Articles

การออกเสียงนอกราชอาณาจักรระหว่างวันที่ 4-16 มีนาคม 2562 พบอุปสรรคในหลายประเทศ ทั้งกรณีการออกเสียงด้วยตนเองที่สถานทูตหรือการออกเสียงทางไปรษณีย์
การเลือกตั้งนอกเขตที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม ที่มีผู้ลงทะเบียนกว่า 2.3 ล้านคน ซึ่งเป็นสนามสำคัญในการพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพในการจัดการการเลือกตั้ง หลังจากที่ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนเรื่องการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจำนวนมาก
กลเกมสืบทอดอำนาจที่ไม่ยากสำหรับพลังประชารัฐ
จากพลังดูด สู่แต้มต่อให้พรรคพลังประชารัฐ  มากถึง 47 ที่นั่ง ในศึกเลือกตั้ง 62 ชวนตรวจรายชื่อ ส.ส. พลังดูดที่ลงสู้ศึกให้กับพรรคพลังประชารัฐ และคะแนนติดตัวที่เปรียบเสมือน "บุญเก่า" เป็นแต้มต่อให้ คสช. สืบทอดอำนาจได้ผ่านการเลือกตั้งครั้งนี้ 
Review Website That Provide Election's Informations
องค์กรภาครัฐ เอกชน หรือสื่อ ต่างก็เข้ามาใช้พื้นที่บนโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะในรูปแบบเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันเพื่อส่งต่อข้อมูลหรือเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวันนี้ ไอลอว์จะมาทำสำรวจว่า ปัจจุบันประชาชนมีทางเลือกรับข้อมูลได้ทางไหนบ้าง และแต่ละที่มีวิธีการใช้งาน และลักษณะเด่นแตกต่างกันอย่างไร
โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือไอลอว์ ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ยื่นขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 269 จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
คนจนที่ถูกบดบังด้วยสิ่งปลูกสร้างทางเศรษฐกิจใต้เงา คสช.
หลังจาก คสช. เข้ามาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ ได้เร่งผลักดันโครงการพัฒนาของรัฐทั้งทางคมนาคมและการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง แต่ด้วยความเร่งด่วน ทำให้เริ่มโครงการโดยไม่ได้สนใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อคนในพื้นที่ ซึ่งคนจนที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างหลายหมื่นคน 
Environment
หลัง คสช. เข้ายึดอำนาจ คสช. พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจและพยายามส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น การผลักดันเรื่อง "เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ" "การจัดการระบบสัปทานแร่" "การกำกับดูแลโรงงาน"  แต่ปัญหาของการพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้ คสช. ได้ลดทอนมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมลงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กลุ่มทุน
Rice Field
ภายใต้รัฐบาล คสช. เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่ๆ ซึ่งเอาที่ดินจากแหล่งอื่นมาใช้งาน จึงมีการใช้ "มาตรา44" ออกคำสั่ง และออก พ.ร.บ. หลายฉบับ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เอาที่ดินในมือรัฐ หรือในมือประชาชน มามอบให้กลุ่มทุนใหญ่ใช้ประโยชน์ได้
Cast Vote by Post
การเลือกตั้งทั่วไปจะเกิดขึ้นวันที่ 24 มี.ค. 2562 ส่วนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตคือ วันที่ 17 มี.ค. 2562 สำหรับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กกต. เพียงแต่กำหนดกรอบเวลากว้างๆ ระหว่างวันที่ 4 - 16 มี.คง 2562 เท่านั้นส่วนวัน เวลา วิธีการ และสถานที่การใช้สิทธิขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่จะกำหนด 
หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ายึดอำนาจ นโยบายสำคัญที่คสช. เร่งรัดดำเนินการคือ ‘ทวงคืนผืนป่า’ ผ่านการออกคำสั่งจำนวนสองฉบับ ได้แก่ คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 64/2557 และ 66/2557 ส่งผลให้ชาวบ้านถูกไล่ออกจากที่ดิน ไร้ที่ทำกิน ไม่มีที่อยู่อาศัย แต่ทว่า คสช. ก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายในการทวงคืนผืนที่ป่าตามที่หวังเอาไว้