Articles

เนื่องจากรัฐธรรมนูญ ปี 2540 กำหนดให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั้ง หรือมีสถานะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ดังนั้น ส.ว. จึงเปรียบเสมือนตัวกลางที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ กับประชาชน แต่ทว่า ภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ได้เปลี่ยนที่มาของ ส.ว. ให้มาจากกระบวนการคัดเลือกของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ด้วยเหตุนี้ คสช. จึงกลายเป็นคนที่เข้ามาแทนที่ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆ กับประชาชน
นับจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 มี ร่าง พ.ร.บ. หรือร่างกฎหมายที่ถูกนายกฯ ไม่ให้คำรับรองหรือปัดตก อย่างน้อย 12 ฉบับ และมีกฎหมายอย่างน้อย 27 ฉบับ ที่นายกฯ ยังไม่ได้ให้คำรับรอง หรือ ถูกดองไว้ อย่างน้อย 27 ฉบับ และมีกฎหมายการเงินเพียง 2 ฉบับ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การรับรองตลอดการดำรงตำแหน่งเกือบ 2 ปี
5 political issue on twitter hashtag
ในปี 2562 - 2563 พบว่า มีผู้ใช้บัญทวิตเตอร์ทวีตข้อความพร้อมติดแฮชแท็กที่มีข้อความคำว่า #Save อย่างน้อย 87 ล้านข้อความ และมีผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์แสดงความคิดเห็นผ่านแฮชแท็กที่มีคำว่า #Save อย่างน้อย 101 เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยเรื่องของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กำลังเป็นกระแสในขณะนั้น อาทิ แฮชแท็ก #Saveวันเฉลิม ที่ขึ้นเป็นแฮชแท็กอันดับหนึ่งที่มีคนทวีตมากที่สุด
TN 10 years budget
เปิดงบประมาณสถาบันพระมหากษัตริย์ 10 ปีงบประมาณ (บางส่วน) แต่ละปีมีการตั้งงบประมาณเท่าไหร่ ใช้จ่ายไปกับสิ่งใดบ้าง และตลอดระยะเวลา 10 ปี ภายใต้นายกรัฐมนตรีสามคน อภิสิทธิ์-ยิ่งลักษณ์-ประยุทธ์ ทิศทางความเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นอย่างไร สำรวจได้ในบทความนี้
ในปี 2563 องค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญยังคงมีบทบาทสำคัญต่อการเมืองไทย โดยเฉพาะกับฝ่ายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เพราะตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ขององค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ คือ การปกป้องคุ้มกายรัฐบาลคสช. จากการตรวจสอบ รวมไปถึงเป็นดาบและหอกให้กับรัฐบาลคสช. ในการจัดการกับฝ่ายที่ต่อต้าน
ปี 2563 เรียกได้ว่า เป็นช่วง ‘ผลัดใบ’ ของศาลรัฐธรรมนูญ มีการเปลี่ยนตัวตุลาการมากถึง 5 จาก 9 คน ตลอดปีนี้มีผลงานออกคำวินิจฉัยให้เห็นเป็น 20 คำวินิจฉัย ปกป้องฝ่ายรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ อย่างแน่นหนา และยุบพรรคฝ่ายค้านสำคัญ แถมให้ ส.ว. พ้นจากตำแหน่งไปหนึ่งคน
Gender-Based Violence Online towards female politicians and activists
รศ.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำเสนอรายงานการวิจัยเรื่อง “เกลียด/โกรธ/กลัว: ความรุนแรงทางเพศ/เพศสภาพในพื้นที่ออนไลน์” ชลิดาภรณ์ระบุว่า จากผลการศึกษา “รัฐ” เป็นส่วนหนึ่งในการใช้ความรุนแรงออนไลน์ต่อนักการเมืองเพศหญิงด้วย ผ่านการใช้สื่อประณามหรือประจานนักการเมืองหญิง 
Provincial Election
การเลือกตั้งอบจ. ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกนับตั้งแต่การรัฐประหาร 2557 ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคสำหรับผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง กกต. ไม่ได้แสดงออกถึงความกระตือรือร้นที่จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนไปใช้สิทธิได้มากที่สุด ตรงกันข้ามกับมีเงื่อนไขที่ทำให้คนไปใช้สิทธิได้น้อย 
สาเหตุหนึ่งที่ทำให้การเลือกตั้งอบจ. ไม่คึกคักเท่ากับการเลือกตั้งส.ส.เป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักว่า อบจ.สำคัญอย่างไร เกี่ยวพันอะไรกับชีวิตประจำวัน ความจริงแล้ว อบจ.ถือเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่มาก เพราะถือเป็นหน่วยงานตรงที่รับผิดชอบดูแลเรื่องบริการสาธารณะให้กับประชาชนในจังหวัด
two chances
สถานการณ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญ นับถึงเดือนธันวาคม 2563 เหลือร่าง 2 ฉบับ คือ ฉบับพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาล มี 2 ปัญหาต้องช่วยกันคิด จะได้เลือกตั้ง สสร. 100% หรือไม่ และหมวด 1 หมวด 2 จะเขียนใหม่ได้หรือไม่ กับสองโอกาสหากต้องคว่ำข้อเสนอชุดนี้ถ้ายังคงมุ่งสืบทอดอำนาจให้ คสช. ต่ออีก