Articles

Jon Ungphakorn
จอนเสนอ ทิ้งกฎหมายเพิ่มอำนาจรัฐเช่นชุดกฎหมายด้านความมั่นคง ดันกฎหมายเพิ่มอำนาจให้ประชาชน เช่นกฎหมายทุนการศึกษา รัฐสวัสดิการ และสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็น และต้องไม่ลืมประเด็นสำคัญ คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
syringe
กฤษฎีกาตีความว่า นโยบายแจกเข็มฉีดยา และอุปกรณ์การฉีดที่สะอาดให้แก่ผู้เสพยาเสพติด เพื่อป้องกันการติดเชื่อเอชไอวี ขัดต่อพ.ร.บ.ยาเสพติด และคนแจกอาจผิดฐานสนับสนุนการเสพ
peaceful death
ม.12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติให้สิทธิผู้ป่วยปฏิเสธบริการสาธารณสุข เมื่อกฎกระทรวงออกมา มีเสียงคัดค้านจากแพทย์เกรงจะผิดกฎหมายผิดจริยธรรม งานเสวนาโดยศูนย์กฎหมายและจริยศาสตร์ มธ. มุ่งหาคำตอบร่วมกัน
meeting
สื่อต้องทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ขณะที่รัฐมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงของประเทศ หน้าที่ของสื่อย่อมท้าทายอำนาจรัฐ เมื่อการนำเสนอนั้นเป็นภัยต่อความมั่นคงตามคำนิยามที่รัฐจำกัดขึ้น นำไปสู่การออกกฎหมายควบคุมสื่อ เป็นผลให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนถูกจำกัด ความพอดีจะเป็นอย่างไร
Assembly
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้มติจากภาคประชาชน คว่ำกฎหมายชุมนุมสาธารณะ เตรียมเสนอรัฐบาลใหม่ปัดทิ้งในวันแถลงนโยบาย ระบุ สร้างหน้าที่แจ้งการชุมนุมซึ่งไม่สอดคล้องความจริง ดึงอำนาจศาลมายุ่งงานบริหาร ขัดหลักการแบ่งแยกอำนาจ
construction
เครือข่าวแรงงานร้อง ก.แรงงาน ชะลอยกร่างกฏหมายการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ไว้ก่อนจนกว่ารัฐบาลใหม่จะเข้ามาบริหาร ดักคอราชการอย่าใช้ช่วงสุญญากาศทางการเมือง ยกร่างกฏหมายเอง
thai map
งานวิจัยเศรษฐศาสตร์ชี้ การกระจายอำนาจตามรัฐธรรมนูญ 40-50 ไร้ประสิทธิภาพ เพราะกฎหมายลูกให้ท้องถิ่นรับผิดชอบต่อส่วนกลางมากกว่าประชาชน การถอดถอนสมาชิก และเสนอบทบัญญัติท้องถิ่น โดยปชช.ไม่เกิดเพราะเงื่อนไขสูงเกิน 
doctor
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ม.12 ให้ผู้ป่วยปฏิเสธการรักษา แสดงเจตนาที่จะตายล่วงหน้าได้ เมื่อออกกฎกระทรวงและประกาศมารองรับ แพทยสภาลุกขึ้นค้าน ขู่ฟ้องศาลปกครองเพิกถอน
immigration police
หลายฝ่ายชี้สิทธิการอยู่ร่วมในครอบครัว สำคัญกว่ากฎหมายคนเข้าเมือง พร้อมเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เพื่อให้ครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน
can't vote
รู้หรือไม่ว่า รัฐธรรมนูญตัดสิทธิบางคนไม่ให้มีสิทธิเลือกตั้ง เช่น พระภิกษุ ผู้ต้องขัง คนวิกลจริต ใกล้เลือกตั้งแ้ล้ว เสียใจแทนคนที่กฎหมายไม่ให้สิทธิด้วยนะค้าบ