Articles

poom
คุยกับดร.ภูมิ มูลศิลป์ ถึงการเดินทางในชั้นรัฐสภาของร่างพ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอกฎหมาย เมื่อถูกกระบวนการต่างๆ คอยลิดรอนหลักการที่ประชาชนเสนอ บทเรียนการต่อสู้ในห้องประชุมกรรมาธิการ ทำอย่างไรจะคงข้อเสนอไว้ได้
sign
ร่างพ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอกฎหมายฉบับผ่านกรรมาธิการส.ส. กำหนดให้ใช้แค่สำเนาบัตรประชาชน ให้จำคุก10ปีคนปลอมหลักฐาน ให้ประธานรัฐสภาอนุมัติก่อนเดินหน้าล่าชื่อ คปก.เสนอค้านหลายประเด็นที่เป็นอุปสรรคก่อนเข้าโหวตในสภาใหญ่
shackling
นักโทษถูกจับขังคุกแล้วยังต้องใส่ตรวนที่เท้าอีก สมควรแล้วหรือไม่์? ละเมิดสิทธิหรือไม่? สำรวจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใส่ตรวนผู้ต้องขัง และเปิดคำพิพากษาศาลปกครองที่วางบรรทัดฐานเรื่องการใส่ตรวนในเรือนจำ
Cost of Censorship
สฤณี เปิดผลวิจัยเบื้องต้น “ราคาของการเซ็นเซอร์” อินเทอร์เน็ต เผยกระทบทั้งทางตรง ทางอ้อม ต่อเศรษฐกิจและสังคม เจ้าของเว็บต้องจ่ายอีกหลายล้าน ปิดเนื้อหาหมิ่นกษัติรย์ฯ สูงสุด
trawl
"อวนลาก" กวาดทุกสิ่งทุกอย่างและทำลายท้องทะเลไทยมานานแล้ว แต่กรมประมงกำลังจะเปิดให้เรืออวนลากมาจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย สมาคมรักษ์ทะเลไทยขอให้ทุกคนลงชื่อส่งเสียงคัดค้านการกระทำดังกล่าวของกรมประมง
film banned
กฎหมายไทยกำหนดว่า ภาพยนตร์ทุกเรื่องต้องส่งให้ตรวจก่อนออกฉายสู่สาธารณะ ซึ่งเปิดช่องให้รัฐปิดกั้นสื่อได้ โดยมักอ้าง “ศีลธรรมอันดี”  "ความมั่นคง" คนวงการหนังประสานเสียง ค้านพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551  
krisadika logo
ผลวิจัยTDRI เผย 15 ปีกฎหมายประชาชนเข้าสภา 37 ผ่าน 3 ฉบับ เจาะปัญหากฤษฎีกามีอำนาจแก้หลักการกฎหมาย กรรการล้วนเป็นข้าราชการเก่า อายุมาก ไม่มีจำกัดวาระ, ปกป้อง จันวิทย์เสนอจำกัดอายุ จำกัดอำนาจ บวรศักดิ์โต้ข้อเสนอสุดโต่งเกิน 
Public Discussion on Chiangmai Bill
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น คือ สามชั้นอำนาจในระบบราชการไทย แต่ที่ผ่านมา อำนาจส่วนภูมิภาคคืออุปสรรคใหญ่ต่อการกระจายอำนาจตามระบอบประชาธิปไตย ภาคประชาชนเชียงใหม่เสนอให้ยกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาค ใน “ร่างพ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร”
I hate you and I'm free to say it
ชาญชัย ชัยสุขโกศล เสนองานวิจัย ให้ตอบโต้ Hate Speech ด้วยวิธีทางการเมืองไม่ใช่เซ็นเซอร์ เชื่อว่าเป็นเสรีภาพการแสดงออกแบบหนึ่ง
Kid signing
คนสตูลแห่ลงนามใน "สัญญาประชาคม" ปกป้องแผ่นดินเกิด ไม่เอาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขอกำหนดอนาคตตนเอง จัดกิจกรรมค้านการท่าเรือปากบารา