งานเรา

ก่อนท้องฟ้าจะสดใส: พล.อ.ปรีชา โดดประชุม ไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่า ใครกำลังออกกฎหมาย
เมื่อพิจารณา สนช.จะพบว่ามีปัญหาความชอบธรรมด้านคุณสมบัติของสมาชิก และยังมีปัญหากระบวนการพิจารณากฎหมายที่อาจจะไม่รอบคอบ  ดังนั้น หากจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ อาจไม่ใช่เพียงแค่การให้สมาชิก สนช. 7 คนที่ถูกเปิดเผยข้อมูลว่า ขาดประชุมบ่อย ลาออกจากการเป็นสมาชิกเท่านั้น 
Letter from NLA
หลังไอลอว์เผยแพร่ บทความเรื่อง “เจ็ด สนช. ที่ขาดประชุมบ่อยจนอาจสิ้นสภาพ” ทำให้เกิดการตั้งคำถามต่อการทำงานของ สนช.อย่างกว้างขวาง ต่อมา 15 ก.พ. 2560 ทาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จมายังไอลอว์ โดยมีสองประเด็น 
special power table
หัวหน้า คสช.ออกคำสั่ง 5/2560 กำหนดพื้นวัดพระธรรมกาย และพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่ควบคุม ดูเปรียบเทียบคำสั่งหัวหน้าคสช. 3/2558 คำสั่งหัวหน้าคสช. 5/2560 และกฎอัยการศึก เพื่อให้เห็นภาพความเหมือนและความแตกต่างของกฎหมายแต่ละฉบับ
Criminal Court
ไอลอว์ ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ระบุปัจจุบันรัฐอ้างกฎหมายปิดกั้นเสรีภาพของประชาชน ศาลจึงเป็นสถาบันแห่งเดียวที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร จึงขอให้ศาลดำเนินกระบวนการให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายในคดีของ ไผ่ดาวดิน
Meechai on Human Rights Commission Bill
กรธ.เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีชัย ฤุชพันธ์ุ ประธานกรธ. กล่าวถึงปัญหาสำคัญของกสม. ที่ร่างพ.ร.ป.ฉบับใหม่จะพัฒนาให้ดีขึ้น และกล่าวถึงประเด็นในร่างรัฐธรรมนูญ ที่ให้กสม.ออกมาชี้แชงกรณีมีรายงานที่ไม่จริงเกี่ยวกับประเทศไทยว่าไม่ใช่ทำหน้าที่โฆษกรัฐบาล
silence
ข้อเรียกร้องให้แก้ไขมาตรา 14(1) ของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ได้รับการตอบสนองแล้ว แต่กลับยังแก้ปัญหาที่กฎหมายถูกใช้เป็นเครื่องมือ "ปิดปาก" การตรวจสอบไม่ได้มากนัก เรียกได้ว่า การแก้ไขครั้งนี้ ดีขึ้น 3 ประเด็น แย่ลง 1 ประเด็น และ "เล่นลิเก" อีก 1 ประเด็น
Hate Crime to LGBT
จากกรณีข่าวสะเทือนขวัญสังคม เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐกลายเป็นผู้ต้องหา "อุ้มฆ่า" สุภัคสรณ์ พลไธสง ผู้ซึ่งมีอัตลักษณ์ทางเพศเป็นทอม จนนำไปสู่วงเสวนาเพื่อสะท้อนปัญหาจากการมีอคติหรือเกลียดชังต่อความแตกต่างทางเพศที่นำไปสู่ความรุนแรงที่ไม่ค่อยถูกพูดถึง แถมยังถูกพูดเงื่อนด้วยช่องโหว่ของรัฐที่ไม่สามารถปกป้องความรุนแรงแบบนี้ได้
ปฏิทินอย่างช้า: เตรียมจับตากฎหมายหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้
ภายหลังการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวฯ 2557 ทำให้ระยะเวลาของการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญใหม่อาจเลื่อนออกไปยาวนานขึ้น อย่างมากที่สุดคือ เลื่อนออกไป "4 เดือน" แต่ทว่า ก็ยังมีกฎหมายหลายฉบับที่จะเผยโฉมออกมาในปีนี้ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูป เป็นต้น
Road Map to election
ขั้นตอนต่างๆ หลังร่างรัฐธรรมนูญผ่านจนถึงการเลือกตั้งอาจใช้เวลาถึง 19 เดือน แต่หลังพล.อ.ประยุทธ์ เปิดเผยว่า ยังต้องแก้ไขหมวดพระมหากษัตริย์อีก ทำให้ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว อาจใช้เวลาเพิ่มอีก 4 เดือน และโรดแมปสู่การเลือกตั้งอาจถูกขยายไปไกลถึงปลายปี 2561 
Loan Education Fund
ตามที่ไอลอว์เคยนำเสนอเรื่อง พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กำหนดให้คนที่กู้เงินกยศ.เรียน ต้องถูกนายจ้างหักเงินเดือนไปจ่ายหนี้ระบบเดียวกับการจ่ายภาษี ต้องยอมให้ กยศ. เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของลูกหนี้และเปิดเผยต่อคนอื่น ต่อมา 27 ธ.ค.2559 กยศ. ส่งหนังสือแจง เพื่ออธิบายอำนาจตามกฎหมายใหม่