Articles

Charnvit
อดีตอธิการบดีมธ.ชี้ ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทย 81 ปีมีกม.นิรโทษกรรม 22 ฉบับ เฉลี่ยสามปีครึ่งมีกม.นิรโทษกรรม 1 ฉบับ ซึ่งพบว่า 72.7 % นิรโทษกรรมให้ชนชั้นนำ
Amnesty Bill
เปิดสมัยประชุมสภาเดือนสิงหาคมนี้ มีร่างพ.ร.บ.ปรองดองจ่อคิวอยู่แล้ว 5 ร่าง และมีร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมอยู่อีก 4 ร่างรวมที่ประชาชนเสนอด้วย มาลองดูกันว่า ตามร่างฉบับไหนใครจะได้รับนิรโทษกรรมบ้าง ทักษิณ? เสื้อแดง? เผาเซ็นทรัลเวิล์ด? ปิดสนามบิน? ทหาร? อภิสิทธิ์? รัฐประหาร?
Somyot
เครือข่ายญาติและผู้ประสบภัยจากมาตรา 112 แถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินคดีต่อ สมยศ พฤกษาเกษมสุข อดีตบก. Voice of Taksin จำเลยคดี 112 และจัดเสวนาหาคำตอบว่า เหตุใดจำเลยคดี112 มักไม่ได้รับการประกันตัว อะไรคือมาตรฐานการให้ประกันตัวของไทย และการนักโทษ112 ในเรือนจำมีชะตากรรมอย่างไร
กสทช.ตั้งท่าแบนรายการคุยข่าว แบนทีวีสีเสื้อ แบนวิทยุชุมชน ห้ามช่องทำรายการชิงโชคSMS สั่งสถานีคุมผู้ผลิตเนื้อหาให้เป็นกลาง ปลอดการเมือง ห้ามผู้ประกาศข่าวแสดงความเห็นทางการเมือง แต่คำถามคือ กสทช.ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะควบคุมเนื้อหาก่อนการเผยแพร่
จากที่มีข้อเสนอใน"คิด"ว่าควรทำให้การค้าบริการทางเพศเป็นอาชีพถูกกฎหมาย เพื่อให้รัฐควบคุมได้และคืนศักดิศรีความเป็นมนุษย์ให้กับคนขายบริการ จนไปสู่วิวาทะระหว่างฝ่ายที่เห็นด้วยกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย ไอลอว์จึงย้อนกลับไปศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีทั้งฉบับปัจจุบันและในอดีต เพื่อประโยชน์ในการชบคิดร่วมกันต่อไป
ProhibitedContent
"ขัดต่อความมั่นคงของรัฐ" "ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี" "ลามกอนาจาร" เนื้อหาเหล่านี้ห้ามออกอากาศทางโทรทัศน์และวิทยุ แต่คำกว้างๆเหล่านี้จะนิยามอย่างไร กสทช.กำลังจะออกประกาศมาแจกแจงรายละเอียด แต่ประกาศนั้นหน้าตาอย่างไร จะช่วยให้ชัดเจนขึ้นหรือทำให้ถ้อยคำกว้างขวางไปกว่าเดิม
concession seminar
หลังพ.ร.บ.การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 (พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 แต่มีคำถามว่ากฎหมายนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะจริงหรือไม่  
Torture
การซ้อมทรมานเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศไทย แม้ว่าในปี2550 รัฐไทยจะเข้าเป็นภาคีกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี แต่ระบบกฎหมายไทยกลับไม่มีนิยามหรือกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับความผิดฐานทรมาน ทำให้การซ้อมทรมานยังเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยไม่มีทีท่าว่าจะเบาบางลงไป 
JuntaJira
ผศ.ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา นิติศาสตร์ มธ.ชี้ เสรีภาพในการชุมนุมโดยสภาพสร้างความเดือดร้อนหรือรบกวนเสรีภาพของคนอื่นอยู่แล้ว แต่แม้จะใช้เครื่องขยายเสียง หรือทำให้คนที่อยู่อาศัยใกล้ๆ เดือดร้อนก็ยังเป็นการชุมนุมโดยสงบ มีดหรือปืนถ้ามีไม่มากก็อาจถือว่าปราศจากอาวุธ
seminar
เสวนา “ก้าวต่อไปเสรีภาพในการชุมนุม มองผ่านคำพิพากษา” สมชาย ปรีชาฯชี้ ศาลไม่คงเส่นคงวา สังคมต้องช่วยกันให้ความหมายเสรีภาพ กิตติศักดิ์ชี้ มหาลัยบกพร่องที่ไม่สอนเรื่องรัฐธรรมนูญ ทนายชี้ศาลไม่รับฟังเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ