Articles

ตลอดสองปีของการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพื่อรับมือโรคระบาด เป็นทางเลือกที่ถูกต้องจริงหรือไม่ มาร่วมหาคำตอบไปกับ นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง และอดีตคณบดีวิทยาลัยการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
Special power granted to the executive branch
อำนาจพิเศษเป็นสิ่งที่หลายประเทศเลือกใช้เมื่อต้องเจอกับโรคระบาดเพื่อให้ฝ่ายบริหารมีอำนาจมากขึ้นในการออกมาตรการ แต่เมื่อเทียบไทยกับต่างประเทศ ต่างประเทศยังคงเปิดช่องทางให้รัฐสภาและตุลาการทางปกครองเข้ามาถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายบริหารได้ ซึ่งจะช่วยรับรองว่า อำนาจพิเศษที่ออกมาเพื่อควบคุมสถานการณ์โควิดจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด
curfew
ภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ประกาศใช้เคอร์ฟิวสองรอบ จังหวัดที่อยู่ใต้เคอร์ฟิวนานที่สุด ไมสามารถออกจากบ้านตอนกลางคืนได้นานถึง 234 วัน เมื่อตัดสินใจจะผ่อนคลายก็ค่อยๆ ปรับเวลา และเปิดทีละนิดๆ 
Cases against emergency decree
ในช่วงระยะเวลาประมาณสองปีนับตั้งแต่มีการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ประชาชนยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ยกเลิกบรรดาข้อกำหนดที่ออกตามอำนาจพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯไปแล้วรวมอย่างน้อย 5 คดี ได้แก่ ฟ้องศาลแพ่งให้เพิกถอนข้อกำหนดเรื่องห้ามชุมนุม 3 คดี เรื่องตัดอินเทอร์เน็ต1 คดี และยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มีเนื้อหาขัดต่อรัฐธรรมนูญ 1 คดี 
Art in Protest
กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ "อยากจะม็อบ ขาดพร็อพได้ไง" ภายในงานนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์สามัญชน (Museum of Popular History) โดยผู้ร่วมสนทนาประกอบไปด้วย Phar iLaw แอดมินเพจ PrachathipaType และเอเลียร์ ฟอฟิ จากกลุ่มศิลปะปลดแอก ดำเนินรายการโดย อานนท์ ชวาลาวัณย์ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สามัญชน
Army Annoucement
นอกจากข้อกำหนดห้ามชุมนุมที่อ้างควบคุมโรคโควิด 12 ฉบับแล้ว พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ยังให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด แก้ปัญหาด้านความมั่นคงโดยออกคำสั่งควบคุมการชุมนุมมาอีกรวม 15 ฉบับ ซึ่งเนื้อหาทับซ้อนกัน แก้ไขและยกเลิกฉบับก่อนหน้าจนสร้างความสับสน และเพิ่มเครื่องมือให้ตำรวจสั่งห้ามการชุมนุมได้หลากหลายขึ้น
คุยกับ 'ไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ' ถึง ความลักลั่นของการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค แต่ไม่ยอมผ่อนปรนกฎหมายที่ให้อำนาจรัฐจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างกว้างขว้าง อย่าง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และทบทวนถึงทางเลือกใหม่ที่อาจจะเหมาะสมต่อการควบคุมโรค โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางสาธารณสุขและสิทธิเสรีภาพของประชาชนไปพร้อมกัน
Emergency regulation
การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทั่วประเทศที่กินระยะเวลายาวนานตามมาด้วยข้อกำหนดห้ามการชุมนุมมากมายที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์โควิด และมีเนื้อหาทับซ้อนกันจนการเอามาใช้ยังสับสน
Universal principle regarding assembly
ในช่วงเวลาเดียวกับที่โควิดกำลังระบาดไปทั่วโลก และหลายประเทศก็ออกกฎหมายจำกัดเสรีภาพของประชาชน วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHRC) ได้มีมติที่ 44/20 เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในบริบทของการชุมนุมโดยสงบ ซึ่งวางหลักการหลายอย่างไว้คุ้มครองการชุมนุมทั้งในสถานการณ์ปกติ สถานการณ์พิเศษ และสถานการณ์โรคระบาด  ชวนดูหลักการที่น่าสนใจ 
women in parliament, constitutional court and independent entity
เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล (8 มีนาคม) ชวนมาสำรวจตำแหน่งแห่งที่ของผู้หญิงในองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการเมืองไทย ได้แก่ สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ ว่ามีผู้หญิงที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรเหล่านี้เป็นสัดส่วนเท่าใดบ้าง