Articles

"การชุมนุมโดยสงบ" เป็นสิทธิที่ถูกรับรองไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR) ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศสมาชิกจะต้องเคารพและประกันสิทธิเสรีภาพดังกล่าวให้กับบุคคล และไทยเองก็เข้าเป็นภาคีและมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ 29 มกราคม 2543
่judges' salary, position allowance and welfare benefit
การทำงานของผู้พิพากษา จะต้องเป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงจากองค์กรอื่นหรือจากบุคคลที่มีอำนาจจนทำให้การตัดสินคดีไม่อิสระ การกำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และสวัสดิการผู้พิพากษาจึงต้องกำหนดให้ผู้พิพากษาดำรงชีพได้อย่างไม่เดือดร้อน แต่เงินเหล่านั้น ก็มาจากงบประมาณของแผ่นดิน
khook son kook chevit phutongkhang nai covid ralok tee sam
ผู้ต้องขังคือหนึ่งในประชากรกลุ่มเปราะบางต่อการติดเชื้อโควิด19 ด้วยสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจำที่แออัดและการเข้าถึงเครื่องมือป้องกันการติดเชื้ออย่างหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือที่จำกัด หากมีผู้ต้องขังติดเชื้อการแพร่ระบาดก็อาจยากเกินควบคุม หนึ่งอดีตผู้ต้องขังชี้ว่าการฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพและการให้สิทธิประกันตัวเพื่อจำกัด"ประชากรคุก" กลุ่มใหม่คือมาตรการเร่งด่วนที่ราชทัณฑ์ต้องรีบทำ
Offences under section 14, Computer act
การออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลในช่วงวิกฤติจะถือเป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ประชาชนพึงมีตามรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่รัฐบาลก็มีความพยายามในการตีความเอาผิดการแสดงออกดังกล่าวด้วยเช่นกัน ซึ่งหนึ่งในกฎหมายที่ถูกนำมากล่าวอ้างเพื่อจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นก็คือ "พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์"
Contract between Thai-government and Astrazeneca
หลังสัญญาจัดซื้อวัคซีน "ฉบับแรก" ที่รัฐบาลไทยทำกับบริษัทแอสตร้าเซเนก้าเพื่อสั่งซื้อวัคซีนจำนวน 26 ล้านโดส ถูกเปิดเผยออกมา พบว่า เอกสารดังกล่าวมีการขีดเส้นทีบสีดำเพื่อปกปิดข้อมูลเอาไว้ในหลายจุด การค้นหาความจริงที่หายไปจึงได้เริ่มต้นขึ้น
Anwar
อันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานีเขต 1 คือ หนึ่งในนักการเมืองที่ออกมาแสดงจุดยืนว่า ถึงเวลาแล้วที่พรรคประชาธิปัตย์ควรถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล ทว่าเสียงกลับไม่ได้รับความสนใจ บางคนมองว่าข้อเสนอของเขาอาจนำการเมืองไปสู่ทางตันแต่อันว่าไม่คิดเช่นนั้น เขาเชื่อว่าการถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลจะเป็นทางออก 
The royal agencies
ทำความรู้จักกับ "ส่วนราชการในพระองค์" องค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ถือกำเนิดจากกฎหมายสามฉบับที่ออกในยุค คสช. ถึงแม้จะรับงบประมาณจากรัฐ แต่ไม่ใช่ส่วนราชการ ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ระบบกฎหมายอื่นเข้าไปตรวจสอบไม่ได้ 
ทุกการระบาดใหญ่ตั้งแต่ระลอกแรกไปจนถึงการระบาดใหญ่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา รัฐไทยยังคงหวังใช้มาตรการควบคุมทางสังคม เช่น "การล็อคดาวน์" เป็นกลไกหลัก ทั้งที่ หัวใจสำคัญ คือ มาตรการทางสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเชิงรุก การติดตามผู้ป่วย ไปจนการฉีดวัคซีน แต่รัฐไทยก็กลับละเลย
การดำเนินการของ ศบค. ทำให้เกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 ถึงสามระลอก จนเกินศักยภาพในการรับมือของสาธารณสุข และการเยียวยาประชาชนก็ไม่ตรงจุดและไม่ทั่วถึง ทำให้มีการตั้งคำถามถึงความจำเป็นในการมี ศบค. ในการแก้ไขปัญหาจนมีข้อเสนอในมีการยุบ ศบค. ด้วยมีเหตุผลดังนี้
Immunity
ภายใต้สถานการณ์โควิดที่ระบาดต่อเนื่องจนควบคุมไม่ได้ รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ บังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อย่างต่อเนื่อง จนขณะนี้ก็ยังไม่ยกเลิกการบังคับใช้และหาเครื่องมืออื่นมาใช้แก้ปัญหาโรคระบาดแทน หนึ่งใน "เครื่องมือ" ที่พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มอบให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งไม่มีความจำเป็นในสถานการณ์โรคระบาดเลย คือ "การยกเว้นความรับผิดให้เจ้าหน้าที่"