Articles

ADD
หลังการชุมนุมต่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมสุดซอย จนนำมาซึ่งการขับไล่รัฐบาลของกลุ่มที่เรียกว่า กปปส. โดยมีข้อเสนอการแก้วิกฤตการเมืองไทยในหลายด้านทั้งในเชิงเทคนิคกฎหมายและการเมือง อย่างไรก็ตามข้อเสนอของ กปปส. ได้เป็นถกเถียงอย่างกว้างในสังคม จึงนำมาซึ่งการรวมกลุ่มของสมัชชาประชาธิปไตยเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้วิกฤตรอบนี้   
tee
หลังสิ้นคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ลงโทษผู้ชุมนุมที่ประท้วงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ฐานปิดกั้นทางหลวงและใช้เครื่องเสียง ตี๋ ตรัยรัตนแสงมณี หนึ่งในจำเลยเห็นว่า แม้รัฐธรรมนูญจะรับรองสิทธิการชุมนุม แต่ก็ไม่ได้มีบทบัญญัติที่ชัดเจน อีกทั้งคำพิพากษาของศาลฎีกาก็ชี้ว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่เคยตีความหรือบัญญัติเรื่องการชุมนุมเอาไว้ สิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นไปอย่างจำกัด
หากร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ผ่านและมีผลบังคับใช้ อาจกระทบต่อการสร้างงานวัฒนธรรมใหม่ๆ และอาจเป็นทางตันของงานวัฒนธรรมร่วมสมัย 
NBTC
NBTC Policy Watch เปิดรายงานการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานกำกับดูแล พบ กสทช.ใช้เงินงบประมาณไม่ตอบวัตถุประสงค์ บริจาคเพื่อการกุศลสูงสุด รองลงมาเดินทางไปต่างประเทศ นักวิชาการชี้ กสทช.ควรใช้เงินไปเพื่อพัฒโทรคมนาคมและกระจายเสียงให้มีประสิทธิภาพ 
ใครๆ ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ต้องออกมาคัดค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม หลายคนตัดสินใจออกมาชุมนุมกับกลุ่มต่างๆ มีไม่น้อยที่แสดงออกผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยเปลี่ยนภาพในเฟซบุคขึ้นข้อความ “คัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม” บรรยากาศการเมืองในจังหวะนี้ เรียกได้ว่า แม้แต่คนที่คิดต่างกันเรื่องการเมืองตลอดมา ต่างก็หันมาพูดเรื่องเดียวกัน อย่างไรก็ดี ภายใต้การคัดค้านเหมือนกัน แต่เหตุผลของแต่ละฝ่ายก็แตกต่างกันอยู่มาก ลองสำรวจตัวคุณเองว่า คุณเชื่อแบบไหน และสอดคล้องกับกลุ่มใด
Homeless
ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรม "มหกรรมวันผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ" เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักรู้ว่าผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะก็มีศักดิศรีความเป็นคนเท่าเทียมกับคนอื่นๆ พร้อมทั้งเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุงนโยบายและการดูแลผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะให้ดียิ่งขึ้น 
culture
กฤษฎีกาชี้ อนุสัญญาของยูเนสโกไม่มีปัญหา ขอกระทรวงวัฒนธรรมอย่าบิดเบือน  นักวิชาการห่วง ร่างกฎหมายนี้จะปิดกั้นความคิดของศิลปิน กระทรวงวัฒนธรรมย้ำ ร่างนี้หากส่วนใหญ่ไม่พอใจยังแก้ไขได้อีก
monk
ปัญหาความเสื่อมโทรมของวงการพุทธศาสนาไทยที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคม ทั้งนี้ข้อสรุปส่วนใหญ่ของปัญหามักโยน ‘ความผิด’ หรือ ‘บาป’ ให้กับพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป แม้ข้อสรุปดังกล่าวจะไม่ผิดแต่ก็ได้ละเลยต้นเหตุ คือ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 อันเป็นส่วนสำคัญของความเสื่อมที่เกิดขึ้นในพุทธศาสนาไทยขณะนี้
การประชุมของรัฐสภาได้ลงมติเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม โดยเสียงข้างมากแก้ไขเนื้อหาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ม.190
หลังร่างประกาศ กสทช.ออกมา ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงเนื้อหาที่กำหนดการห้ามออกอากาศตามมาตรา 37 ของพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรทัศน์ฯ ว่าเป็นการลิดรอนเสรีภาพสื่อ ทั้งที่มาของร่างนี้ก็เป็นที่เคลือบแคลงว่า กสทช.มีอำนาจในการออกหรือไม่ กสทช.จึงจัดงานเสวนา "เสรีภาพสื่อ VS การใช้กฎหมายกำกับดูแล" เพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศฉบับนี้