งานเรา

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของรัฐบาลพม่าที่กระทำต่อชาวโรฮิงญาส่งผลให้เกิดการอพยพของชาวโรฮิงญาจำนวนหลายแสนคน โดยที่รัฐบาลพม่ายังไม่มีท่าทีที่จะทุเลาหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว หลายฝ่ายจึงพยายามเสนอหนทางในการแก้ไขปัญหานี้ เช่น นักวิชาการและภาคประชาสังคม เป็นต้น
Thailand's Strategy without Public Participation
จากสำรวจดูผู้ที่จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติฉบับตั้งต้น หรือ ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 2558 ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนสนิทใกล้ชิดหรือคุ้นเคยกับรัฐบาลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ กระบวนการรับฟังความคิดเห็นยังเป็นไปอย่างจำกัด เนื่องจากผู้ที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นนั้นล้วนแต่เป็นผู้แทนหน่วยราชการ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือตัวแทนเอกชน ภาคประชาชน ไม่มีชื่อคนธรรมดาๆ เข้าร่วมแม้แต่คนเดียว
No Public Participation in Police Reform Forum
6 กันยายน 2560 ไอลอว์ไปสังเกตการณ์เวทีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจ โดยการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เรียกว่า 'ระยะแรก' ซึ่งเป็นการรับฟังเพื่อจัดทำรายงานข้อเสนอปฏิรูป โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนองค์กรอิสระ นักวิชาการ สื่อมวลชน องค์กรภาคประชาชนสังคม เป็นหลัก และการรับฟังในวันดังกล่าวมีเพียงผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มสื่อมวลชน จำนวนประมาณ 10-15 คน ซึ่งสะท้อนการมีส่วนร่วมที่เป็นไปอย่างจำกัด
National Strategic Plans
ผ่านมา 122 วัน ไอลอว์ยื่นคำร้องของดูร่างยุทธศาสตร์ชาติฉบับเต็ม สภาพัฒน์ฯ ต่อมาวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ก็มีหนังสือจากสภาพัฒน์ฯ ส่งมาถึงไอลอว์ หนังสือดังกล่าวเป็นการตอบกลับและส่งเอกสารจำนวนหนึ่ง ซึ่งไอลอว์ยื่นขอดู
National Strategic Committee
จากการสำรวจที่มาและหน้าตาของบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติผู้ที่เข้ามาออกแบบและควบคุมอนาคตประเทศไทยอีก 20 ปี พบว่า ส่วนใหญ่คือชายแก่วัยเกษียณจากกองทัพ นายทุนธุรกิจขนาดใหญ่ ร่วมด้วยกับบุคคลที่มีอิทธิพลในวงการอุดมศึกษาและองค์กรภาคประชาสังคม
Sotus
“ถ้าไม่มีรับน้องเลยก็จะสนิทกันในอีกรูปแบบและเท่าเทียมกัน”คำบอกเล่าจากปากภู ชายหนุ่มผู้ผ่านการรับน้องเจ็ดวันจากสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง มาอย่างหนักหน่วงเมื่อช่วงหลายปีก่อนหน้า  ก่อนเปิดเทอมปีการศึกษานี้ไอลอว์มีโอกาสพูดคุยกับ “ภู”อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยทางภาคเหนือแห่งหนึ่ง ในบทสนทนาแบบลับเขาเล่าให้เราฟังถึงเหตุการณ์กิจกรรมรับน้องในหลากประเด็น มากบ้างน้อยบ้าง หลายเรื่องจากบทสัมภาษณ์นี้คงพอจะสะท้อนภาพกิจกรรมรับน้องที่แตกต่างจากที่ใครหลายคนผ่านพบประสบเจอมา ยิ่งกับความรุนแรง ความรุนแรงที่แฝงมาในกิจกรรม-ธรรมเนียม-ประเพณี 
National Strategic Committee
กรรมการที่ถูกแต่งตั้งในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติส่วนใหญ่คือคนที่คสช.แต่งตั้งเขาไปทำหน้าที่ต่างๆ มาก่อน สามปีกว่าเรายังไม่เห็นรูปธรรมของการพัฒนาประเทศจากคนพวกนี้ รูปธรรมอย่างเดียวคือคณะกรรมการนี้จะเป็นเครื่องการันตีว่าคสช.จะยังคงสืบทอดอำนาจต่อไปได้
Seminar on Article 116
ไอลอว์ จัดงานเสวนาหัวข้อ “มาตรา 116: ยุยงปลุกปั่น มั่นคงหรือมั่วนิ่ม” เพื่อสะท้อนถึงปัญหาการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 ที่กลายเป็นเครื่องของรัฐในการจำกัดการแสดงออก โดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในยุคคสช. เพราะในจำนวนคดีความที่เกี่ยวกับมาตรา 116 ถูกใช้กับการแสดงออกในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์ คสช. มากที่สุด 
 24 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30-12.00 น. มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล แผนงานสุขภาวะผู้หญิง สมาคมเพศวิถีศึกษา และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง จัดงานเสวนา เรื่อง 'คุกคามทางเพศไม่ใช่เรื่องส่วนตัว: รัฐกับการคุ้มครองผู้เสียหายและอำนวยความยุติธรรม' ที่ห้องเบญรัตน์ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ โดยมีตัวแทนทั้งจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และผู้เสียหายร่วมพูดคุยในประเด็นดังกล่าว ทั้งหมด 5 คน 
The Ministry of Digital Economy and Society (DE) has declared that all Internet Service Providers (ISPs) have to delete data after receiving a complaint. Failure to do that can constitute different kinds of offence. First the violation of Section 14 (1) of the Computer Crime Act (CCA), the data of which has to be deleted within seven days. Second, the violation of Section 14 (2) and (3), the data of which has to be removed within 24 hours. And the violation of Section 14 (4), the data of which has to be deleted within seven days. But if the senders of the data are certain that their data is not a breach to the law, they are allowed to challenge the order in order to have the data reinstated.