Articles

WaitMePlease
เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวภาคเหนือ (ศสน.) ยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีให้ชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.... ฉบับกระทรวงวัฒนธรรม และให้นำร่างฉบับประชาชนเข้าพิจารณาควบคู่กันไปด้วย
Jitra
ในปี 2552 หลังคนงานไทรอัมพ์ออกมาชุมนุมเพื่อจะยื่นหนังสือต่อนายกฯ ร้องเรียนการถูกเลิกจ้าง แต่กลับถูกตำรวจเปิดเครื่อง LRAD หรือเครื่องส่งเสียงรบกวนระยะไกลใส่ ส่งผลให้บางส่วนมีอาการวิงเวียน บ้างถึงขั้นแก้วหูอักเสบ ต่อมาแกนนำผู้ชุมนุมถูกฟ้องคดีฐานชุมนุมโดยไม่สงบ การสืบพยานจะมีขึ้นครั้งแรกวันที่ 23 สิงหาคมนี้
poom
คุยกับดร.ภูมิ มูลศิลป์ ถึงการเดินทางในชั้นรัฐสภาของร่างพ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอกฎหมาย เมื่อถูกกระบวนการต่างๆ คอยลิดรอนหลักการที่ประชาชนเสนอ บทเรียนการต่อสู้ในห้องประชุมกรรมาธิการ ทำอย่างไรจะคงข้อเสนอไว้ได้
sign
ร่างพ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอกฎหมายฉบับผ่านกรรมาธิการส.ส. กำหนดให้ใช้แค่สำเนาบัตรประชาชน ให้จำคุก10ปีคนปลอมหลักฐาน ให้ประธานรัฐสภาอนุมัติก่อนเดินหน้าล่าชื่อ คปก.เสนอค้านหลายประเด็นที่เป็นอุปสรรคก่อนเข้าโหวตในสภาใหญ่
shackling
นักโทษถูกจับขังคุกแล้วยังต้องใส่ตรวนที่เท้าอีก สมควรแล้วหรือไม่์? ละเมิดสิทธิหรือไม่? สำรวจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใส่ตรวนผู้ต้องขัง และเปิดคำพิพากษาศาลปกครองที่วางบรรทัดฐานเรื่องการใส่ตรวนในเรือนจำ
Cost of Censorship
สฤณี เปิดผลวิจัยเบื้องต้น “ราคาของการเซ็นเซอร์” อินเทอร์เน็ต เผยกระทบทั้งทางตรง ทางอ้อม ต่อเศรษฐกิจและสังคม เจ้าของเว็บต้องจ่ายอีกหลายล้าน ปิดเนื้อหาหมิ่นกษัติรย์ฯ สูงสุด
trawl
"อวนลาก" กวาดทุกสิ่งทุกอย่างและทำลายท้องทะเลไทยมานานแล้ว แต่กรมประมงกำลังจะเปิดให้เรืออวนลากมาจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย สมาคมรักษ์ทะเลไทยขอให้ทุกคนลงชื่อส่งเสียงคัดค้านการกระทำดังกล่าวของกรมประมง
film banned
กฎหมายไทยกำหนดว่า ภาพยนตร์ทุกเรื่องต้องส่งให้ตรวจก่อนออกฉายสู่สาธารณะ ซึ่งเปิดช่องให้รัฐปิดกั้นสื่อได้ โดยมักอ้าง “ศีลธรรมอันดี”  "ความมั่นคง" คนวงการหนังประสานเสียง ค้านพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551  
krisadika logo
ผลวิจัยTDRI เผย 15 ปีกฎหมายประชาชนเข้าสภา 37 ผ่าน 3 ฉบับ เจาะปัญหากฤษฎีกามีอำนาจแก้หลักการกฎหมาย กรรการล้วนเป็นข้าราชการเก่า อายุมาก ไม่มีจำกัดวาระ, ปกป้อง จันวิทย์เสนอจำกัดอายุ จำกัดอำนาจ บวรศักดิ์โต้ข้อเสนอสุดโต่งเกิน 
Public Discussion on Chiangmai Bill
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น คือ สามชั้นอำนาจในระบบราชการไทย แต่ที่ผ่านมา อำนาจส่วนภูมิภาคคืออุปสรรคใหญ่ต่อการกระจายอำนาจตามระบอบประชาธิปไตย ภาคประชาชนเชียงใหม่เสนอให้ยกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาค ใน “ร่างพ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร”