งานเรา

เลือกตั้งปี 2562 มี กกต. เป็นเจ้าภาพหลัก นอกจากนี้ในระดับพื้นที่มี “กกต. ประจำเขตเลือกตั้ง” และหน่วยที่เล็กที่สุดคือ “กกต. ประจำหน่วยเลือกตั้ง” จะเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนการเลือกตั้งทั่วประเทศ ซึ่ง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. กำหนดที่มาและบทบาทของ กกต. ประจำหน่วยฯ ดังนี้
การแบ่งเขตเลือกตั้งก่อนมีคำสั่งหัวหน้า คสช. กกต.แต่ละจังหวัดได้ทำการรับฟังความคิดเห็นและประกาศออกมาเป็นสามรูปแบบ แต่ผลการประกาศเขตเลือกตั้งอย่างเป็นทางการพบว่ามีจำนวน 11 จังหวัดที่มีรูปแบบเขตเลือกตั้งไม่ตรงตามรูปแบบที่ กกต.จังหวัด เคยเสนอไว้ 
Computer law
ในปี 2561 จำนวนคดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จากการแชร์ข้อความบนโลกออนไลน์ โดยเฉพาะข้อความที่แสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีการนำ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาใช้ข่มขู่การแชร์ข้อมูลบนโลกออนไลน์  
Appointment Senate by NCPO
กกต. เปิดเผยงบประมาณการคัดเลือก ส.ว. ประเภทกลุ่มอาชีพจำนวน 50 คน ไว้ประมาณ 1,303 ล้านบาท เหตุที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาล เพราะการออกแบบกติกาอย่างซับซ้อน ให้ดูเหมือน ส.ว.ชุดนี้มาจากตัวแทนกลุ่มประชาชนที่หลากหลาย เพื่อสร้างความชอบธรรมก่อนถึงขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้ คสช. เลือก
ตาม พ.ร.ป.การได้มาซึ่ง ส.ว. มาตรา 90 (1) (ก) กำหนดให้ กกต. จัดให้มีการคัดเลือก ส.ว.กลุ่มอาชีพจำนวน 200 คน ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งแรก ไม่น้อยกว่า 15 วัน จากนั้นให้ คสช. พิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 50 คน ทั้งนี้ กกต. ได้ตรา พ.ร.ฎ.ให้เลือก ส.ว. ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และคาดว่ารายชื่อ ส.ว.กลุ่มอาชีพ จะถึงมือ คสช. ในวันที่ 16 มกรคาม 2562
44 200
เวลาสี่ปีครึ่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้อำนาจพิเศษจาก "มาตรา 44" ไปอย่างน้อย 200 ครั้ง รวมแล้วครอบคลุมสารพัดประเด็นปัญหาตามความชอบใจของคนที่ออกคำสั่ง ไม่มีส่วนร่วม จะออกเมื่อไรไม่มีใครรู้ล่วงหน้า และบางครั้งก็ออกมาแก้คำสั่งก่อนหน้าของตัวเอง
รัฐธรรมนูญปี 2560 กำหนดให้การเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นในปี 2562 และเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามที่คสช. มุ่งหวังไว้ คสช. จึงขอเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวฯ ปี 2557 ไปแก้กติกาเพื่อช่วยพรรคการเมืองบางพรรคหรือสร้างเงื่อนไขให้บางพรรค และล่าสุดคือ แก้การแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ตามความเห็น คสช. และรัฐบาล
16 พฤศจิกายน 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวฯ พ.ศ. 2557 ออกคำสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีอำนาจในการแก้ไขการแบ่งเขตเลือกตั้งในกรณีที่ คสช. หรือรัฐบาล ได้รับข้อร้องเรียนมา ทั้งนี้ ยังให้อำนาจ กกต. อย่างอิสระในการแก้ไขโดยไม่ติดข้อจำกัดใดๆ จากระเบียบหรือกฎหมาย
นักเคลื่อนไหวปกป้องสิทธิในด้านต่างๆมาสะท้อนประสบการณ์ในการชุมนุมภายใต้พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ 2558 (พ.ร.บ.ชุมนุมฯ) โดยมองว่า ข้อบังคับตามพ.ร.บ.ชุมนุมฯ สร้างความยุ่งยากและอุปสรรคในการชุมนุม ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่มีความเข้าใจตัวบทเพียงพอ และมีแนวโน้มจะตีความอย่างกว้างขวาง สร้างความกังวลใจต่อผู้ใช้สิทธิว่า จะสามารถใช้เสรีภาพอย่างไรได้บ้าง  
Five Mechanism for Eliminate Politicians
การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี 2562 กำลังเดินหน้าไปตามกติกาที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) วางเอาไว้หมดแล้ว แต่ก็ยังพอเป็นความหวังว่า ประชาชนยังพอมีโอกาสเลือกตัวแทนเข้าไปเป็นสมาชิกของรัฐสภาอยู่บ้าง แต่สำหรับนักการเมืองที่ชนะสนามเลือกตั้งได้คะแนนเสียงสนับสนุนจากประชาชนก็ยังวางใจไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญ 2560 หรือรัฐธรรมนูญฉบับ “มีชัย ฤชุพันธุ์” ยังวางกลไกไว้อีกหลายประการ ที่จะเป็นอาวุธทางกฎหมายเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พ้นจากตำแหน่งได้