Articles

reform
สังคมไทยส่วนหนึ่งเริ่มตื่นตัวกับกระเเสปฎิรูปที่กำลังจะเกิดขึ้นว่าจะนำประเทศไปสู่ทิศทางใด ด้วยเหตุนี้วันที่ 14 ตุลาคม 2557 จึงมีหลายภาคส่วนเข้าร่วมเเสดงความคิดเห็นในเวทีสัมมนาสาธารณะ ชื่อ “ปฎิรูปประเทศประเทศไทยปฎิรูปอะไรเเละอย่างไร?” ณ มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
Freedom of Assembly 6 countries
การชุมนุมสาธารณะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญของรัฐประชาธิปไตยส่วนใหญ่คุ้มครอง แต่ทางปฏิบัติ รัฐมักจำกัดการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยวิธีการต่างๆ ทั้งโดยข้อกฎหมาย หรือใช้กำลัง ในช่วงเวลาที่เสรีภาพในการชุมนุมในประเทศไทยถูกปิดกั้นเช่นนี้ การเรียนรู้ประสบการณ์จากประเทศร่วมทวีปก็เป็นสิ่งที่จำเป็น
public opinion
การแสดงออกในพื้นที่สาธารณะหลายครั้งถูกจำกัดและจับตามองอย่างใกล้ชิดจากรัฐบาลทหาร จากการรวบรวบข้อมูลจนถึงวันที่ 12ต.ค.57 มีกิจกรรมการแสดงออก(ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง)อย่างน้อย 21 ครั้ง ที่ถูกปิดกั้นแทรกแซงจากเจ้าหน้าที่รัฐ จากจำนวนข้างต้น สามารถแบ่งกิจกรรมการแสดงออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 การแสดงออกในพื้นที่สาธารณะ และรูปแบบที่ 2 การจัดกิจกรรมความรู้ทางวิชาการ   
Durex
จากโฆษณา Durex ที่บอกว่า “28% ของผู้หญิงที่ขัดขืน แต่สุดท้ายก็ยอม” ทำให้คนหลายกลุ่มไม่พอใจ นักนิเทศน์ศาสตร์ชี้ งานโฆษณามีผลต่อสังคมสูง เพราะเป็นเป้าหมายหลักของการโฆษณา นักวิชาการแจงสังคมไทยมีมายาคติที่ผิดเกี่ยวกับการข่มขืน NGOเสนอแก้กฎหมายข่มขืนให้ยอมความไม่ได้
ประชาธิปไตยแบบ ไทยๆ ไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบตะวันตก แต่ความจริงแล้วมันสอดคล้องกับความหมายของประชาธิปไตยหรือไม่ เราจะวัดได้อย่างไร จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนพิจารณาตัวชี้วัดและลองให้คะแนนความเป็นประชาธิปไตยในไทยด้วยตนเอง
shcool
การศึกษาอย่างเป็นแบบแผนตะวันตกเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 ความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในแต่ละยุคสมัย แล้วเกิดอะไรขึ้นในการศึกษาไทยบ้าง?
“ห้องเวรชี้” เป็นชื่อเรียกห้องพิจารณาคดีในศาล ที่ใช้สำหรับการพิจารณาคดีที่ถูกส่งมาขึ้นศาลเป็นวันแรก คดีที่จำเลยรับสารภาพและไม่มีรายละเอียดมากนัก ชะตากรรมของผู้ต้องหาจำนวนมากถูกจะตัดสินอย่างรวดเร็วที่ห้องเวรชี้นี้เอง โดยเจ้าหน้าที่ศาลและผู้พิพากษาจะทำงานกันอย่างเป็นระบบคล้ายสายพานโรงงานอุตสาหกรรม
การประชุม “สุขภาพผู้ต้องขังหญิง: ให้เท่าที่จำเป็นหรือสิทธิที่พึงได้รับ?” นักวิชาการเผย เรือนจำแออัด เสี่ยงต่อการติดโรค อำนาจผู้คุมทำให้เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ ด้านหน่วยงานรัฐประสานเสียงตรงกัน ผู้ต้องขังยังไม่แน่ว่าจะได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือไม่ ขึ้ันอยู่กับการตีความ
lomyong
ประเด็นความตกต่ำของการศึกษาไทยเป็นที่ถกเถียงซ้ำแล้วซ้ำเล่า iLaw สนทนากับ ลำยอง เตียสกุล และ จิรพันธ์ สำเริงเรือง สองสาวใจดีจากเครือข่ายการศึกษาเพื่อเด็ก  งานนี้ทั้งสองจะสะท้อนมุมมองของภาคประชาชนต่อปัญหาการศึกษาและทางเลือกทางการศึกษาของประเทศไทย 
reform
อีกไม่นานเราจะเห็นหน้าตาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ซึ่งนับว่าเป็นสถาบันทางการเมืองรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในการเมืองไทย ซึ่งจะมีผลต่ออนาคตของประเทศโดยเฉพาะการมีส่วนเสนอเนื้อหาและเห็นชอบในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะทำความเข้าใจว่า สปช. คืออะไร มีหน้าที่ และที่มาที่ไปอย่างไรบ้าง