งานเรา

military hold country
หนึ่งในเครื่องมือสืบทอดอำนาจของทหารหลังยุค คสช. คือ การย้ายภารกิจ "ความมั่นคง" ไปไว้ในมือของ กอ.รมน. ซึ่งเคยมีคำสั่งหัวหน้า คสช. 51/2560 ขยายอำนาจให้ทหารเข้ามาดูแลงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ให้มีกำลังเจ้าหน้าที่ งบประมาณ รวมทั้งตั้งกรรมการระดับภาคและจังหวัดได้ด้วย
Book Launch "Jai Pan Din" a book about Karen Indigenous in Kangkrachan Forest
3 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ ร่วมกันเปิดตัวหนังสือ “ใจแผ่นดิน แผ่นดินกลางใจกะเหรี่ยงแก่งกระจาน” และพูดคุยถึงการต่อสู้ของชาวกระเหรี่ยงเพื่อทวงคืนบ้านเกิด 'หมู่บ้านใจแผ่นดิน' ที่ถูกขับไล่ออกมาหลังประกาศให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
มูลนิธิมานุษยะและเครือข่ายจัดเวทีพูดคุยเรื่อง  "LGBTQI ในสื่อ : สื่อสารด้วยความเข้าใจและเท่าเทียม” เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจสื่อในการจัดการกับการใช้ภาษาที่เลือกปฏิบัติต่อบุคคล กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในสื่อ
Law TU
เนื่องในวาระรำลึกถึง 'ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม' ครั้งที่ 9 คณะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ ‘บทเรียนการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญฉบับปี 60’ เพื่อถอดบทเรียนจากการเลือกตั้งผ่านมุมมองของตัวแทนนักวิชาการสายนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และภาคประชาชน 
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้อง 32 คน ไม่รับคำร้อง 9 คน หลัง 'ชวน หลีกภัย' ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยื่น 41 ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลถือหุ้นสื่อ ขัดกับคุณสมบัติการเป็น ส.ส. หรือไม่ ทั้งนี้ 32 คน ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้อง ไม่ได้ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
ภาคประชาชน 23 องค์กร เดินเท้าจากบริเวณหน้ากระทรวงการคลังไปยังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ ส่งมอบ 13,409 รายชื่อประชาชนเพื่อเสนอกฎหมายยกเลิกประกาศ/คำสั่ง คสช. 35 ฉบับ
Slapps siminar2
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนจัดวงคุยเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ของนักกฎหมาย ในส่วนของกลไกกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากในประเทศไทย ซึ่งพบว่าแม้ทางฝ่ายรัฐจะมีการเพิ่มข้อกฎหมายที่เหมือนจะเป็นการแก้ปัญหาการฟ้องคดีปิดปาก แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่มีผลบังคับใช้จริง
เป็นเวลา 3 ปีเศษแล้วที่สังคมไทยต้องอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ชุมนุมฯ ซึ่งออกโดยสนช. สภาที่มาจากการแต่งตั้งโดยคสช. โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวได้กลายเป็นเครืองมือสำคัญของเจ้าหน้าที่รัฐในการเข้ามา"จำกัดและแทรกแซง" การใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยเฉพาะมาตรา19 (5) ที่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้"ดุลยพินิจ" วางเงื่อนในการชุมนุมจนกลายเป็นการลดทอนคุณค่าของการใช้เสรีภาพในการชุมนุม
prolong power
Observing the 2017 Constitution and laws, written during the NCPO era, political mechanisms were formed in order to maintain NCPO power after the election. The legal concrete form of inheriting power is demonstrated in this political mechanisms.
เครือข่ายประชาชนจัดงานกิจกรรมวาระแรกประชาชน ปักหมุด ปลดอาวุธ คสช. เพื่อร่วมกันแถลงเหตุผลที่ต้องเข้าชื่อเพื่อยกเลิกประกาศ/คำสั่ง คสช.35 ฉบับ(มีบางฉบับที่คสช.ยกเลิกเองไปแล้วเหลือจริงๆประมาณ 22 ฉบับ ) โดยรวบรวมตัวแทนจากทุกเครือข่ายทุกประเด็นที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง คสช. ทั้ง 23 องค์กร มาร่วมแถลง