Articles

Bright Tal
ตอนนี้ ร่างพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เข้าไปจ่อรอคิวในสภาเรียบร้อยแล้ว มาดูเนื้อหากัน ว่ามันมีสาระว่าอย่างไรบ้าง
somchai preechasinlapakul
“ถ้าจะเรียก อาจเรียกกฎหมายชุดนี้ว่ากฎหมายชุดความมั่นคง แต่ผมจะเสนอว่า นี่คือชุดกฎหมายการก่อการร้ายของรัฐ บนพื้นฐานความกลัวหรือเหตุความกลัวก็ได้”
เกษม เพ็ญภินันท์
กฎหมายภายใต้รัฐไทยที่ไม่มีความแน่นอน มันเปิดโอกาสให้องค์อธิปัตย์ใช้อำนาจและเข้ามาจัดการและควบคุมคน กรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น กรณีของคุณดา ตอร์ปิโด ฯลฯ นี่คือภาวะของความไม่แน่นอนของกฎหมายที่องค์อธิปัตย์ใช้ผ่านกลไกของรัฐ ความไม่มั่นคงนี้ไม่ใช่ความไม่มั่นคงของสังคม แต่เป็นความไม่มั่นคงขององค์อธิปัตย์และตัว colonial state เอง
หกทศวรรษปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน นักวิชาการด้านกฎหมายและทนายความเห็นพ้อง กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทยมีปัญหาการละเมิดสิทธิ แม้กฎหมายไทยแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักสากลแล้ว แต่การทำงานของเจ้าหน้าที่ยังมีปัญหาอยู่มาก
OTD
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
งานประชุม
ได้มติเดินหน้ายกเลิกกฎหมายด้านความมั่นคง 3 ฉบับ คือ ความมั่นคง-กฎอัยการศึก-พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
militant
เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐใช้อาวุธ วิธีการ เหตุผล และอาศัยกฎหมายที่ให้อำนาจแตกต่างกันไป ประเด็นที่สาธารณะชนต้องให้ความสนใจมากขึ้น จึงมีทั้งเรื่องอาวุธที่อยู่ในมือรัฐ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และวิธีการแบบใดที่สามารถกระทำได้
พล.ต.ต.อำนวย นิ่มมะโน
ครม.รับหลักร่างกม.การชุมนุมสาธารณะ มอบคณะกรรมการกฤษฎีกายกร่าง สาระสำคัญคือ ให้แจ้งล่วงหน้า 5 วัน ห้ามปิดล้อมสถานที่ราชการหรือเข้าใกล้เขตพระราชฐาน ห้ามพกพาอาวุธ ให้ขอกำลังทหารเข้าคุมสถานการณ์ได้ กำหนดอัตราโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท
Sirote Klamphaiboon
ในที่สุด ‘พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ’ ก็ได้รับการประกาศใช้ในพื้นที่ภูเก็ตในช่วงวันที่ 10-24 กรกฎาคม 2552 เป็นที่เรียบร้อย เพื่อรองรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน เมื่อรัฐบาลประกาศรักษาความมั่นคงฯ แล้วรัฐบาลมองเห็นใครเป็นศัตรู อ่าน ‘ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์’ ย้ำ ‘หลักการ’ อีกครั้ง
logo
มาร่วมกันสร้างสรรค์กฎหมาย ผ่านสามส่วนหลักในเว็บไซต์ ได้แก่ <คิด> ส่งความคิด เสนอสิ่งที่อยากเปลี่ยนสังคม ข้อความเล็กๆ จากคุณ ต่อไปอาจกลายเป็นกฎหมายที่ใช้ได้จริง <ออกแบบ> ออกแบบกฎเกณฑ์และแก้ไขข้อเสนอที่น่าจะมีในร่างกฎหมายประชาชน <ลงนาม> อ่านร่างกฎหมายประชาชน หากเห็นด้วยก็ร่วมลงชื่อเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในหมื่นที่ผลักดันกฎหมายเข้าสู่กระบวนการ