งานเรา

Saithong People
อุทยานแห่งชาติไทรทอง ดำเนินคดีกับชาวบ้าน 14 คน ในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ในข้อหาบุกรุกป่า โดยกล่าวหาว่าชาวบ้านได้ทำการเกษตรในที่ดินที่อยู่ในพื้นที่อุทยาน ฝั่งของชาวบ้านมีข้อต่อสู้ว่าได้ทำกินในที่ดินพิพาทมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และไม่ได้ทำการบุกรุกพื้นที่อุทยาน พบกับสัมภาษณ์ของชาวบ้านที่ถูกดำเนินคดีที่ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในช่วงก่อนที่ศาลอุทธรณ์จะอ่านคำพิพากษา และตัดสินว่าชาวบ้านมีความผิด 
End of NCPO But in still former NCPO in New Prayuth's Cabinet
10 กรกฎาคม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่หลังการเลือกตั้ง ของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งเสร็จแล้ว หลังรอคอยกันมาถึง 108 วัน นับจากวันเลือกตั้ง  “ครม. ประยุทธ์ 2” มีทั้งหมด 36 คน พบว่าเป็น “คนใกล้ชิด” หรือ บุคคลที่เคยทำงานกับ คสช. อย่างน้อย 11 คน 
ปี 2557 เมื่อ คสช. ทำรัฐประหาร ประกาศนโยบาย "คืนความสุข" และออกคำสั่งจัดการผืนป่าสำคัญสองคำสั่ง คือ คำสั่งคสช.ที่ 64/2557 และ 66/2557 ให้อำนาจทหารเข้ายึดคืนที่ดินจากประชาชนทั่วประเทศเพื่อเติมเต็มความฝันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ แต่ระหว่างทางกลับกำหนดข้อยกเว้นให้เอกชนได้
Forest Seminar all
เกษตรกรถูกพิพากษาให้จำคุกจากกรณีประกาศเขตป่าทับที่เป็นปัญหาเรื้อรังและยิ่งรุนแรงภายใต้นโยบายของ คสช. ด้านชาวบ้านเสนอ "แผนจัดการร่วม" เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าโดยไม่ต้องดำเนินคดี ฝ่ายรัฐยังตัดสินใจล่าช้าทั้งที่มีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ คณิต ณ นคร ยังเสนอว่า อัยการอาจสั่งไม่ฟ้องคดีได้แต่ไม่มีใครกล้า นักสิทธิเสนอ ต้องนั่งคุยกันใหม่มีกระบวนการแก้ไขเยียวยา
9 กรกฎาคม 2562 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 9/2562 ยกเลิกบรรดาประกาศและคำสั่งคสช. และคำสั่งหัวหน้าคสช. อย่างน้อย 70 ฉบับ และแก้ไขอีก 2 ฉบับ ซึ่งคำสั่งนี้มีเนื้อหาสอดคล้องกับกฎหมายที่ภาคประชาชนเสนอต่อสภาให้พิจารณายกเลิกอย่างน้อย 13 ฉบับ
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้อำนาจมาตรา 44 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 9/2562 ให้ยกเลิกคำสั่ง คสช. อย่างน้อย 29 ฉบับ ประกาศ คสช. อย่างน้อย 28 ฉบับ และยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคสช. อย่างน้อย 4 ฉบับ มีเรื่องสำคัญ เช่น การย้ายคดีที่ให้พลเรือนขึ้นศาลทหารไปอยู่ในศาลยุติธรรม และยกเลิกคำส่ังที่ปิดกั้นและแทรกแซงสื่อ
Saithong
ศาลอุทธรณ์ภาค 3 แผนกคดีสิ่งแวดล้อม เริ่มอ่านคำพิพากษาคดีไทรทอง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยเริ่มจากคดีของนิตยา ม่วงกลาง แกนนำต่อสู้สิทธิที่ดินในชุมชนดังกล่าว จนกระทั่งอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ครบหมดทุกคดี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โดยทุกคดีศาลอุทธรณ์ยังตัดสินให้ชาวบ้านมีความผิด และสั่งลงโทษจำคุก 13 คดี และรอลงอาญาเพียงหนึ่งคดี 
7 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสังคมนิยมประชาธิปไตย นำโดย เยี่ยมยอด ศรีมันตะ ประธานที่ปรึกษา และคณะ แถลงข่าวรณรงค์ล่ารายชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ตามมาตรา 256(1) ของรัฐธรรมนูญ ที่ให้สิทธิประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 รายชื่อ เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ 
ความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อยาวนานส่งผลให้ปัจจุบันสังคมไทยเผชิญหน้าความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ มีการคุกคามทำร้ายนักกิจกรรมทางการเมือง มีการใช้ถ้อยคำยั่วยุปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังซึ่งกันและกันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ทำให้ 'จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย' จัดเสวนาวิชาการในหัวข้อ "ทุเลาความรุนแรงและความเกลียดชังในสังคมไทย" เพื่อมองหาแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดเท่าที่จะพอมองหาได้ในขณะนี้
military hold country
หนึ่งในเครื่องมือสืบทอดอำนาจของทหารหลังยุค คสช. คือ การย้ายภารกิจ "ความมั่นคง" ไปไว้ในมือของ กอ.รมน. ซึ่งเคยมีคำสั่งหัวหน้า คสช. 51/2560 ขยายอำนาจให้ทหารเข้ามาดูแลงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ให้มีกำลังเจ้าหน้าที่ งบประมาณ รวมทั้งตั้งกรรมการระดับภาคและจังหวัดได้ด้วย