งานเรา

sunai
งานถอดบทเรียนสิทธิมนุษยชนตลอด 4 ปี ภายใต้ คสช. ชี้หลักนิติธรรมล่มสลาย เผยตัวเลขผู้ถูกดำเนินคดีกว่า 1,138 คน สุนัย ผาสุก ย้ำ คำสัญญาของ คสช. ไร้ความหมาย เรียกร้องนานาชาติกดดัน และจับตาการเลือกตั้งครั้งหน้าให้เป็นไปโดยโปร่งใส 
14 กรกฎาคม 2561 องค์กรสิทธิมนุษยชนและภาคประชาสังคมรวมตัวกันจัดงานเสวนา "วิสามัญฆาตกรรมและปริศนาความยุติธรรมทางอาญาที่ยังไม่เกิด" เพื่อถอดบทเรียนการวิสามัญฆาตกรรมของ "ชัยภูมิ ป่าแส นักกิจกรรมเยาวชนชาติพันธุ์ลาหู่ และ "อะเบ แซ่หมู่" ชาวชาติพันธุ์ลีซู ที่ตายอย่างปริศนา รวมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการยุติธรรมไทยที่ไม่สามารถคืนความเป็นธรรมให้ญาติได้อย่างแท้จริง
Anon Numpa
ไอลอว์จัดรายการ "คืนวันพุธ ปลดอาวุธคสช." โดยมีแขกรับเชิญเปฺ็นทนายอานนท์ นำภา ทนายที่ต้องต่อสู้คดีทางการเมืองให้ประชาชนที่ถูกจับไปขึ้นศาลทหาร จากการต่อต้านทหาร และผู้ผ่านประสบการณ์ต้องเป็นจำเลยในศาลทหารเอง
Good and Bad things about Primary vote
ระบบไพรมารี่โหวต ถูกกำหนดให้พรรคการเมืองทุกพรรคต้องดำเนินการก่อนจะส่งตัวแทนพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นว่าที่ ส.ส. พรรคการเมืองหลายพรรคทั้งเก่าและใหม่ต่างเห็นว่าระบบไพรมารี่โหวตจะเป็นอุปสรรคในการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นข้างหน้า ซึ่งข้อดีและข้อเสียของระบบไพรมารี่โหวตแบบไทยๆ มีดังนี้
ML Pleum
ไอลอว์จัดรายการ "คืนวันพุธ ปลดอาวุธคสช." โดยมีแขกรับเชิญเปฺ็น หม่อมหลวงณัฏฐกรณ์ เทวกุล หรือ "คุณปลื้ม" ผู้ดำเนินรายการหลายรายการของว๊อยซ์ทีวี มาเล่าประสบการณ์ของสื่อที่แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นการเมืองแล้วถูกสั่งแบนครั้งแล้วครั้งเล่า
Roon Mattana
ไอลอว์จัดรายการ "คืนวันพุธ ปลดอาวุธคสช." โดยมีแขกรับเชิญเปฺ็น "รูน" มัทนา อัจจิมา คือ หนึ่งในผู้ต้องหาคดี MBK39 เพื่อมาพูดคุยถึงที่มาที่ไป ว่าอะไรคือความคิด ความเชื่อและแรงผลักดันที่ทำให้เธอออกไปชุมนุม รวมถึงผลกระทบหลังเป็นผู้ต้องหาทางการเมือง
เมื่อร่างยุทธศาสตร์คสช. หรือที่ถูกเรียกอย่างสวยหรูโดยรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า "ร่างยุทธศาสตร์ชาติ" ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ยังมีประเด็นที่เราต้องติดตามกันต่ออีกหลายประเด็น เช่น การร่างแผนแม่บทของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ การแต่งคณะกรรมการชุดต่างๆ ในตำแหน่งที่เหลือ เป็นต้น 
การจัดเลือกตั้งครั้งหน้าจะใช้งบประมาณกว่า 5,800 ล้านบาท ปัจจัยหนึ่งที่ทำงบเพิ่ม คือ ใช้ผู้ตรวจการเลือกตั้งแทน กกต.จังหวัด ที่ถูกยุบไป ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ทั้งค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เพิ่มเติม โดยหวังว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งซึ่งเป็นคนนอกพื้นที่จะช่วยปราบปรามการทุจริตเลือกตั้งได้      
ท่ามกลางการลงพื้นที่ (หาเสียง) ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่พรรคการเมืองทั้งใหม่และเก่ายังไม่สามารถขยับตัวได้ เนื่องจากติดเงื่อนไขห้ามดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามประกาศคสช. ที่ 57/2557 และ คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 3/2558 ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษ ไม่ว่าจะเป็นโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในวงเสวนา ตัวแทนจาก กรธ. และ สนช. มีความเชื่อมั่นในการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญใหม่ เพราะมีการเพิ่มอำนาจ และการกำหนดที่มาและคุณสมบัติให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ส่วนนักวิชาการชี้ว่า ประเด็นการเลือกเซ็ตซีโร่บางองค์กรจะทำให้ถูกครหา และการเขียนคุณสมบัติว่าต้องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อาจจะทำให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง