Articles

หลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด เพื่อเตรียมพร้อมรับการเลือกตั้ง 2566 พบว่า กกต. ได้นำนวนราษฎรที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยมาคำนวณด้วย ทั้งนี้ เมื่อนำผลคำนวณจำนวน ส.ส. แบบที่ใช้จำนวนราษฎรเฉพาะที่มีสัญชาติมาเปรียบเทียบ พบว่า มีจำนวน ส.ส. อยู่ 6 จังหวัดที่เปลี่ยนแปลงไป 
Udom Rattaammarit's Bio
เปิดประวัติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ อุดม รัฐอมฤต อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากบทบาทในฐานะนักวิชาการแล้ว อุดมยังมีบทบาทต่อการเมืองไทย ในฐานะผู้ร่างรัฐธรรมนูญ 2560
Thai Bar Association & lawyer council are going to revise their regulations
หลังจากนักกฎหมายและทนายความสิทธิต่อสู้เพื่อให้สภาทนายความแก้ไขข้อบังคับเรื่องการแต่งกายที่ยังยึดกรอบเพศมาตั้งแต่ปี 2563 มกราคม 2566 ก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีเมื่อสภาทนายความและเนติบัณฑิตยสภา เริ่มเดินหน้าแก้ไขข้อบังคับเรื่องการแต่งกาย
implication of new electoral system
ปรากฏการณ์การควบรวมพรรคเป็นผลโดยตรงจากสูตรทางคณิตศาสตร์ที่เปลี่ยนไปในระบบเลือกตั้งใหม่ การแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี 2565 เปลี่ยนให้ระบบเลือกตั้งกลับไปคิดที่นั่งบัญชีรายชื่อแบบคู่ขนาน (MMM) ทำให้การจะได้สักหนึ่งที่นั่งปาร์ตี้ลิสต์ต้องได้คะแนนเพิ่มขึ้นหลายเท่า จนเป็นเหตุให้พรรคเหล่านี้ต้องเร่งหนีตายกันยกใหญ่
how to move form Central House registeration to regular house registration
คนที่มีชื่อใน "ทะเบียนบ้านกลาง" อาจไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานบางประการ ได้รวมถึงสิทธิในการเลือกตั้ง ชวนดูวิธีย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านกลางง่ายๆ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเข้าคูหา รักษาสิทธิเลือกตั้งกัน!
RECAP: Tawan & Bam
เกิดอะไรขึ้นกับ “ตะวัน-แบม” ? เรื่องราวนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร? ทั้งสองคนเป็นใคร? ทำความเข้าใจข้อเรียกร้องของพวกเธอดังต่อไปนี้
Requirement of Tawan and Bam
ตะวันและแบม สองนักกิจกรรมรุ่นใหม่ถูกคุมขังในคดีมาตรา 112 จากการยื่นขอเพิกถอนประกันตัวเอง พร้อมข้อเรียกร้องสามข้อ ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ ชวนทบทวนข้อเรียกร้องว่าทำได้อย่างไร และใครเกี่ยวข้องบ้าง
ด้วยกติกาการเลือกนายกรัฐมนตรีที่ยังคงมีวุฒิสภาจากการแต่งตั้ง 250 คน เข้ามามีส่วนร่วม ทำให้พรรคการเมืองที่จะเป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาล ถ้าไม่มีเสียง ส.ว.แต่งตั้งยกมือสนับสนุนก็มีแนวโน้มจะตั้งรัฐบาลยากขึ้น หรือถ้าตั้งรัฐบาลโดยใช้เสียง ส.ส. อย่างเดียวก็จะทำให้เกิดรัฐบาลผสมหลายพรรค และมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วสูง
hunger strike
การอดอาหารเป็นวิธีการแสดงออกอย่างสันติวิธีหนึ่งที่ถูกใช้โดยนักเคลื่อนไหวจากหลายๆประเทศเพื่อต่อต้านผู้มีอำนาจหรือเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างโดยใช้ร่างกายและสุขภาพของตัวผู้ประท้วงเป็นเดิมพัน ซึงข้อเรียกร้องของผู้อดอาหารจะได้รับการตอบสนองมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละประเทศ  
how can people who are in Central House Registeration go to vote
แม้การมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดูจะเป็นเรื่องธรรมดาสามัญแต่ก็มีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปกติ แต่ไปมีชื่ออยู่ใน "ทะเบียนบ้านกลาง" ซึ่งพวกเขาจะไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานบางประการ รวมถึงสิทธิในการเลือกตั้งด้วย