Articles

web blocked
คณะราษฎรยกเลิก112 (ครย.112) ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสอบถามถึงสาเหตุการปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ no112.org ซึ่งเป็นช่องทางรวบรวมรายชื่อประชาชนที่ประสงค์จะเสนอร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112
Military Forces
หลังการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ นานเกินสองปี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ออกข้อกำหมายตามอำนาจของพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 47 มาบังคับใช้  โดยอ้างเหตุผลว่าการระบาดของโรคโควิด19 ในหลายประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
8years
24 สิงหาคม 2565 จะเป็นวันที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้ทำการรัฐประหารจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาครบ 8 ปี (นับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557) ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งนายกฯ จะดำรงตำแหน่งเกิน 8 ปี ไม่ได้ แต่ทว่า การเริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งของ พล.อ.ประยุทธ์ ยังเป็นข้อถกเถียงอยู่ว่าจะเริ่มนับเมื่อไร
27 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมโฉมฉาย ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เครือข่ายนักกฎหมายเพื่อความยุติธรรมและสันติภาพ จัดวงเสวนาวิชาการเรื่อง “ศาลและความยุติธรรม ?” 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ที่ Cartel Art Space กานต์ ทัศนภักดิ์ ศิลปินอิสระจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปี 2563 และจัดวงเสวนาว่าด้วยเรื่อง กฏหมายทั้งมาตรา 112 มาตรา 116 และอื่นๆ ที่นำมาใช้ควบคุมการชุมนุม/การเคลื่อนไหวทางการเมือง
Parliament cannot work
นับตั้งแต่เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาตั้งแต่ปี 2562 มีเหตุการณ์สภาล่มเกิดขึ้นรวมกัน อย่างน้อย 18 ครั้ง โดยจากสถิติการเข้าประชุมสภาสะท้อนว่า ฝ่ายรัฐบาลซึ่งไปด้วยไปด้วยพรรครัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งไม่สามารถรักษาองค์ประชุมได้ อีกทั้ง ในช่วงหลังฝ่ายรัฐบาลพยายามใช้เหตุการณ์สภาล่มเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตนเอง
ืno-confidence vote results analyst
23 ก.ค. 2565 ผลการลงมติเป็นไปตามคาดคือรมต.ทั้ง 11 คน รอดจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ อย่างไรก็ดี ผลของการอภิปรายยังทำให้เห็นความขัดแย้งไม่เป็นเอกภาพของพรรคร่วมรัฐบาล รวมทั้งความแตกแยกภายในของแต่ละพรรค
ืno-confidence debate
19-22 กรกฎาคม 2565 สภาผู้แทนราษฎรมี #อภิปรายไม่ไว้วางใจ รมต. 11 คน และลงมติวันที่ 23 พรรคฝ่ายค้านแบ่งการอภิปรายสองวันแรกเป็นการอภิปรายพรรคร่วมรัฐบาลที่ถูกมองว่า "นั่งร้าน" ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ และสองวันสุดท้าย เป็นการล็อกเป้าไปที่กลุ่ม 3 ป. โดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์
Phicharn Chaowapatanawong
พิจารณ์ยืนยันว่าเหยื่อเพกาซัส 35 คนในไทยไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย พวกเขามีเพียงแค่ปากและปากกามีเพียงแค่ความหวังดี มีความคิดความอ่านที่อยากเห็นประเทศไทยไปได้ไกลกว่านี้และกระบวนการสอดแนมในครั้งนี้คือการจัดการกับผู้ที่เป็นภัยความมั่นคงของพล.อ.ประยุทธ์ 
If MP no Confident Prayut
การลงมติ “ไม่ไว้วางใจ” นายกฯ นั้นมีความพิเศษกว่ากรณีของรมต. ถ้านายกฯ ถูก “ไม่ไว้วางใจ” จะส่งผลให้ ครม.พ้นจากตำแหน่งด้วยทุกคน หลังจากนั้นให้รัฐสภาเลือกนายกฯ ได้ทั้งจากคนในบัญชีแคนดิเดตนายกฯ และจากนายกฯ คนนอก