Articles

นักการเมืองจากสี่พรรคการเมืองค่ายประชาธิปไตยร่วมพูดคุยกันเรื่องศิลปะวัฒนธรรม โดยเห็นพ้องกันว่า ปัจจุบันสังคมไทยถูกครอบงำด้วยวัฒนธรรมอำนาจนิยม
manual cover
ทำความเข้าใจระบบเลือกตั้งแบบใหม่ที่ถูกออกแบบขึ้นโดยรัฐบาล คสช. อย่างเข้าใจง่าย ด้วยคู่มือการเลือกตั้ง "รู้ก่อนกา กลเกมเลือกตั้ง'62" ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้แล้ววันนี้!
ปัจจุบัน พรรคการเมืองอย่างน้อย 9 พรรคที่เปิดเผยรายชื่อนายกฯ ที่พรรคจะเสนอ แต่ทว่า พรรคการเมืองเหล่านี้ยังมีเงื่อนไขอีกอย่างน้อย 3 ข้อ ที่ต้องจัดการให้ได้ ถึงจะมีสิทธิเป็นพรรคที่จัดตั้งรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ
ปฏิเสธไม่ได้ว่า การเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นช่วงหัวเลี้ยงหัวต่อของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หลังอยู่ในอำนาจมานานกว่า 4 ปี ทั้งนี้ ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ คสช. เขียนขึ้น เปิดช่องให้คสช. ไม่ลงจากอำนาจไปง่ายๆ โดยพรรคการเมืองที่จะเป็นปัจจัยหลักในการอยู่ในอำนาจต่อของ คสช. ก็คือ 'พรรคพลังประชารัฐ'
Debate
ในการเลือกตั้งปี 2562 มีกติกาใหม่เรื่องการจัดดีเบตระหว่างผู้สมัครจากพรรคการเมืองก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งดำเนินการโดย กกต. เวทีนี้จะแบ่งพรรคการเมืองเป็นกลุ่มพรรคขนาดใหญ่กับพรรคขนาดเล็กตามจำนวน ส.ส. ที่ส่งลงสนาม และให้ออกอากาศทางโทรทัศน์และวิทยุด้วย
13 people
พรรคพลังประชารัฐ ถูกกล่าวหาว่าดูดอดีต ส.ส. และรัฐมนตรีจากหลายพรรคการเมือง นอกจากนี้หนึ่งในกลุ่มคนที่ย้ายเข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ และหันมาสนับสนุนพรรค คือกลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เคยถูก หัวหน้า คสช. ใช้คำสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อตรวจสอบการทุจริต พบว่า มีทั้งหมด 13 คน จาก 192 คน ที่หันมาหนุนพรรคพลังประชารัฐ
ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายเป็นหนึ่งในปัญหาที่ คสช. ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยในบรรดากฎหมายหลายร้อยฉบับที่ คสช. ผลักดันให้เกิดขึ้นมีจำนวนไม่น้อยกว่า 17 ฉบับที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
25 มกราคม 2562 สนช. มีวาระการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกตามมาตรา 70 ของพ.ร.ป. พรรคการเมืองฯ
Since January 5, 2019, the Twitter hashtag #SaveRahaf took over the social media after it was widely reported that an 18-year-old Saudi woman, was arrested and detained at Suvarnabhumi Airport by the Thai immigration authorities.
ไอลอว์สรุปเสวนา "เลือกตั้ง 62 ? : ศาสตร์และศิลป์ของการเลือกตั้งและอภินิหารทางการเมือง" ที่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวิทยากร คือ สิริพรรณ นกสวน สวัสดี จาก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สติธร ธนานิธิโชติ จาก สถาบันพระปกเกล้า และ ประจักษ์ ก้องกีรติ จาก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์