Articles

ผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทยร่วมกันระดมชื่อถึงประชาคมมหาวิทยาลัยมหาสาคามและสังคมไทย เรียกร้องให้ปฏิรูประบบการรับน้อง / ห้องเชียร์ โดยเห็นว่ากิจกรรมรับน้องมาจากระบบคิดแบบโซตัสหรือรุ่นพี่เป็นใหญ่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่สร้างสรรค์และเปิดโอกาสให้ใช้ความรุนแรงอย่างเสรีปลอดจากความรับผิดชอบ
semenar
งานเสวนาทางวิชาการการเมืองไทยกับพรรคการเมือง ในหัวข้อ “บทบาทภาคประชาชนกับการพัฒนาประชาธิปไตย”ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตยร่วมกับมูลนิธิคอนราดอเดนาวร์
culture
บทความจากไอลอว์ เผยกรณีปัญหาการตีความพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ.2551 ที่ยังสับสน และกระทบต่อสิทธิในการแสดงออก จึงต้องฝากความหวังไว้ที่ คดี Insects in the Backyard
idcard
กฎหมายฮาเฮตอนที่ 10 เมื่อเด็กเจ็ดขวบต้องทำบัตรประชาชน
112
อนุกรรมการด้านสิทธิฯ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ได้จัดวงพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหา กรณีการบังคับใช้มาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา โดยมีนักวิชาการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และผู้เข้าร่วมรับฟังอื่นๆเป็นจำนวนมาก
death is not juctice
แอมเนสตี้เปิดสถิติ ประเทศต่างๆ มีแนวโน้มยกเิลิกโทษประหารชีวิตมากขึ้น ขณะที่ปี 2552 ไทยเอาโทษประหารกลับมาใช้อีกครั้ง ก้าวหน้าหรือถอยหลัง เราจะไปทางไหน?
uganda protest
สภาอูกันดาส่อเค้า ออกกฎหมายประหารชีวิตเกย์ ทั่วโลกระดมชื่อค้านภายใน 24 ชม.
facebook
กลุ่มผู้เสพสื่อสุดทน เสรีภาพสื่อไทยดำดิ่ง ชวนกันรวมตัวในนาม “ภาคีเครือข่ายรณรงค์เพื่อสิทธิเสรีภาพในการรับสื่อของประชาชนไทย” ทำกิจกรรมในฐานะคนดูหนังดูละครฟังเพลงที่ไม่เอาการแทรกแซงจากอำนาจรัฐ
koyoty
กฎหมายฮาเฮตอนที่ 9 เมื่อคนดูเด็กสาวเต้นโชว์หน้าอกในที่เปิดเผยไม่ผิด แต่คนถ่ายหรือคนดูในคอมพิวเตอร์ที่สามารถเผยแพร่ให้คนอื่นดูได้ อาจติดคุกทันที
comandprison
งานเสวนา “เล่นเน็ตติดคุก” ที่ม.หอการค้าฯ นักนิติศาสตร์รุมอัดร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ ยำเละมาตรา 16 กรณีทำสำเนาติดคุกสามปี