งานเรา

ตาม พ.ร.ป.การได้มาซึ่ง ส.ว. มาตรา 90 (1) (ก) กำหนดให้ กกต. จัดให้มีการคัดเลือก ส.ว.กลุ่มอาชีพจำนวน 200 คน ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งแรก ไม่น้อยกว่า 15 วัน จากนั้นให้ คสช. พิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 50 คน ทั้งนี้ กกต. ได้ตรา พ.ร.ฎ.ให้เลือก ส.ว. ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และคาดว่ารายชื่อ ส.ว.กลุ่มอาชีพ จะถึงมือ คสช. ในวันที่ 16 มกรคาม 2562
44 200
เวลาสี่ปีครึ่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้อำนาจพิเศษจาก "มาตรา 44" ไปอย่างน้อย 200 ครั้ง รวมแล้วครอบคลุมสารพัดประเด็นปัญหาตามความชอบใจของคนที่ออกคำสั่ง ไม่มีส่วนร่วม จะออกเมื่อไรไม่มีใครรู้ล่วงหน้า และบางครั้งก็ออกมาแก้คำสั่งก่อนหน้าของตัวเอง
รัฐธรรมนูญปี 2560 กำหนดให้การเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นในปี 2562 และเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามที่คสช. มุ่งหวังไว้ คสช. จึงขอเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวฯ ปี 2557 ไปแก้กติกาเพื่อช่วยพรรคการเมืองบางพรรคหรือสร้างเงื่อนไขให้บางพรรค และล่าสุดคือ แก้การแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ตามความเห็น คสช. และรัฐบาล
16 พฤศจิกายน 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวฯ พ.ศ. 2557 ออกคำสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีอำนาจในการแก้ไขการแบ่งเขตเลือกตั้งในกรณีที่ คสช. หรือรัฐบาล ได้รับข้อร้องเรียนมา ทั้งนี้ ยังให้อำนาจ กกต. อย่างอิสระในการแก้ไขโดยไม่ติดข้อจำกัดใดๆ จากระเบียบหรือกฎหมาย
นักเคลื่อนไหวปกป้องสิทธิในด้านต่างๆมาสะท้อนประสบการณ์ในการชุมนุมภายใต้พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ 2558 (พ.ร.บ.ชุมนุมฯ) โดยมองว่า ข้อบังคับตามพ.ร.บ.ชุมนุมฯ สร้างความยุ่งยากและอุปสรรคในการชุมนุม ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่มีความเข้าใจตัวบทเพียงพอ และมีแนวโน้มจะตีความอย่างกว้างขวาง สร้างความกังวลใจต่อผู้ใช้สิทธิว่า จะสามารถใช้เสรีภาพอย่างไรได้บ้าง  
Five Mechanism for Eliminate Politicians
การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี 2562 กำลังเดินหน้าไปตามกติกาที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) วางเอาไว้หมดแล้ว แต่ก็ยังพอเป็นความหวังว่า ประชาชนยังพอมีโอกาสเลือกตัวแทนเข้าไปเป็นสมาชิกของรัฐสภาอยู่บ้าง แต่สำหรับนักการเมืองที่ชนะสนามเลือกตั้งได้คะแนนเสียงสนับสนุนจากประชาชนก็ยังวางใจไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญ 2560 หรือรัฐธรรมนูญฉบับ “มีชัย ฤชุพันธุ์” ยังวางกลไกไว้อีกหลายประการ ที่จะเป็นอาวุธทางกฎหมายเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พ้นจากตำแหน่งได้
วันที่ 16 มกราคม 2016 ไต้หวันจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่14 โดยครั้งนี้ไต้หวันได้ ไซ อิงเหวิน (Tsai Ing-Wen) จากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (Democratic Progressive Party, DPP) เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศ 
Election 2562 : 'Social Media' Is The Important Battle For The First Time
งานเปิดตัวเว็บไซต์ ELECT.in.th สื่อข้อมูลการเมืองการเลือกตั้งไทย นักวิชาการสามท่านร่วมพูดคุยในคำถามใหญ่ว่า โลกอินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย และฐานข้อมูลการเลือกตั้งจะส่งผลต่อการเลือกตั้งปี 2562 อย่างไร และพรรคการเมืองกับประชาชนจะใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านี้อย่างไรได้บ้าง นักวิชาการเห็นพ้องว่าโซเชียลมีเดียมีพลังเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในปี 62 ไม่มากก็น้อย
the Court Role in Election
การเลือกตั้งในปี 2562 ศาลต่างๆ จะเข้ามามีบทบาทเกี่ยวการเลือกตั้งในหลายส่วน ภายใต้กติกาที่ คสช. ที่ไม่เป็นธรรมกับพรรคการเมืองทำให้ศาลถูกคาดหวังจากทุกฝ่าย สำหรับบทบาทของศาลในการเลือกตั้งกระจายไปตาม พ.ร.ป. สองฉบับ คือ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และพ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. 
Election 2562 : Deadline 26 November If New Political Party Want to Election
ภายใต้การปกครองของคสช. ที่ห้ามพรรคการเมืองใหม่เกิดขึ้นเลยตลอดสี่ปี และเพิ่งประกาศให้เริ่มจดจัดตั้งพรรคได้ ทำให้พรรคใหม่มีระยะเวลาเตรียมตัวที่สั้นเกินไปบวกกับเงื่อนไขในการจัดตั้งพรรคที่ยากอาจจะทำให้พรรคหน้าใหม่จำนวนมากจัดตั้งไม่เสร็จสมบูรณ์ทันตามกรอบเวลาเพื่อที่จะลงเลือกตั้ง