทบาทภาคประชาชนกับการพัฒนาประชาธิปไตย”ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตยร่วมกับมูลนิธิคอนราดอเดนาวร์
culture
บทความจากไอลอว์ เผยกรณีปัญหาการตีความพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ.2551 ที่ยังสับสน และกระทบต่อสิทธิในการแสดงออก จึงต้องฝากความหวังไว้ที่ คดี Insects in the Backyard
idcard
กฎหมายฮาเฮตอนที่ 10 เมื่อเด็กเจ็ดขวบต้องทำบัตรประชาชน
112
อนุกรรมการด้านสิทธิฯ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ได้จัดวงพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหา กรณีการบังคับใช้มาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา โดยมีนักวิชาการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และผู้เข้าร่วมรับฟังอื่นๆเป็นจำนวนมาก