Articles

syringe
กฤษฎีกาตีความว่า นโยบายแจกเข็มฉีดยา และอุปกรณ์การฉีดที่สะอาดให้แก่ผู้เสพยาเสพติด เพื่อป้องกันการติดเชื่อเอชไอวี ขัดต่อพ.ร.บ.ยาเสพติด และคนแจกอาจผิดฐานสนับสนุนการเสพ
peaceful death
ม.12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติให้สิทธิผู้ป่วยปฏิเสธบริการสาธารณสุข เมื่อกฎกระทรวงออกมา มีเสียงคัดค้านจากแพทย์เกรงจะผิดกฎหมายผิดจริยธรรม งานเสวนาโดยศูนย์กฎหมายและจริยศาสตร์ มธ. มุ่งหาคำตอบร่วมกัน
meeting
สื่อต้องทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ขณะที่รัฐมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงของประเทศ หน้าที่ของสื่อย่อมท้าทายอำนาจรัฐ เมื่อการนำเสนอนั้นเป็นภัยต่อความมั่นคงตามคำนิยามที่รัฐจำกัดขึ้น นำไปสู่การออกกฎหมายควบคุมสื่อ เป็นผลให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนถูกจำกัด ความพอดีจะเป็นอย่างไร
Assembly
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้มติจากภาคประชาชน คว่ำกฎหมายชุมนุมสาธารณะ เตรียมเสนอรัฐบาลใหม่ปัดทิ้งในวันแถลงนโยบาย ระบุ สร้างหน้าที่แจ้งการชุมนุมซึ่งไม่สอดคล้องความจริง ดึงอำนาจศาลมายุ่งงานบริหาร ขัดหลักการแบ่งแยกอำนาจ
construction
เครือข่าวแรงงานร้อง ก.แรงงาน ชะลอยกร่างกฏหมายการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ไว้ก่อนจนกว่ารัฐบาลใหม่จะเข้ามาบริหาร ดักคอราชการอย่าใช้ช่วงสุญญากาศทางการเมือง ยกร่างกฏหมายเอง
thai map
งานวิจัยเศรษฐศาสตร์ชี้ การกระจายอำนาจตามรัฐธรรมนูญ 40-50 ไร้ประสิทธิภาพ เพราะกฎหมายลูกให้ท้องถิ่นรับผิดชอบต่อส่วนกลางมากกว่าประชาชน การถอดถอนสมาชิก และเสนอบทบัญญัติท้องถิ่น โดยปชช.ไม่เกิดเพราะเงื่อนไขสูงเกิน 
doctor
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ม.12 ให้ผู้ป่วยปฏิเสธการรักษา แสดงเจตนาที่จะตายล่วงหน้าได้ เมื่อออกกฎกระทรวงและประกาศมารองรับ แพทยสภาลุกขึ้นค้าน ขู่ฟ้องศาลปกครองเพิกถอน
immigration police
หลายฝ่ายชี้สิทธิการอยู่ร่วมในครอบครัว สำคัญกว่ากฎหมายคนเข้าเมือง พร้อมเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เพื่อให้ครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน
can't vote
รู้หรือไม่ว่า รัฐธรรมนูญตัดสิทธิบางคนไม่ให้มีสิทธิเลือกตั้ง เช่น พระภิกษุ ผู้ต้องขัง คนวิกลจริต ใกล้เลือกตั้งแ้ล้ว เสียใจแทนคนที่กฎหมายไม่ให้สิทธิด้วยนะค้าบ
logo
เครือข่ายพลเมืองเน็ต, แอมเนสตี้ และไอลอว์ เปิดกิจกรรม MY Computer Law ชวนผู้ใช้เน็ตเขียนพ.ร.บ.คอมฉบับประชาชน ก่อนเดินหน้าเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เชื่อ "คนใช้เน็ตคิดเองได้"