Articles

surveillance
“สอดส่องออนไลน์: ใครสุ่ม ใครเสี่ยง?” ห้อง LT1 คณะนิติศาสตร์ มธ.(ท่าพระจันทร์) วันที่ 16 ก.พ.53 เวลา 13 น. ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย
wingwing
สังคมออกแบบได้ ชวนคุณคุณที่อายุไม่เกิน 25 ปี ร่วมประกวดการเขียนกฎหมายที่ฝันอยากเห็น ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะได้ขึ้นเวทีในงาน "ID Change: ตลาดนัดกฎหมายประชาชน" เพื่อให้กรรมการและมหาชนร่วมตัดสิน! ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท
Bright Tal
ตอนนี้ ร่างพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เข้าไปจ่อรอคิวในสภาเรียบร้อยแล้ว มาดูเนื้อหากัน ว่ามันมีสาระว่าอย่างไรบ้าง
somchai preechasinlapakul
“ถ้าจะเรียก อาจเรียกกฎหมายชุดนี้ว่ากฎหมายชุดความมั่นคง แต่ผมจะเสนอว่า นี่คือชุดกฎหมายการก่อการร้ายของรัฐ บนพื้นฐานความกลัวหรือเหตุความกลัวก็ได้”
เกษม เพ็ญภินันท์
กฎหมายภายใต้รัฐไทยที่ไม่มีความแน่นอน มันเปิดโอกาสให้องค์อธิปัตย์ใช้อำนาจและเข้ามาจัดการและควบคุมคน กรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น กรณีของคุณดา ตอร์ปิโด ฯลฯ นี่คือภาวะของความไม่แน่นอนของกฎหมายที่องค์อธิปัตย์ใช้ผ่านกลไกของรัฐ ความไม่มั่นคงนี้ไม่ใช่ความไม่มั่นคงของสังคม แต่เป็นความไม่มั่นคงขององค์อธิปัตย์และตัว colonial state เอง
หกทศวรรษปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน นักวิชาการด้านกฎหมายและทนายความเห็นพ้อง กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทยมีปัญหาการละเมิดสิทธิ แม้กฎหมายไทยแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักสากลแล้ว แต่การทำงานของเจ้าหน้าที่ยังมีปัญหาอยู่มาก
OTD
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
งานประชุม
ได้มติเดินหน้ายกเลิกกฎหมายด้านความมั่นคง 3 ฉบับ คือ ความมั่นคง-กฎอัยการศึก-พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
militant
เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐใช้อาวุธ วิธีการ เหตุผล และอาศัยกฎหมายที่ให้อำนาจแตกต่างกันไป ประเด็นที่สาธารณะชนต้องให้ความสนใจมากขึ้น จึงมีทั้งเรื่องอาวุธที่อยู่ในมือรัฐ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และวิธีการแบบใดที่สามารถกระทำได้
พล.ต.ต.อำนวย นิ่มมะโน
ครม.รับหลักร่างกม.การชุมนุมสาธารณะ มอบคณะกรรมการกฤษฎีกายกร่าง สาระสำคัญคือ ให้แจ้งล่วงหน้า 5 วัน ห้ามปิดล้อมสถานที่ราชการหรือเข้าใกล้เขตพระราชฐาน ห้ามพกพาอาวุธ ให้ขอกำลังทหารเข้าคุมสถานการณ์ได้ กำหนดอัตราโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท