งานเรา

Act on Submission a Petition for Introducing the Law
เมื่อรัฐธรรมนูญ 2560 บังคับใช้ เท่ากับเป็นการเริ่มต้นอีกครั้งของ “สิทธิการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย” โดยประชาชน หลังจากสิทธินี้ถูกระงับไปกว่าสามปีที่ คสช. เข้ามาบริหารประเทศ รัฐธรรมนูญกำหนดรายละเอียดให้เปลี่ยนไปเล็กน้อย ส่วนสาระสำคัญยังเหมือนเดิม
เวทีเสวนา ประชารัฐคืออะไร เพื่อคนไทยหรือเพื่อนายทุน? ชี้ประชารัฐไม่ได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างถ้วนหน้าทุนใหญ่เข้าควบคุมกลไกตลาด เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจเอกเชนขนาดใหญ่มากกว่าคนที่มีรายได้น้อย ทั้งนโยบายนี้ยังเสี่ยงต่อการขยายช่องว่างของความเหลื่อมล้ำของไทยให้มากขึ้นไปอีก
Shadow of Section 44
ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ไม่ได้มีแค่ "มาตรา44" ของ คสช. เท่านั้นที่เป็นอำนาจเบ็ดเสร็จ ยังมี "มาตรา17" ของจอมพลสฤษดิ์ จอมพลถนอม มี "มาตรา 27" ของพลเอกเกรียงศักดิ์ และอื่นๆ อีก แต่การใช้อำนาจนี้ส่วนใหญ่ในอดีตจะเป็นการตัดสินลงโทษบุคคล ต่างกับ คสช. ที่ใช้ออกกฎหมายและโยกย้ายตำแหน่ง
10 mechanisms
กลไกใหม่ๆ ตามรัฐธรรมนูญ 2560 เช่น กฎหมายพรรคการเมือง การนับที่นั่งส.ส. กลไกลนายกฯคนนอก ฯลฯ หากถูกนำมาใช้ประกอบกันในเงื่อนไขและจังหวะเวลาที่ถูกต้อง อาจทำให้ คสช. สามารถควบคุมผลการเลือกตั้งครั้งหน้าได้ และทำให้การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่มีความหมาย
Comparison Thai vs US
ระบบการแจ้งเตือนให้ลบเนื้อหา (Notice and Takedown) เริ่มใช้แล้วในประเทศไทยตามประกาศกระทรวงดีอีฯ ลองดูบทเรียนจากกฎหมาย DMCA ของอเมริกาว่า ระบบนี้ถูกใช้ในประเทศต้นตำรับอย่างไร มีปัญหาอะไร จะช่วยให้เห็นว่า กฎหมายของไทยยังมีช่องว่างอย่างไรบ้าง
Uber Grab
งานนี้บริษัท Uber ลุยเอง เสนอแก้พ.ร.บ.รถยนต์ สามมาตรา เพิ่มคำว่า "บริการร่วมเดินทาง" เข้าไปให้มีที่ทางในกฎหมาย โดยหวังเสนอกฎหมายตามช่องทางของรัฐธรรมนูญ ขอเชิญชวนประชาชนที่เห็นด้วยเข้าชื่อ 10,000 ชื่อ เพื่อสนับสนุน
prasitchai noonuan
นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม รับทราบข้อกล่าวหาในคดีที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวหาเขาในข้อหาหมิ่นประมาทจากการโพสต์วิจารณ์โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ จ.กระบี่ ไอลอว์ถามต่อเรื่องการเคลื่อนไหวในยุคที่ประชาชนต้องร่วมจ่ายความมั่นคงทางพลังงานด้วยเสรีภาพ
mookmetin
เครือข่ายปฏิรูปการประกันตัวเพื่อคนจน จัดงานเสวนา “ปฏิรูปการประกันตัวเพื่อความเสมอภาคในสังคม : ร่วมกันแสวงหามาตรการทดแทนการขังระหว่างพิจารณา” เสนอเปลี่ยนระบบใช้เงินประกันตัว เป็นการออกแบบฐานข้อมูลประเมินความเสี่ยงหลบหนี ช่วยคนไม่มีเงินไม่ต้องติดคุก 
6 month and 6 topics in constitution
หลังรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ผ่านประชามติ เราเคยชวนจับตา 6 ประเด็นสำคัญที่จะเป็นผลพวงของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ นับตั้งแต่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 เวลาผ่านมาประมาณ 6 เดือนเศษ ของการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ กลไกหลากหลายที่รัฐธรรมนูญวางหมากเอาไว้เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น มีอะไรเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง    
Thailand’s national reform has become a buzzword since before the 2014 coup. It was mainly touted by the People's Democratic Reform Committee (PDRC) with its motto “Reform Before Elections”. After the coup, the National Council for Peace and Order (NCPO) has, therefore, hailed national reform as its first priority claiming to reform the country in anticipation of elections.