งานเรา

3 options
ด้วยเงื่อนปมว่าต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน ประกอบกับความต้องการของรัฐบาลที่ไม่ได้ต้องการให้การเลือกตั้งทับซ้อนกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทำให้ทางเลือกของการจัดการเลือกตั้งมีอยู่อย่างน้อย 3 แนวทาง คือ ไม่เลื่อนแต่ทำให้เสร็จสิ้นเร็วขึ้น หรือ แก้รัฐธรรมนูญ หรือ เลื่อนนิดหน่อยแต่แบกความเสี่ยงล้มเลือกตั้ง
การเลื่อนเลือกตั้ง นอกจากจะทำให้กลุ่มคนที่อยากเลือกตั้งและพรรคการเมืองที่กำลังเตรียมการลงสนามต้องเสียเวลาไปเปล่าๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว ก็ยังมีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการเลื่อนเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย นั้นก็คือ คสช. เพราะว่า คสช. จะมีเวลาอยู่ในอำนาจนานขึ้น และกองหนุน คสช. ก็มีเวลามากขึ้นในการเตรียมการเพื่อการเลือกตั้ง
one month
การเลือกตั้งในปี 2562 มีสัญญาณว่า จะถูกเลื่อนออกไปอีกเป็นครั้งที่หก จากข้อมูลการเลือกตั้งสามครั้งก่อนหน้านี้ สามารถประกาศผลและจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้ในเวลาประมาณหนึ่งเดือน ข้ออ้างที่การเลือกตั้งจะไปชนกับการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงฟังไม่ขึ้น  
วันนี้ (3 มกราคม 2562) วิษณุ เครืองาม ในฐานะประธานจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เข้าประชุมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพื่อชี้แจงขั้นตอนการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกไปอธิบายให้กกต. เพื่อให้ กกต.พิจารณาว่า จะสามารถจัดการเลือกตั้งได้หรือไม่ อย่างไร 
การเลือกตั้งที่จะถึงในครั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้สร้างกติกาที่ทำให้ตนเองกลับเข้ามาสู่อำนาจได้อีกครั้ง หากจะขัดขวางไม่ให้ คสช. สืบทอดอำนาจได้อย่างสะดวก พรรคการเมืองที่ไม่สนับสนุน คสช. อาจต้องผนึกกำลังร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากประชาชน ไอลอว์ชวนสำรวจว่า มีพรรคการเมืองไหนบ้างที่มีจุดยืนไม่เอา คสช.  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ควบตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มาตั้งแต่ปี 2557 และชัดเจนว่ายังต้องการอยู่ในอำนาจต่อสังเกตอาการจากการแสดงท่าทีประกาศตัวเป็นนักการเมือง ทั้งนี้ยิ่งเมื่อดูกติกาเลือกตั้งก็เอื้อให้ พล.อ.ประยุทธ์ สามารถสืบทอดอำนาจต่อไปได้ ชวนอ่านสี่ทางช่องเพื่อให้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังคงเป็นนายกฯ ต่อหลังการเลือกตั้ง
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาและองค์กรเครือข่าย ชวน 25 พรรค ร่วมกันลงนามในสัญญา เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างเสรี สุจริตและเที่ยงธรรม โดยการทำสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งและบรรทัดฐาน ให้กับสถาบันพรรคการเมืองบนรากฐานประชาธิปไตย อีกทั้งยังลดความขัดแย้งในการเลือกตั้งลง 
ยังไม่ถึงวันเลือกตั้งปี 2562 แต่ก็เห็นเค้าลางของการโกงและเอาเปรียบประชาชนและพรรคการเมืองต่างๆ ของ คสช. ตั้งแต่การออกแบบกติกาที่สร้างความได้เปรียบให้กับตัวเอง การใช้ทรัพยาการของรัฐเพื่อสร้างความนิยมให้ตัวเอง และดึงเวลาเพื่อควบคุมพรรคการเมืองและประชาชนให้เสียเปรียบ นี่คือเก้าข้อที่ คสช. โกงและเอาเปรียบการเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งปี 2562 เป็นการเลือกตั้งที่รัฐบาลคสช. จะมีอำนาจพิเศษตามรัฐธรรมนูญ 2560 และไม่ติดข้อจำกัดแบบเดียวกับรัฐบาลรักษาการที่ห้ามอนุมัติงบประมาณ โครงการ หรือการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการได้ นอกจากนี้ คสช.ยังมีสภาในการพิจารณากฎหมาย รวมถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ยังมีอำนาจพิเศษตามมาตรา 44 อยู่ในมือด้วย
เสวนา Thammasat Resolution Talk: ตั้งโจทย์-ตอบอนาคต วาระการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การกระจายอำนาจและปฏิรูประบบราชการ” พูดคุยถึงปัญหา อุปสรรค ความล้มเหลวและความหวังของการกระจายอำนาจและการปฏิรูประบบราชการไทย นักวิชาการชี้ว่าปัญหาทั้งสองเป็นเรื่องเดียวกัน และการกระจายอำนาจยังเกี่ยวพันกับเรื่องเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของผู้คน