Articles

ck history reform
วาระปฏิรูปวิชาประวัติศาสตร์ถูกยกให้เป็นวาระเร่งด่วนในการปฏิรูปการศึกษายุค คสช. นักวิชาการประวัติศาสตร์อย่าง ชาญวิทย์ เกษตรศิริ จะมาเล่าให้ฟังถึงปัญหาแบบเรียน อุปสรรคและความล้มเหลวของวิชาประวัติศาสตร์พร้อมเสนอแนะแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทยที่ควรจะเป็น 
different place not same study
iLaw สนทนากับ ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ครูการศึกษาทางเลือกที่โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เพื่อให้ความเห็นมุมมองของการศึกษาทางเลือกในวิกฤติการศึกษาปัจจุบัน ที่มองการศึกษาแค่การเดินเข้าเดินออกจากโรงเรียนเท่านั้น
อาชญากรรมโดยรัฐคือการกระทำ อันกระทบซึ่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จนเกิดความเสียหาย ทั้งนี้ "การแถลงข่าว"และ"ทำแผนฯ" ในปัจจุบันกลายเป็นส่วนหนึ่งการก่อเหตุของรัฐ และบางครั้งสื่อเองก็ทำหน้าที่ผลิดซ้ำโดยไม่รู้เลยว่า มันได้ตีตราให้คนในสังคมเชื่อว่าผู้ต้องหาคือผู้กระทำผิดอย่างแน่นอน
drafting commission
กมธ.ยกร่างรธน.คือองค์กรสุดท้ายของรธน.ชั่วคราว 2557 หน้าที่สำคัญคือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง โดยกรอบระยะเวลาการทำงานพวกเขามีระยะเวลาประมาณ 1 ปี หลังจากนี้ ด้วยเหตุนี้ที่มา คุณสมบัติ ของพวกเขาเป็นอย่างไร และขั้นตอนการร่างรัฐธรรมนูญจากนี้จะเป็นอย่างไร?  
การรัฐประหารผ่านไปหลายเดือนแล้ว ลองมองย้อนกันไปว่าจากประกาศฉบับที่ 97/2557 ออกมา มีอะไรเกิดขึ้นกับวงการสื่อมวลชนและวงการหนังสือบ้าง เผื่ออย่างน้อยเราอาจจะแฮปปี้กันตามที่เขาบอกไว้จริงๆ ก็ได้?
Ajarn Taradol
เจาะประเด็นค่าตอบแทนครูและเงินประจำตำแหน่ง สถานการณ์ขาดแคลนครู ทำไมคนเรียนเก่งไม่อยากเป็นครู ระบบการผลิตครูปัจจุบันมีปัญหาอย่างไร การประเมินโรงเรียน 16 มาตรฐาน ส่งผลต่อระบบการศึกษาอย่างไร กับข้าราชการครูหนุ่มไฟแรงที่เต็มเปี่ยมด้วยจิตใจความเป็นครู
reform
สังคมไทยส่วนหนึ่งเริ่มตื่นตัวกับกระเเสปฎิรูปที่กำลังจะเกิดขึ้นว่าจะนำประเทศไปสู่ทิศทางใด ด้วยเหตุนี้วันที่ 14 ตุลาคม 2557 จึงมีหลายภาคส่วนเข้าร่วมเเสดงความคิดเห็นในเวทีสัมมนาสาธารณะ ชื่อ “ปฎิรูปประเทศประเทศไทยปฎิรูปอะไรเเละอย่างไร?” ณ มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
Freedom of Assembly 6 countries
การชุมนุมสาธารณะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญของรัฐประชาธิปไตยส่วนใหญ่คุ้มครอง แต่ทางปฏิบัติ รัฐมักจำกัดการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยวิธีการต่างๆ ทั้งโดยข้อกฎหมาย หรือใช้กำลัง ในช่วงเวลาที่เสรีภาพในการชุมนุมในประเทศไทยถูกปิดกั้นเช่นนี้ การเรียนรู้ประสบการณ์จากประเทศร่วมทวีปก็เป็นสิ่งที่จำเป็น
public opinion
การแสดงออกในพื้นที่สาธารณะหลายครั้งถูกจำกัดและจับตามองอย่างใกล้ชิดจากรัฐบาลทหาร จากการรวบรวบข้อมูลจนถึงวันที่ 12ต.ค.57 มีกิจกรรมการแสดงออก(ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง)อย่างน้อย 21 ครั้ง ที่ถูกปิดกั้นแทรกแซงจากเจ้าหน้าที่รัฐ จากจำนวนข้างต้น สามารถแบ่งกิจกรรมการแสดงออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 การแสดงออกในพื้นที่สาธารณะ และรูปแบบที่ 2 การจัดกิจกรรมความรู้ทางวิชาการ   
Durex
จากโฆษณา Durex ที่บอกว่า “28% ของผู้หญิงที่ขัดขืน แต่สุดท้ายก็ยอม” ทำให้คนหลายกลุ่มไม่พอใจ นักนิเทศน์ศาสตร์ชี้ งานโฆษณามีผลต่อสังคมสูง เพราะเป็นเป้าหมายหลักของการโฆษณา นักวิชาการแจงสังคมไทยมีมายาคติที่ผิดเกี่ยวกับการข่มขืน NGOเสนอแก้กฎหมายข่มขืนให้ยอมความไม่ได้