Articles

11 มกราคม 2561 กกต. ได้ออกระเบียบ กกต. ว่าด้วย วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยมีใจความสำคัญคือ ห้ามนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้อง ห้ามใช้ดารา-ศิลปิน ช่วยหาเสียง และที่สำคัญคือ ห้ามใช้ถ้อยคำที่ "รุนแรง" "ก้าวร้าว" "หยาบคาย" หรือ "ปลุกระดม" ซึ่งมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับ
ที่ผ่านมา คสช. เลื่อนการเลือกตั้งมาแล้วอย่างน้อย 5 ครั้ง  วันเลือกตั้งวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ที่คสช.เคยประกาศไว้ก็ดูเหมือนว่าจะถูกขยายออกไปอีก หลังมีการประกาศเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกออกมา แต่วันเลือกตั้งยังต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี 2560 และกฎหมายเลือกตั้งที่กำหนดเงื่อนไขวันเลือกตั้งไว้อย่างน้อย 5 ข้อด้วยกัน 
ใกล้เข้าสู่การเลือกตั้งกันเข้ามาทุกที หลังจากห่างหายไปนานหลายปี จนบางคนอาจลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเวลาเข้าคูหาเลือกตั้งนั้นเป็นอย่างไร ไอลอว์เลยชวนทุกคนมาเตรียมความพร้อมกันสักเล็กน้อยก่อนเลือกตั้งว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องรู้ก่อนจะเข้าคูหาไปใช้สิทธิกัน 
#SaveRahaf
แม้ว่า Rahaf Mohammed Alqunun สาวชาวซาอุดิอาระเบีย จะมีประเทศที่สามรับเธอให้เข้าไปลี้ภัยแล้ว แต่เรื่องของเธอช่วยทำให้สังคมไทยได้ทบทวนบทบาทของรัฐที่มีต่อผู้ลี้ภัยว่า ต้องดำเนินการตามแนวทางหลักสิทธิมนุษยชน หรือยึดตามหลักต่างตอบแทนโดยส่งผู้ลี้ภัยกลับตามคำร้องขอของมิตรประเทศ
วันเลือกตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2562 ดูไม่แน่นอน หลังคสช. อธิบายว่า ไม่ควรมีกิจกรรมทางการเมืองมาทับซ้อนกับกิจกรรมของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แล้ววันเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญและไม่ทับซ้อนกับงานพิธีมีวันเป็นใดได้บ้าง ไอลอว์พบ 2 ช่วงเวลา ช่วงแรก "24 ก.พ./ 3 มี.ค./ 10 มี.ค." ทำอย่างเร็วได้รัฐบาลใหม่ก่อนงานพิธีเริ่ม ช่วงสอง "24 มี.ค. / 31 มี.ค. / 7 เมษา” ทำอย่างช้าได้รัฐบาลใหม่หลังงานพิธี   
It's not easy to postpone election for NCPO
วันเลือกตั้งที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กำหนดไว้ว่า เป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 มีแนวโน้มจะถูกเลื่อนออกไปอีกเป็นครั้งที่ 5 แต่การเลื่อนเลือกตั้งครั้งนี้ของ คสช. อาจไม่ง่ายเหมือนสี่ครั้งก่อนหน้านี้ เพราะในจังหวะนี้ต้องเจอกับเงื่อนไขและแรงกดดันต่างๆ ที่ไม่เคยเจอมาก่อน
เลือกตั้ง 62: 'ม.44' ไพ่ใบสุดท้ายที่คสช. อาจใช้หากต้องการเลื่อนเลือกตั้ง
การชี้แจงของวิษณุ ที่กล่าวในทำนองว่า มาตรา 44 แก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ อาจทำให้คนจับตาการใช้มาตรา 44 เลื่อนเลือกตั้งเบาใจ แต่แท้จริงแล้ว มาตรา 44 ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ และเคยถูกใช้เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญมาแล้ว อย่างน้อย 2 ครั้ง 
ไอลอว์สรุปสาระสำคัญของระเบียบ-ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 9 ฉบับ ที่เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 
3 options
ด้วยเงื่อนปมว่าต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน ประกอบกับความต้องการของรัฐบาลที่ไม่ได้ต้องการให้การเลือกตั้งทับซ้อนกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทำให้ทางเลือกของการจัดการเลือกตั้งมีอยู่อย่างน้อย 3 แนวทาง คือ ไม่เลื่อนแต่ทำให้เสร็จสิ้นเร็วขึ้น หรือ แก้รัฐธรรมนูญ หรือ เลื่อนนิดหน่อยแต่แบกความเสี่ยงล้มเลือกตั้ง
การเลื่อนเลือกตั้ง นอกจากจะทำให้กลุ่มคนที่อยากเลือกตั้งและพรรคการเมืองที่กำลังเตรียมการลงสนามต้องเสียเวลาไปเปล่าๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว ก็ยังมีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการเลื่อนเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย นั้นก็คือ คสช. เพราะว่า คสช. จะมีเวลาอยู่ในอำนาจนานขึ้น และกองหนุน คสช. ก็มีเวลามากขึ้นในการเตรียมการเพื่อการเลือกตั้ง