Articles

Yuhani
นักโทษคดีความมั่นคงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือกันว่าคดีมีโทษสูง น่าจะหลบหนี จึงต้องถูกใส่ตรวน 24 ชั่วโมง แม้ศาลยังไม่ตัดสินก็ตาม คนที่ใส่ตรวนต้องเผชิญสภาพอย่างไร และตรวนช่วยแก้หรือช่วยเพิ่มปัญหาความรุนแรง
beer
มาดูประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดห้ามอื่มแอลกอฮอล์ขณะโดยสารในรถกัน เมาไม่เมาไม่ว่านะ แต่กินบนรถยังไงก็ผิด แถมมีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาทด้วย
Police Letter
สองหนังที่ถูกแบน: ‘Insects In The Backyard’ และ ‘เชคสเปียร์ต้องตาย’ ร้องปอท.ดำเนินคดีกับเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์แอบเอาหนังไปขาย พร้อมยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีโดยเร็ว 
CCAcover
The Impacts of the Computer-related Crimes Act B.E. 2550 (CCA) and State Policies on the Right to Freedom of Expression aims to explore implications of the enforcement of CCA since it came into force in July 2007 until December 2011 vis-à-vis state policies as well as public reaction toward the law and its enforcement in comparison to the situation abroad.
BookCover
คณะวิจัยชี้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 กระทบเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นในสื่อออนไลน์ ใช้ปิดเว็บหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ สูงสุดกว่า 60,000 ยูอาร์แอล ใช้ดำเนินคดีหมิ่นประมาท100 คดี แนะแก้กฎหมายเน้นใช้กับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแท้ อย่าปิดเว็บพร่ำเพรื่อ จำแนกประเภทและกำหนดโทษตัวกลางใหม่ และตั้งศาลชำนัญพิเศษ
gender equality
ความคืบหน้า ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ ฉบับประชาชน ยื่นรายชื่อ 15,636 รายชื่อ เสนอต่อประธารัฐสภาแล้ว เมื่อ 31ตุลาคม 2555           
Administrative Court Logo
30 ต.ค. 55 ศาลปกครองพิพากษายกฟ้อง คดีที่นายจักรชัย โฉมทองดี ฟ้องประธานรัฐสภา กรณีที่สั่งไม่รับพิจารณาร่างพ.ร.บ.การจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ที่ประชาชนเข้าชื่อกันเสนอ ชี้รัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่จัดทำเป็นการเฉพาะแล้ว  
Methadone
เครือข่าย 12D จัดเสวนา 4 ปี เมทาโดนภายใต้หลักประกันสุขภาพ  พบยังมีปัญหาไม่สามารถนำเมทาโดนกลับบ้านได้ มาตรฐานความเข้มข้นไม่เท่ากัน ทุกอย่างขึ้นกับดุลพินิจผู้ให้บริการ ขณะที่ผอ.สถาบันธัญญารักษ์ย้ำ นำกลับบ้านได้แต่ต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
admincourt
ตุลาการผู้แถลงคดีศาลปกครองแถลงความเห็นว่าคำสั่งประธานรัฐสภา ที่ปฏิเสธไม่รับร่างพ.ร.บ.การจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ของภาคประชาชนนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้ว เพราะร่างกฎหมายนี้อยู่ในรัฐธรรมนูญหมวด 9 ว่าด้วยคณะรัฐมนตรี ประชาชนไม่มีสิทธิเสนอ
somyot
ศาลรัฐธรรมนูฐมีมติเอกฉันท์ มาตรา 112 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ระบุเป็นกฎหมายเพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี ตามหลักนิติธรรมที่เป็นศีลธรรมหรือจริยธรรมของกฎหมาย อัตราโทษเหมาะสมได้สัดส่วน และย้ำว่าการกระทำขัดม. 112 ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐได้จริง