Articles

logo
เอ็นจีโอสิ่งแวดล้อมทวงสัญญานายกฯ จากคำแถลงนโยบาย อย่าลืมผลักดัน “ร่างพ.ร.บ.องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม” ต่อจากรัฐบาลที่แล้ว 
poster
ความคืบหน้าคดีที่ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ฟ้องคณะกรรมการภาพยนตร์ต่อศาลปกครองให้เพิกถอนคำสั่งที่ห้ามฉายเรื่อง Insects in the Backyard ล่าสุดเมื่อ 2 ก.ย. 54 ธัญญ์วารินและทีมกฎหมายทำคำคัดค้านคำให้การยื่นต่อศาล
Thai Law Watch
TDRI เปิดเว็บไซต์จับตาเส้นทางชีวิตร่างกฎหมายไทย วิเคราะห์เนื้อหากฎหมายและติดตามทุกก้าวย่างก่อนประกาศใช้จริง หวังเพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการนิติบัญญัติไทย
Jon Ungphakorn
จอนเสนอ ทิ้งกฎหมายเพิ่มอำนาจรัฐเช่นชุดกฎหมายด้านความมั่นคง ดันกฎหมายเพิ่มอำนาจให้ประชาชน เช่นกฎหมายทุนการศึกษา รัฐสวัสดิการ และสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็น และต้องไม่ลืมประเด็นสำคัญ คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
syringe
กฤษฎีกาตีความว่า นโยบายแจกเข็มฉีดยา และอุปกรณ์การฉีดที่สะอาดให้แก่ผู้เสพยาเสพติด เพื่อป้องกันการติดเชื่อเอชไอวี ขัดต่อพ.ร.บ.ยาเสพติด และคนแจกอาจผิดฐานสนับสนุนการเสพ
peaceful death
ม.12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติให้สิทธิผู้ป่วยปฏิเสธบริการสาธารณสุข เมื่อกฎกระทรวงออกมา มีเสียงคัดค้านจากแพทย์เกรงจะผิดกฎหมายผิดจริยธรรม งานเสวนาโดยศูนย์กฎหมายและจริยศาสตร์ มธ. มุ่งหาคำตอบร่วมกัน
meeting
สื่อต้องทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ขณะที่รัฐมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงของประเทศ หน้าที่ของสื่อย่อมท้าทายอำนาจรัฐ เมื่อการนำเสนอนั้นเป็นภัยต่อความมั่นคงตามคำนิยามที่รัฐจำกัดขึ้น นำไปสู่การออกกฎหมายควบคุมสื่อ เป็นผลให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนถูกจำกัด ความพอดีจะเป็นอย่างไร
Assembly
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้มติจากภาคประชาชน คว่ำกฎหมายชุมนุมสาธารณะ เตรียมเสนอรัฐบาลใหม่ปัดทิ้งในวันแถลงนโยบาย ระบุ สร้างหน้าที่แจ้งการชุมนุมซึ่งไม่สอดคล้องความจริง ดึงอำนาจศาลมายุ่งงานบริหาร ขัดหลักการแบ่งแยกอำนาจ
construction
เครือข่าวแรงงานร้อง ก.แรงงาน ชะลอยกร่างกฏหมายการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ไว้ก่อนจนกว่ารัฐบาลใหม่จะเข้ามาบริหาร ดักคอราชการอย่าใช้ช่วงสุญญากาศทางการเมือง ยกร่างกฏหมายเอง
thai map
งานวิจัยเศรษฐศาสตร์ชี้ การกระจายอำนาจตามรัฐธรรมนูญ 40-50 ไร้ประสิทธิภาพ เพราะกฎหมายลูกให้ท้องถิ่นรับผิดชอบต่อส่วนกลางมากกว่าประชาชน การถอดถอนสมาชิก และเสนอบทบัญญัติท้องถิ่น โดยปชช.ไม่เกิดเพราะเงื่อนไขสูงเกิน