Articles

construction
เครือข่าวแรงงานร้อง ก.แรงงาน ชะลอยกร่างกฏหมายการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ไว้ก่อนจนกว่ารัฐบาลใหม่จะเข้ามาบริหาร ดักคอราชการอย่าใช้ช่วงสุญญากาศทางการเมือง ยกร่างกฏหมายเอง
thai map
งานวิจัยเศรษฐศาสตร์ชี้ การกระจายอำนาจตามรัฐธรรมนูญ 40-50 ไร้ประสิทธิภาพ เพราะกฎหมายลูกให้ท้องถิ่นรับผิดชอบต่อส่วนกลางมากกว่าประชาชน การถอดถอนสมาชิก และเสนอบทบัญญัติท้องถิ่น โดยปชช.ไม่เกิดเพราะเงื่อนไขสูงเกิน 
doctor
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ม.12 ให้ผู้ป่วยปฏิเสธการรักษา แสดงเจตนาที่จะตายล่วงหน้าได้ เมื่อออกกฎกระทรวงและประกาศมารองรับ แพทยสภาลุกขึ้นค้าน ขู่ฟ้องศาลปกครองเพิกถอน
immigration police
หลายฝ่ายชี้สิทธิการอยู่ร่วมในครอบครัว สำคัญกว่ากฎหมายคนเข้าเมือง พร้อมเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เพื่อให้ครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน
can't vote
รู้หรือไม่ว่า รัฐธรรมนูญตัดสิทธิบางคนไม่ให้มีสิทธิเลือกตั้ง เช่น พระภิกษุ ผู้ต้องขัง คนวิกลจริต ใกล้เลือกตั้งแ้ล้ว เสียใจแทนคนที่กฎหมายไม่ให้สิทธิด้วยนะค้าบ
logo
เครือข่ายพลเมืองเน็ต, แอมเนสตี้ และไอลอว์ เปิดกิจกรรม MY Computer Law ชวนผู้ใช้เน็ตเขียนพ.ร.บ.คอมฉบับประชาชน ก่อนเดินหน้าเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เชื่อ "คนใช้เน็ตคิดเองได้"
animal
นักอักษรศาสตร์ ชี้ว่าเส้นแบ่งของฟรีสปีชกับเฮทสปีชอยู่ที่คำพูดเป็นการขู่ทำร้ายหรือไม่ นักนิเทศ ยังไม่สามารถหาคำตอบระหว่างสองคำนี้ได้ นักนิติศาสตร์ ชี้การแสดงความคิดเห็นถือเป็นหน้าที่ของพลเมือง
document
สัมมนา "อนาคตสังคมไทยโปร่งใส จากการใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ" เผยผลการศึกษาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร รวมถึง วงเสวนาผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวืชาการด้านนี้ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพ
112
การเมืองวันนี้ทำให้กฎหมายอาญามาตรา112 หรือ "กฎหมายหมิ่น" ตกเป็นเป้าถูกโจมตีอย่างหนัก งานชิ้นนี้รวมกระแสความเคลื่อนไหวในสังคม ว่ามีใคร กลุ่มใด ทำอะไรอยู่บ้าง
vote
หลายคนรู้แต่ว่าเมื่อไม่ได้ไปเลือกตั้งจะเสียสิทธิ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเสียสิทธิอะไร หรือบางครั้งก็มีความเชื่อว่าหากไม่ไปเลือกตั้งจะเสียสิทธิในการลงชื่อเสนอกฎหมาย เรื่องราวเหล่านี้เรามีคำตอบให้แล้ว