Articles

Twitter guidelines on Open Internet for policy makers
ทวิตเตอร์ออกรายงาน Protecting the Open Internet: Regulatory Principlesfor Policy Makers เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้กำหนดนโยบายในการออกข้อบังคับบนโลกอินเตอร์เน็ต ความท้าทายที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข ในขณะที่ก็ยังปกป้องหลัก Open Internet ที่เสรีและเปิดกว้างให้กับทุกคนเอาไว้
Talk with Viengrat on local election
ชวนคุยกับรองศาสตราจารย์เวียงรัฐ เนติโพธิ์ ถึงประเด็นสำคัญที่น่าจับตาในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะเกิดขึ้น การเลือกตั้ง อบต. ที่จะถึงนี้มีความสำคัญอย่างไร อะไรคือปัญหาของการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาของไทย และประชาชนจะร่วมกันพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้ดีขึ้นได้อย่างไร
Senate Talk
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 มีกำหนดการประชุมรัฐสภา พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ "รื้อระบอบประยุทธ์" หนึ่งในข้อเสนอ คือ การใช้ "สภาเดี่ยว" ยกเลิกส.ว. เป็นวันที่สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายน่าสนใจหลายคน ยังมีทั้งที่คัดค้านชัดเจน และคัดค้านแบบ "อ้อมๆ"​
constitutional amendment process 3
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 มีกำหนดการประชุมรัฐสภา ที่จะนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับที่เสนอโดยภาคประชาชน เข้าสู่การพิจารณา ร่างฉบับนี้มีชื่อเล่นว่าร่าง "รื้อระบอบประยุทธ์" มี ไอติม พริษฐ์, ปิยบุตร, ณัชปกร iLaw, ลูกเกด ชลธิชา และจักรินทร์ เป็นตัวแทนผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ชี้แจงร่างต่อสภา
LGBT interview
ก่อนศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติว่าประมวลกฎหมายฯ ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในวันที่ 17 พ.ย. 2564 ชวนรับฟังเสียงจาก “เบิร์ด” และ “ช้าง” คู่รักที่คบกันมานานถึง 15 ปี ใช้ชีวิตร่วมกัน ทำงาน จ่ายภาษี แต่ยังไร้กฎหมายที่จะมารับรองสนับสนุนสิทธิเสรีภาพของพวกเขา
16-17 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีนัดพิจารณาและลงมติร่างรัฐธรรมนูญฉบับ "รื้อระบอบประยุทธ์" ที่นำโดยกลุ่ม Resolution โดยร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีสาระสำคัญ คือ การยกเลิกวุฒิสภาแล้วกลับไปใช้ระบบ "สภาเดี่ยว" หรือ ให้เหลือแต่สภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ
same sex marriage movement
เสียงจาก “เตย-แคลร์” คู่รักต่างสัญญาติ ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์และความกังวลต่างๆ ภายใต้สังคมที่ยังไม่มีกฎหมายมารับรองสถานะเฉกเช่นเดียวกันกับคู่รักชาย-หญิงทั่วไป ก่อนศาลรัฐธรรมนูญมีมติในวันที่ 17 พ.ย. 2564 ว่าประมวลกฎหมายแพ่งฯ ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
online seminar
อานนท์ มาเม้า และเข็มทองต้นสกุลรุ่งเรือง วิเคราะห์คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องในโอกาสที่ 17 พ.ย. 2564 ศาลรัฐธรรมนูญจะลงมติครั้งประวัติศาสตร์ ว่าประมวลกฎหมายแพ่งฯ มาตรา 1448 ที่กำหนดการสมรสเฉพาะชาย-หญิง ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ อันอาจนำไปสู่ #สมรสเท่าเทียม 
National Strategy
แม้ยุทธศาสตร์ชาติของไทยดูจะมีภาพลักษณ์ในการสืบทอดอำนาจมากกว่า แต่ก็มีตัวอย่างจากต่างประเทศมากมายที่แสดงให้เห็นถึงการมียุทธศาสตร์ชาติที่เป็นประชาธิปไตย มีการตรวจสอบและทบทวนจากหลากหลายภาคส่วน และวางรากฐานสู่อนาคตอย่างแท้จริง
Procedure Problems
ก่อนจะมาถึงข้อวิเคราะห์ให้การชุมนุมเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองฯ และคำสั่งห้ามกระทำการลักษณะเดิมอีก วิธีพิจารณาคดีและทำคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญมีข้อสงสัยและปัญหาในทางกฎหมายที่ต้องพิจารณาหลายประการ