Articles

จากการแถลงของโฆษกคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หรือ กมธ.แก้รัฐธรรมนูญฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ระบุว่า กมธ.เสียงข้างมาก เห็นควรให้ สสร. มีจำนวน 200 คน และให้มาจากการเลือกตั้ง โดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งแบบ "1 คน 1 เสียง" และได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดำเนินการยกร่างบทบัญญัติให้มีความเชื่อมโยงให้ถูกต้องกับตามมติของที่ประชุม
comparative of the constitutions chapter 2: the king
เมื่อย้อนดู "หมวด 2 พระมหากษัตริย์" ที่กำลังกลายเป็นประเด็นต้องห้ามแก้ไข รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ได้กำหนดแตกต่างจากอดีต เรียกได้ว่าการแก้ไขหมวด 2 มีมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ และมีลักษณะเป็นการขยายพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ให้เพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต
NHRCT Process
หลังกรรมการสิทธิฯ ถูก "เซ็ตซีโร่" เมื่อปี 2560 และชุดรักษาการก็ทยอยลาออก บทบาทขององค์กรนี้ก็หายหน้าไปในความขัดแย้งทางการเมือง ส่วนการสรรหาชุดใหม่ก็ช้า เพราะสภาของ คสช. "ไม่เห็นชอบ" ให้ใครมานั่งตำแหน่งนี้กันง่ายๆ จนกระทั่งลงมติไปสี่รอบจึงได้มา 6 จาก 7 คน และกำลังจะเริ่มงานแล้ว
เนื่องจากรัฐธรรมนูญ ปี 2540 กำหนดให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั้ง หรือมีสถานะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ดังนั้น ส.ว. จึงเปรียบเสมือนตัวกลางที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ กับประชาชน แต่ทว่า ภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ได้เปลี่ยนที่มาของ ส.ว. ให้มาจากกระบวนการคัดเลือกของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ด้วยเหตุนี้ คสช. จึงกลายเป็นคนที่เข้ามาแทนที่ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆ กับประชาชน
นับจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 มี ร่าง พ.ร.บ. หรือร่างกฎหมายที่ถูกนายกฯ ไม่ให้คำรับรองหรือปัดตก อย่างน้อย 12 ฉบับ และมีกฎหมายอย่างน้อย 27 ฉบับ ที่นายกฯ ยังไม่ได้ให้คำรับรอง หรือ ถูกดองไว้ อย่างน้อย 27 ฉบับ และมีกฎหมายการเงินเพียง 2 ฉบับ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การรับรองตลอดการดำรงตำแหน่งเกือบ 2 ปี
5 political issue on twitter hashtag
ในปี 2562 - 2563 พบว่า มีผู้ใช้บัญทวิตเตอร์ทวีตข้อความพร้อมติดแฮชแท็กที่มีข้อความคำว่า #Save อย่างน้อย 87 ล้านข้อความ และมีผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์แสดงความคิดเห็นผ่านแฮชแท็กที่มีคำว่า #Save อย่างน้อย 101 เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยเรื่องของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กำลังเป็นกระแสในขณะนั้น อาทิ แฮชแท็ก #Saveวันเฉลิม ที่ขึ้นเป็นแฮชแท็กอันดับหนึ่งที่มีคนทวีตมากที่สุด
Royal budget 10 years
เปิดงบประมาณสถาบันพระมหากษัตริย์ 10 ปีงบประมาณ (บางส่วน) แต่ละปีมีการตั้งงบประมาณเท่าไหร่ ใช้จ่ายไปกับสิ่งใดบ้าง และตลอดระยะเวลา 10 ปี ภายใต้นายกรัฐมนตรีสามคน อภิสิทธิ์-ยิ่งลักษณ์-ประยุทธ์ ทิศทางความเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นอย่างไร สำรวจได้ในบทความนี้
ในปี 2563 องค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญยังคงมีบทบาทสำคัญต่อการเมืองไทย โดยเฉพาะกับฝ่ายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เพราะตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ขององค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ คือ การปกป้องคุ้มกายรัฐบาลคสช. จากการตรวจสอบ รวมไปถึงเป็นดาบและหอกให้กับรัฐบาลคสช. ในการจัดการกับฝ่ายที่ต่อต้าน
ปี 2563 เรียกได้ว่า เป็นช่วง ‘ผลัดใบ’ ของศาลรัฐธรรมนูญ มีการเปลี่ยนตัวตุลาการมากถึง 5 จาก 9 คน ตลอดปีนี้มีผลงานออกคำวินิจฉัยให้เห็นเป็น 20 คำวินิจฉัย ปกป้องฝ่ายรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ อย่างแน่นหนา และยุบพรรคฝ่ายค้านสำคัญ แถมให้ ส.ว. พ้นจากตำแหน่งไปหนึ่งคน
Gender-Based Violence Online towards female politicians and activists
รศ.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำเสนอรายงานการวิจัยเรื่อง “เกลียด/โกรธ/กลัว: ความรุนแรงทางเพศ/เพศสภาพในพื้นที่ออนไลน์” ชลิดาภรณ์ระบุว่า จากผลการศึกษา “รัฐ” เป็นส่วนหนึ่งในการใช้ความรุนแรงออนไลน์ต่อนักการเมืองเพศหญิงด้วย ผ่านการใช้สื่อประณามหรือประจานนักการเมืองหญิง