งานเรา

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผู้คน เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง อินเทอร์เน็ตทำให้เราเชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดน “ข้อมูล” กลายเป็นสิ่งมีค่าและถูกนำไปใช้ประโยชน์ทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ แต่ข้อมูลนั้นมีเจ้าของ และบางครั้งถูกฉวยใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิดการพูดถึงแนวคิดเรื่อง “ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล”        
newgen
คนรุ่นใหม่ที่เกิดระหว่างปี 2543-2536 มีถึง 7,170,270 คน แม้ว่าจะไม่เคยเลือกตั้งและยังไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน แต่ก็ยังมีสิทธิในการ "เข้าชื่อเสนอกฎหมาย" เพื่อจะสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองและกำหนดอนาคตของตัวเองได้      
พ.ร.บ.คอมพ์
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 แก้ไขใหม่เพื่อป้องกันการนำ พ.ร.บ.คอมฯ มาใช้ฟ้องหมิ่นประมาทกับประชาชน แต่ยังถูกนำมาใช้ดำเนินคดีกับประชาชนเหมือนเดิม โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล  
สี่ปีที่ผ่านมา คสช. ใช้อำนาจมาตรา 44 ออกคำสั่งรวมเก้าฉบับ สั่งการต่างๆ แทนองค์กรอิสระอย่าง กสทช. ทำให้ภารกิจปฏิรูปสื่อของ กสทช. เดินหน้าไปอย่างกระท่อนกระแท่น และการจัดสรรคลื่นความถี่ วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ ใหม่ทั้งหมดเพื่อในทางที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะ จึงไม่สำเร็จเสียที 
Reform Assembly
สภาปฏิรูปทั้งสองแห่ง ใช้งบประมาณไปกว่าพันเจ็ดร้อยล้านบาท ผลิตข้อเสนอมากว่าพันข้อ โดยเป็นการเสนอร่างพ.ร.บ. อย่างน้อย 105 ฉบับ แต่ตลอดสี่ปีในการออกกฎหมายอย่างรวดเร็วของ สนช. ก็หยิบข้อเสนอเหล่านี้มาผ่านเป็นกฎหมายไปแล้วเพียง 6 ฉบับเท่านั้น
คุยกับ “ไพฑูรย์ สร้อยสด” ผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งคสช.
ปัญหาเรื่องป่าไม้ เกี่ยวกับการรุกล้ำที่ดินในประเทศไทยมีความยืดเยื้อมายาวนาน ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากนโยบายของรัฐในแต่ละช่วง ในยุคที่ประเทศอยู่ภายใต้การปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) นโยบาย "ทวงคืนผืนป่า” ส่งผลให้ชาวบ้านที่อาศัยในเขตป่าได้รับความเดือดร้อนและต้องอพยพออกจากพื้นที่ที่เคยอยู่อาศัยมาก่อนหน้านี้ 
All for me
การพยายามสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษของ คสช. โดยอาศัยอำนาพิเศษจากมาตรา 44 นำมาซึ่งความกังวลว่า จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพราะ คสช. ดูเหมือนจะเอาให้ได้ สั่งข้ามหัวทั้งผังเมือง ทั้ง EIA ไม่ต้องสร้างการมีส่วนร่วมใดๆ ทั้งสิ้น
เครือข่าย People Go Network เดินจากหน้าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นร้องว่าคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่3/2558 ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ ส่วนคดี We walk ที่มีตัวแทนเครือข่าย People Go Network 8 คน ถูกตั้งข้องกล่าวหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 อัยการจังหวัดธัญบุรี มีคำสั่งไม่ฟ้องแล้ว
พรรคหนุน ลุงตู่
หลังการเลือกตั้งใกล้เช้ามา สิ่งที่ทุกคนเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดคือ ใครจะเป็นผู้ท้าขิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ มีพรรคการเมืองอย่างน้อย 9 พรรค ที่เปิดตัวแสดงจุดยืนเป็นกองหนุนให้กับ พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป โดยที่มาของผู้ร่วมก่อตั้งพรรคการเมืองกลุ่มนี้ล้วนประกอบไปด้วยบรรดาอดีตนักการเมือง กลุ่มกปปส. และกลุ่มข้าราชการ เป็นหลัก
Human Right Roadmap
กสม. จัดงานเสวนาเรื่อง “โรดแมป : สิทธิมนุษยชนบนเส้นทางประชาธิปไตย” วิทยากรประกอบไปด้วยนักวิชาการด้านกฎหมาย นักการเมือง และประธาน กสม. โดยแต่ละคนกล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยของประเทศไทยปัจจุบันในมุมต่างๆ และเห็นคล้ายกันว่ายังคงมีปัญหาอยู่มาก