งานเรา

วันเลือกตั้ง นอกจากรักษาสิทธิของตัวเองด้วยการไปลงคะแนนเสียงแล้ว ยังสามารถมีส่วนช่วยพัฒนาให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีคุณภาพมากขึ้นได้ โดยการเข้าไปสังเกตการณ์การเลือกตั้ง เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไอลอว์เตรียมคู่มือสังเกตการณ์เลือกตั้งฉบับง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้ มาไว้ให้แล้ว 
2019 election
หีบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตและนอกราชอาณาจักร จะถูกนับคะแนนรวมพร้อมกันในวันเลือกตั้ง  24 มีนาคม ตามสถานที่นับคะแนนในเขตเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นๆ ไอลอว์ได้นำสถานที่นับคะแนนในกรุงเทพมหานคร
การยุบพรรค
ย้อนดูพัฒนาการของโทษการยุบพรรคนับตั้งแต่หลังการรัฐประหาร 2549 เดิมทีหากพรรคการเมืองกระทำผิดตามกฎหมายระบุมีโทษยุบพรรคและห้ามจัดตั้งพรรคขึ้นใหม่ภายในห้าปี รัฐประหาร 2549 ได้เพิ่มเงื่อนไขตัดสิทธิทางการเมืองห้าปีเพิ่มเข้ามา จนกระทั่งรัฐประหาร 2557 ที่กฎหมายเปิดช่องให้ศาลรัฐธรรมนูญใช้ดุลพินิจกำหนดเวลาการตัดสิทธิทางการเมือง
ภายในสามวันหลังประกาศผลเลือกตั้ง ส.ส.  คสช. ต้องประกาศรายชื่อ ส.ว. ชุดแรก ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 และด้วยความที่กระบวนการคัดเลือก ส.ว. ถูกรวมศูนย์ไว้ที่คสช. จึงเกิดคำถามต่อไปว่า อาชีพไหนมีโอกาสได้รับการแต่งตั้ง คสช. มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบจากการแต่งตั้งคนในยุคคสช. ที่ผ่านมา
Many Parties
การเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562 แม้จะยังดูไม่ออกว่าสรุปแล้วจำนวนที่นั่ง ส.ส. 500 ที่นั่งจะตกเป็นของพรรคไหนบ้าง แต่ที่คาดการณ์ได้แน่ๆ คือ การเลือกตั้งครั้งนี้จะมีพรรคการเมืองหลายพรรคในสภา
กกต. แจกบัตรเลือกตั้งผิด ในวันเลือกตั้งล่วงหน้า
เลือกตั้งล่วงหน้า 17 มีนาคม 2562 มีประชาชนออกไปใช้สิทธิกันอย่างคับคั่ง แต่ก็มีเหตุวุ่นวายจากการที่เจ้าหน้าที่แจกบัตรเลือกตั้งผิดเขตเกิดขึ้นหลายจุด ซึ่งแน่นอนว่า จะกระทบต่อเสียงที่ประชาชนได้แสดงเจตจำนงไป แต่จะเสียหายถึงขนาดกระทบต่อผลการเลือกตั้งภาพรวมหรือไม่ อยู่ที่เราช่วยกันเก็บรวบรวมข้อมูล
Vote-casting outside the constituency (Pre-Voting)
รวมเหตุการณ์ความผิดปกติ วันเลือกตั้งล่วงหน้า 17 มีนาคม 2562 
การนับบัตรเลือกตั้งที่ประชาชนใช้สิทธิก่อนวันเลือกตั้ง
การนับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต จะถูกนับรวมพร้อมกันในวันเลือกตั้ง คือ 24 มีนาคม 2562 แต่หากไปถึงไม่ทันเวลาเริ่มนับคะแนน นับเป็นบัตรเสีย
opportunities
ตลอดเวลาเกือบ 5 ปี รัฐบาล คสช. มีแนวทางรวบอำนาจไว้สู่ศูนย์กลาง ไม่เน้นออกแบบประเทศโดยให้มีส่วนร่วม หากหลังการเลือกตั้ง คสช. ไม่ได้กลับมามีอำนาจต่อ ความฝันที่ประชาชนอยากจะเห็นแต่ถูกทำหมันไปโดย คสช. ก็จะกลับมามี “โอกาส” เริ่มเดินหน้าได้ต่ออีกครั้ง  
Nine Things Must Know Before Go To Pre-Election
17 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิถึง 2,632,935 คน โดยเฉพาะ กรุงเทพฯ ที่มีผู้ลงทะเบียนถึง 928,789 คน ไอลอว์ชวนคนที่ลงทะบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ามาเตรียมพร้อมก่อนเข้าคูหา เพื่อสร้างความมั่นใจกันสักหน่อยหลังไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนานกว่า 8 ปี และสำหรับบางคนก็เป็นการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรก