Articles

Decode Voting Result
7 กันยายน 2565 ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีนัดลงมติเห็นชอบร่างแก้รัฐธรรมนูญจำนวน 4 ฉบับ โดยผลของการลงมติครั้งดังกล่าว พบว่า “ร่างรัฐธรรมนูญทุกฉบับถูกปัดตก” แม้บางฉบับจะได้รับเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา แต่เนื่องจากไม่ผ่านเสียงเห็นชอบจาก ส.ว. ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด 
3 reasons why the Senators did not vote according to MP majority
ข้ออ้างยอดฮิตของเหล่า ส.ว. ในการไม่ปิดสวิตช์ตัวเองคือ ส.ว. นั้นโหวตนายกฯ ตามเสียงข้างมากของ ส.ส. ทำให้เสียงของ ส.ว. นั้นไม่มีความหมาย แต่ข้ออ้างเช่นนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานของความเป็นจริง หาก ส.ว. บริสุทธิ์ใจและเชื่อว่าเสียงของตนเองไม่ได้เป็นตัวแปรจริง ก็ควรตัดอำนาจตัวเองให้ไม่โดนสังคมครหา
police reform
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม-ตำรวจ ลากยาวเกือบ 8 ปี ตั้งคณะกรรมการมาสานต่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมรวมถึงการปฏิรูปตำรวจรวม 6 ชุด หลายคนที่นั่งตำแหน่งกรรมการต่างๆ เป็นคนหน้าคุ้น เกี่ยวพันกับกลไกของคสช.ทั้งสิ้น
6-7 ก.ย.65 รัฐสภามีวาระพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่เสนอตัดอำนาจส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี หากรัฐสภาเห็นชอบอาจส่งผลให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีเฉพาะ ส.ส.เป็นผู้ให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีเท่านั้น 
NCPO Reform
ไอลอว์รวบรวมงานเขียนที่เกี่ยวกับการปฏิรูปในยุคต่างๆ ของ คสช. เพื่อให้ได้ศึกษาที่มาที่ไปและการปฏิรูปประเทศที่เป็นมรดกจากการรัฐประหาร
Article 272 Repeal
ที่ผ่านมา ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอให้ปิดสวิตช์ ส.ว. ห้าฉบับไม่ได้รับเสียงเห็นชอบจาก ส.ว. ถึงอย่างน้อยหนึ่งในสามหรือ 84 เสียงเลยแม้แต่ครั้งเดียว ข้อเสนอล่าสุดของกลุ่ม No 272 มีความแตกต่างจากข้อเสนอที่ผ่านมาเพราะมีการเสนอในลักษณะ “ประเด็นเดียว” คือมุ่งตรงไปที่อำนาจเลือกนายกของ ส.ว. เท่านั้นและไม่แตะประเด็นอื่นเลย
National Reform Plan's Progress
รัฐธรรมนูญ 2560 ระบุให้แผนการปฏิรูปประเทศต้องเห็นผลในระยะเวลา 5 ปีหรือภายในสิ้นปี 2565 แต่ก็ดูเหมือนยังไม่เห็นผล รายงานความคืบหน้าแสดงให้เห็นว่ามีตัวชี้วัดหลายอย่างที่กำลังมีความเสี่ยงจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ทัน อีกทั้งหลายตัวชี้วัดยังถูกเขียนมาในลักษณะที่ไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริง และยังมีการตั้งเกณฑ์ไว้ต่ำทำให้การบรรลุตัวชี้วัดนั้นสามารถทำได้อย่างง่ายดาย
Solution 8 years
การที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้ พล.อ.ประวิตร ทำหน้าที่รักษาการณ์นายกฯ จึงยังไม่ใช่การเดินหน้าไปในทิศทางประชาธิปไตย เพราะที่ผ่านมา หนึ่งในข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมตั้งแต่ ปี 2563 คือ ให้ พล.อ.ประยุทธ์ และองคาพยพ ลาออกหรือพ้นจากอำนาจ จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจน เพราะในเวลาข้างหน้าศาลรัฐธรรมนูญยังอาจสั่งให้พล.อ.ประยุทธ์ กลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อได้ 
Revisiting National Reform Plan
กระบวนการจัดทำแผนตามกฎหมายที่ออกโดยสนช. ออกแบบให้แผนการปฏิรูปการประเทศซึ่งเป็นแผนย่อยจัดทำแล้วเสร็จก่อนยุทธศาสตร์ชาติ ทำให้ต้องมีการกลับมาทบทวนแก้ไขอีกครั้ง ซึ่งก็ต้องพบกับความล่าช้าเข้าไปอีกเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ขยายเวลาปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศออกไปและมีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศชุดใหม่เข้ามาจัดทำแทน เมื่อพิจารณาถึงเส้นตาย 5 ปีที่การปฏิรูปประเทศจะต้องเห็นผลแล้ว รัฐบาลต้องเสียเวลากับการร่างและแก้ไขแผนไปมากกว่าครึ่งหนึ่ง
สิ่งสำคัญที่ต้องพูดถึงเกี่ยวกับการดำรงอยู่ในอำนาจอย่างยาวนานของ พล.อ.ประยุทธ์ ก็คือ การออกแบบกลไกทางอำนาจผ่านรัฐธรรมนูญชั่วคราวฯ ปี 2557 มาจนถึงรัฐธรรมนูญ ปี 2560 จนทำให้คสช. ที่ทำการรัฐประหารยึดอำนาจสามารถดำรงอยู่ได้ อีกทั้ง ยังเข้าไปยึดกุมอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการได้อย่างค่อนข้างเบ็ดเสร็จ ผ่านสายธารอำนาจที่เรียกกันว่า “แม่น้ำห้าสาย”