งานเรา

Five Mechanism for Eliminate Politicians
การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี 2562 กำลังเดินหน้าไปตามกติกาที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) วางเอาไว้หมดแล้ว แต่ก็ยังพอเป็นความหวังว่า ประชาชนยังพอมีโอกาสเลือกตัวแทนเข้าไปเป็นสมาชิกของรัฐสภาอยู่บ้าง แต่สำหรับนักการเมืองที่ชนะสนามเลือกตั้งได้คะแนนเสียงสนับสนุนจากประชาชนก็ยังวางใจไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญ 2560 หรือรัฐธรรมนูญฉบับ “มีชัย ฤชุพันธุ์” ยังวางกลไกไว้อีกหลายประการ ที่จะเป็นอาวุธทางกฎหมายเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พ้นจากตำแหน่งได้
วันที่ 16 มกราคม 2016 ไต้หวันจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่14 โดยครั้งนี้ไต้หวันได้ ไซ อิงเหวิน (Tsai Ing-Wen) จากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (Democratic Progressive Party, DPP) เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศ 
Election 2562 : 'Social Media' Is The Important Battle For The First Time
งานเปิดตัวเว็บไซต์ ELECT.in.th สื่อข้อมูลการเมืองการเลือกตั้งไทย นักวิชาการสามท่านร่วมพูดคุยในคำถามใหญ่ว่า โลกอินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย และฐานข้อมูลการเลือกตั้งจะส่งผลต่อการเลือกตั้งปี 2562 อย่างไร และพรรคการเมืองกับประชาชนจะใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านี้อย่างไรได้บ้าง นักวิชาการเห็นพ้องว่าโซเชียลมีเดียมีพลังเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในปี 62 ไม่มากก็น้อย
the Court Role in Election
การเลือกตั้งในปี 2562 ศาลต่างๆ จะเข้ามามีบทบาทเกี่ยวการเลือกตั้งในหลายส่วน ภายใต้กติกาที่ คสช. ที่ไม่เป็นธรรมกับพรรคการเมืองทำให้ศาลถูกคาดหวังจากทุกฝ่าย สำหรับบทบาทของศาลในการเลือกตั้งกระจายไปตาม พ.ร.ป. สองฉบับ คือ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และพ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. 
Election 2562 : Deadline 26 November If New Political Party Want to Election
ภายใต้การปกครองของคสช. ที่ห้ามพรรคการเมืองใหม่เกิดขึ้นเลยตลอดสี่ปี และเพิ่งประกาศให้เริ่มจดจัดตั้งพรรคได้ ทำให้พรรคใหม่มีระยะเวลาเตรียมตัวที่สั้นเกินไปบวกกับเงื่อนไขในการจัดตั้งพรรคที่ยากอาจจะทำให้พรรคหน้าใหม่จำนวนมากจัดตั้งไม่เสร็จสมบูรณ์ทันตามกรอบเวลาเพื่อที่จะลงเลือกตั้ง 
Election 2562 : What Problems Political Parties had to face before Election
การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในต้นปี 2562 ตามโรดแมปรัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองทั้งใหม่เก่าก็ได้เตรียมความพร้อมกันไปบ้างแล้ว  แต่เพราะยังติดเงื่อนไขประกาศและคำสั่งคสช.​ อยู่ พรรคการเมืองจึงยังไม่มีอิสระในการทำกิจกรรมอย่างเต็มที่ และต้องเผชิญกับปัญหาอย่างน้อย 4 ปัญหา ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง  
Look at three period of Thai Democracy, Why it fail?
สถาบันพระปกเกล้าจัดงานประชุมวิชาการประจำปี นักวิชาการสามคนนำคุยเรื่อง บทเรียนประชาธิปไตยที่ล้มเหลวทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก รวมถึงทำนายอนาคตการเมืองไทยหลังการเลือกตั้งปี 62 ทั้งสามคนยังเห็นพ้องกันว่า กติกาแบบใหม่จะนำไปสู่รัฐบาลที่อ่อนแอ
8 พฤศจิกายน 2561 วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงข่าว เรื่อง การเตรียมการของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการเลือกตั้ง ว่า การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 และเมื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 เสร็จแล้ว รัฐบาลเก่าหรือคสช. จะสิ้นสุดลง 
election of NCPO
The forthcoming elections in 2019 will be the first under 2017 Constitution and its ensuing organic laws. These legal frameworks are set to subject political parties to many challenges. It is obvious that these rule have been designed to become “Elections of the NCPO, by the NCPO and for the NCPO”. 
ผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผย ผลการตรวจสอบ 'คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2558' ข้อ 12 เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ว่า คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามรัฐธรรมนูญ 2560 และคำสั่งนี้ไม่ได้เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนจนเกินสมควร รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตามคำสั่งดังกล่าวถือว่าเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย