Articles

ในปี 2565 ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีการพิจารณากฎหมายสำคัญหลายฉบับ โดยมีอย่างน้อยห้าฉบับ ที่เราอยากนำมาเล่าเพื่อให้เห็นความเคลื่อนไหวของกฎหมายในสภาตลอดปีนี้
ในปี 2565 มีเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองเกิดขึ้นหลายอย่าง แต่มีอย่างน้อยแปดเรื่องที่เราอยากจะไฮไลท์เพื่อให้ทุกคนมองเห็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นตลอดปี และสิ่งเหล่านี้อาจจะส่งผลต่อการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในอนาคต
Pitch Pongsawas
10 ธันวาคม 2565 สถาบันปรีดี พนมยงค์ จัดกิจกรรมเสวนา Pridi Talks หัวข้อ “หนทางสู่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน ร่วมแชร์มุมมองต่อสถานะของรัฐธรรมนูญตามที่เป็นอยู่ในประเทศไทย เพื่อให้มองเห็นเส้นทางสู่ "รัฐธรรมนูญประชาชน" ในอนาคตได้ชัดเจนขึ้น
DES Regulation
กระทรวงดีอี ออกประกาศฉบับใหม่ ที่จะ “พลิกโฉม” บรรยากาศโลกออนไลน์ ทำให้การแสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ตถูกปิดกั้นง่ายขึ้น ตั้งแต่ 25 ธ.ค. 2565 ใครก็ตามก็จะสามารถร้องเรียนไปยัง “ผู้ให้บริการ” และ “โซเชียลมีเดีย” ให้ลบเนื้อหาได้อย่างไม่ยาก และผู้ให้บริการถ้าอยากพ้นความรับผิดชอบต้องลบภายใน 24 ชั่วโมง
Thai female attorneys have to wear skirt in the courts
ข้อบังคับสภาทนายความกำหนดให้ทนายความหญิงต้องใส่กระโปรงเวลาว่าความ แต่เมื่อ 24 พ.ย. 2565 คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ มีคำสั่งให้สภาทนายความและเนติฯ แก้ไขข้อบังคับให้ไม่ขัดแย้งกับหลักการห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ รับรองสิทธิทนายความหญิงให้สามารถสวมกางเกงขณะว่าความในศาลได้
แม้ “ร่างแก้รัฐธรรมนูญ #ปลดล็อกท้องถิ่น” จะไม่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา แต่ความหวังของประชาชนที่ต้องการให้ประเทศไทยมีการ “กระจายอำนาจ” ให้ท้องถิ่นมากขึ้นยังไม่หมดไป เนื่องจากในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นอย่างช้า ในปี 2566 มีพรรคการเมืองอย่างน้อยสองพรรค ได้แก่ พรรคเพื่อไทย และพรรคก้าวไกล ที่ประกาศนโยบายสนับสนุนการกระจายอำนาจ และลดการรวมศูนย์อำนาจของส่วนกลาง 
7 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีนัดลงมติ ร่างแก้รัฐธรรมนูญ "ปลดล็อกท้องถิ่น" ที่เสนอให้ลดอำนาจราชการส่วนภูมิภาค และเพิ่มอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอิสระในการทำบริการสาธารณะ และได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอเพื่อตอบโจทย์ปัญหาในแต่ละพื้นที่ แต่ร่างดังกล่าวก็ต้องตกไปเนื่องจากได้รับเสียงเห็นชอบจากรัฐสภาไม่ถึงกึ่งหนึ่งและได้รับเสียงเห็นชอบจาก ส.ว. ไม่ถึงหนึ่งในสาม
rehabilitate debt
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และอินโดนีเซีย ล้วนแต่มีกลไกที่ให้โอกาสลูกหนี้บุคคลธรรมดา “เริ่มชีวิตใหม่” โดยการฟื้นฟูสภาวะทางการเงินได้ ไม่ต้องถูกฟ้องล้มละลายทุกกรณี ซึ่งเป็นช่องทางที่กฎหมายไทยยังไม่มี ทำให้ลูกหนี้ไทยยังขาดโอกาส แต่สภาก็กำลังมีข้อเสนอเรื่องนี้
DE announcement
กระทรวงดีอี คุมโลกออนไลน์เข้มงวดขึ้น ออกประกาศใหม่ เกี่ยวกับการนำข้อมูล "ออก" จากระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการต้องลบข้อมูลที่เป็นความผิดภายใน 24 ชั่วโมงหลังบุคคลทั่วไปร้องเรียน แต่กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจพบแล้วแจ้งให้ลบยังมีเวลาขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อหาที่แจ้งให้ลบ
Party Bill
23 พ.ย. 2565 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ “เอกฉันท์” ร่างพ.ร.ป.พรรคการเมือง ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ จาหเหตุที่ 77 ส.ว. ส่งเรื่องมา หลังจากนี้นายกฯ นำร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป